PATRONAT HONOROWY NAD ZBÓJNICKIM SZLAKIEM

 
PATRONI MEDIALNI NAD PROJEKTEM ZBÓJNICKI SZLAK
Wydawnictwa i Magazyny Turystyczne:


Uczelnie Wyższe: Turystyczne
portale internetowe:

Miasta:
Media:

Regionalne organizacje:
 


Powiaty:
Instytuty turystyki: Izby turystyki:
Euroregiony:
Narodowe Organizacje Turystyczne:
Regionalne Organizacje Turystyczne:

FIRMYWSPÓŁPRACA
NA ZBÓJNICKIM SZLAKU BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIAJˇOGLˇDAJ NAS W
PISZˇ O NAS


Poniżej znajduj± się druki przygotowane do pobrania. Aby pobrać dokument należy klikn±ć prawym klawiszem myszki na link i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako".

 

Dokumenty Biura Podróży Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski

PDFWpis do CEiDG


PDFWpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Po¶redników Turystycznych Marszałka Województwa ¦l±skiego


PDFCertyfikat gwarancji ubezpieczeniowej AXA


PDFUmowa - zgłoszenie


PDFUmowa agencyjna


PDFStawki prowizyjne - aneks nr 1


PDFKarta agenta


PDFPotwierdzenie rezerwacji dla agenta

 

Dokumenty Ubezpieczenia Biura Podróży Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski

PDFInformacje o warunkach ubezpieczenia podczas imprez krajowych


PDFInformacje o warunkach ubezpieczenia podczas imprez zagranicznych


PDFOgólne warunki ubezpieczenia podróży


PDFGrupowe ubezpieczenie NNW


PDFTabela nr 2 stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu

 

Formularze zgłoszenia szkody

PDFFormularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej


PDFFormularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu / sprzętu sportowego


PDFFormularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granic±


PDFFormularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży / biletu lotniczego


PDFFormularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczę¶liwych wypadków


PDFFormularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialno¶ci cywilnej

 

Dokumenty Urz±d Patentowy

PDFPatent Szlak Zbójników Beskidzkich


PDFPatent Szlak Zbójników Karpackich


PDFPatent Znak Towarowy

 

Dokumenty opublikowane s± w formacie dokumentów PDF. Do przegl±dania i drukowania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader wersja co najmniej 6.0. Jeżeli dokumenty nie otwieraj± sie należy zainstalować najnowsz± wersje programu. Program można pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/products/acrobat"Zbójnicki Szlak" zosta3 wybrany najlepszym produktem turystycznym w najwiekszym projekcie
szkoleniowo-doradczym dla polskiej bran?y turystycznej. Projektowi patronowali:
do góry
2009-2012 © Zbójnicki Szlak Leszek M3odzianowski


POLECAMY

e-beskidy

Beskidy, noclegi, mapy,
kamery, og3oszenia, forum

karpackie-zboje

Napady ZBÓjnickie, wesela,
biesiady, kuligi, integracja

ulica-hafciana

Haft komputerowy, naszywki,
odzie? reklamowa

apter

Trekking w Alpach, Urlop
w górach, narty w Dolomitach


fundacja

Góralskie prelekcje, ZBÓjnicki questing,
towarzystwo naukowe, ZBÓjnicka biblioteka

karpacki-gazda

Przewodnik beskidzki, pilot wycieczek,
kierownik kolonii, Beskidy, —ywiecProjekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPRAWE FOTO/VIDEO PODCZAS ZBÓJNICKICH IMPREZ INTEGRACYJNYCH SPRAWUJE FIRMA MTUR Media + Turystyka

Zbójnickiszlak.pl Tel - (+48) 609 789 879, E-mail - info@zbojnickiszlak.pl