PATRONAT HONOROWY NAD ZBÓJNICKIM SZLAKIEM

 
PATRONI MEDIALNI NAD PROJEKTEM ZBÓJNICKI SZLAK
Wydawnictwa i Magazyny Turystyczne:


Uczelnie Wyższe: Turystyczne
portale internetowe:

Miasta:
Media:

Regionalne organizacje:
 


Powiaty:
Instytuty turystyki: Izby turystyki:
Euroregiony:
Narodowe Organizacje Turystyczne:
Regionalne Organizacje Turystyczne:

FIRMYWSPÓŁPRACA
NA ZBÓJNICKIM SZLAKU BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIAJĄOGLĄDAJ NAS W
PISZĄ O NAS


ZBÓJECKA LEGENDA O RABCE

Na początku XIII wieku dorzecze rzeki Raby było puszczą, ale już wówczas na te tereny zaczęli napływać osadnicy zwabieni bogactwem zwierzyny, ryb, drzewa oraz soli. Około 1234 – 1235 roku Teodor z rodu Gryfitów wojewoda krakowski, patron klasztoru ludźmierskiego nadał źródła solne znajdujące się na „ terytorium ” ludźmierskim klasztorowi cystersów w Jędrzejowie. Terytorium to stanowiło obszar lasów, łąk, ról uprawnych i nieuprawnych na których tryskały źródła solne. „Wte cyrniawa leśno ciągła sie spod Myślenic po same Tatry. W Myślenicak, za rozlewiskami Raby, stoł ostatni w tyk stronak piastowski gród, o hrubyk murak, we wtórym trzymali stróze królewscy rycerze. Za nimi ciągły sie bagna i  rozlewiska, porosłe w wikliny, zaś na wzgórzach cierne bory odwiecnyk lasów. Bez nie wiła sie krętemi zakosami droga.  W mroku huściawy caił sie dziki dźwierz, zaś w młakak niedostępnyk, w drewnianyk sotrak zasiedzioł leśny cłowiek, dziki, podstępny casem bywoł to łotrzyk, co urwoł się spod powroza grodowego kata. Bez tom dzikom pustać leśnom sły odwiecne drogi od Ciorśtyna na Stare Cło, kany krzyzowały sie: jedna na Orawe, drugo na Kraków. Po tyk leśnyk drogak wędrowali staroświeccy kupcy z towarem. Droga wlekła sie pośrodkiem między bagnami, potem prowadziła bez lesiste wierchy i przełęce, poniekany zieleniły się niewielkie polany, na wtóryk pasły sie wse cujne sarny i jelenie. Las na pozór wydawoł sie cichy i spokojny, próc uwijającyk sie wiewiórek i ptoków, nie zdradzoł bytności ludzi. Jednak zza huściawy smrecyn i jedliny pochód kupców śledziły bystre ocy leśnyk, półdzikik ludzi. Oni to w zapadłyk rośtokak mieli swoje nory i sotry, oni tworzyli gniozda zbójeckie. W te lasy odwiecne wojewoda Teodoryk Gryfita posłoł zakonników cystersów z Italli jaze do Lubomira (dzisiok nazywa się Ludźmierz ) po to, coby tyn pustać ozywić i ludziami zasiedlić.”

Jan Długosz to terytorium utożsamia z Rabką wspominając o dokumencie Bolesława Wstydliwego z 1254 roku, nazywając je „Sal in Rabka” Klasztor cystersów już w pierwszej połowie XIII wieku pobierał z Rabki sól, wtedy to powstaje prawdopodobnie warzelnia soli nad potokiem Słonka.

W wieku XIV i XV na tych terenach rozpoczyna się szeroka akcja osadnicza.

W okolicach Rabki powstaje coraz więcej wsi. Pierwszy kościół w Rabce wzniesiony był w 1565 roku. Uległ on jednak w niedługim czasie zniszczeniu z  bliżej nie ustalonych przyczyn być może wskutek powodzi, bądź pożaru. Odbudowano go na tym samym miejscu w latach 1600 – 1605.

W połowie XVI wieku zaczęto się interesować solankami rabczańskimi. Wody te cieszyły się wśród okolicznej ludności sławą uzdrawiających. Uważano że w tych okolicach znajdują się pokłady soli.

W 1568 roku mieszczanin z Oświęcimia Jerzy Grossmann, otrzymał od Zygmunta Augusta zezwolenie na poszukiwanie i kopanie soli. Prace jego kontynuował dworzanin królewski Marcin Konopnicki. Ponieważ soli nie znaleziono , prace zostały przerwane. 

Do naszych czasów niewiele pozostało pamiątek po tamtych wydarzeniach, zachowało się tylko kilka krótkich zapisków kronikarskich, trochę miejscowych nazw utrwalonych w tradycji.

Gorczańscy twórcy ludowi próbowali w swych opowieściach wyjaśnić pochodzenie tych nazw. Taką próbę podjęła rabczańska poetka Antonina Zachara – Wnękowa w swych podaniach gorczańskich :

„ ...Herszt zbójców Tomek śpi w górze nazwanej od jego imienia Luboniem. Niedaleko zaś drży Arelka, córka czarnoksiężnika Arwota, władcy Turbacza, zamieniona w osinę. Każdym listeczkiem szumi i tak nad uśpionym Tomkiem płacze: Gdzie konie biegnące zatrzymał mój Tomek, że wryły się w ziemię kopytem, tam żwawi pasterze co paśli owieczki, nazwali to miejsce Zarytem. A górę lesistą, łagodną, szeroką gdzie Tomek wprowadził cud – konie, ci sami pasterze co paśli owieczki, nazwali od jego nazwiska Luboniem. Zaś w smoka chrapliwe rab...rab...rab...wzdychanie, dodali: ..ka – szybkie pytanie. Tak powstała Rabka z leczniczymi źródłami, z górą Luboniem i wsią Zarytem...”

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

 

PATRONAT NAD SZLAKIEM ZBÓJNIKÓW KARPACKICH SPRAWUJE

ŁAP-POL (Dystrybutor wędlin tradycyjnych)

oraz

FIRMA JANTOŃ S.A., Sp. K (producent win Zbójeckie Grzane)"Zbójnicki Szlak" zosta3 wybrany najlepszym produktem turystycznym w najwiekszym projekcie
szkoleniowo-doradczym dla polskiej bran?y turystycznej. Projektowi patronowali:
do góry
2009-2012 © Zbójnicki Szlak Leszek M3odzianowski


POLECAMY

e-beskidy

Beskidy, noclegi, mapy,
kamery, og3oszenia, forum

karpackie-zboje

Napady ZBÓjnickie, wesela,
biesiady, kuligi, integracja

ulica-hafciana

Haft komputerowy, naszywki,
odzie? reklamowa

apter

Trekking w Alpach, Urlop
w górach, narty w Dolomitach


fundacja

Góralskie prelekcje, ZBÓjnicki questing,
towarzystwo naukowe, ZBÓjnicka biblioteka

karpacki-gazda

Przewodnik beskidzki, pilot wycieczek,
kierownik kolonii, Beskidy, —ywiecProjekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególnoœci prezentowane koncepcje, pomysły i rozwišzania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowiš własnoœć autora. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego częœci nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPRAWE FOTO/VIDEO PODCZAS ZBÓJNICKICH IMPREZ INTEGRACYJNYCH SPRAWUJE FIRMA MTUR Media + Turystyka

Zbójnickiszlak.pl Tel - (+48) 609 789 879, E-mail - info@zbojnickiszlak.pl