PATRONAT HONOROWY NAD ZBÓJNICKIM SZLAKIEM

 
PATRONI MEDIALNI NAD PROJEKTEM ZBÓJNICKI SZLAK
Wydawnictwa i Magazyny Turystyczne:


Uczelnie Wyższe: Turystyczne
portale internetowe:

Miasta:
Media:

Regionalne organizacje:
 


Powiaty:
Instytuty turystyki: Izby turystyki:
Euroregiony:
Narodowe Organizacje Turystyczne:
Regionalne Organizacje Turystyczne:

FIRMYWSPÓŁPRACA
NA ZBÓJNICKIM SZLAKU BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIAJĄOGLĄDAJ NAS W
PISZĄ O NAS


KOŚCIÓŁ MARIACKI I ZBÓJNICKA KAPLICA

W Krakowie w czasie świątecznych nabożeństw kat w uniformie czerwonym urzędował przed kościołem Mariackim, dozorując delikwentów zamkniętych w kościelnej kunie. Nieopodal kościoła znajdował się również pręgierz miejski, a do dnia dzisiejszego przy bocznym wejściu do kościoła Mariackiego możemy zobaczyć i dotknąć kun (kajdan) w które niejeden złodziejaszek lub zbójnik mógł być zakneblowany. Ponć w pobliskich Sukiennicach wisi do dnia dzisijszego zbójnicki nóż, którym kaleczono zbójników podczas tortur i z którym się wiąże tajemnicza legenda.  

 

Jeśli wyroku nie wykonano natychmiast — co zdarzało się rzadko — to przed śmiercią złoczyńca, zbójnik okrutnie zmaltretowany spędzał noc w kaplicy Captivorum w kościele Mariackim, na parterze wyższej wieży. Tutaj miał krótki czas na pojednanie się z Bogiem i przeproszenie Najwyższego za popełnione przewinienia. Piętnastowieczny dokument zawiera informację, że altarysta ołtarza śś. Wacława i Stanisława w pomienionej kaplicy winien każdego złoczyńcy spowiedzi wysłuchać, dać mu komunię św. i na miejsce kaźni odprowadzić. Rajcy dbali o godny wygląd kaplicy. W roku 1604 dokonano niewielkiego remontu, później zamówiono (1619) u Matysa Świętka kamień na ołtarz. W roku 1616 wprawiono kraty. W roku 1625 rada miejska zezwoliła ks. Justowi Słowikowskiemu oraz Krzysztofowi, Jerzemu i Pawłowi Słowikowskim na opiekę nad kaplicą, której niebawem przybył ołtarz pod wezwaniem Sądu Bożego i św. Antoniego. Jeszcze w XVIII stuleciu w rachunkach napotykamy stałą pozycję — roczną pensję „kapelana Captivorum”. Duchowny ten niósł pocieszenie i ostatnią posługę skazańcom.

 

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

 

PATRONAT NAD SZLAKIEM ZBÓJNIKÓW KARPACKICH SPRAWUJE

ŁAP-POL (Dystrybutor wędlin tradycyjnych)

oraz

FIRMA JANTOŃ S.A., Sp. K (producent win Zbójeckie Grzane)

 "Zbójnicki Szlak" zosta3 wybrany najlepszym produktem turystycznym w najwiekszym projekcie
szkoleniowo-doradczym dla polskiej bran?y turystycznej. Projektowi patronowali:
do góry
2009-2012 © Zbójnicki Szlak Leszek M3odzianowski


POLECAMY

e-beskidy

Beskidy, noclegi, mapy,
kamery, og3oszenia, forum

karpackie-zboje

Napady ZBÓjnickie, wesela,
biesiady, kuligi, integracja

ulica-hafciana

Haft komputerowy, naszywki,
odzie? reklamowa

apter

Trekking w Alpach, Urlop
w górach, narty w Dolomitach


fundacja

Góralskie prelekcje, ZBÓjnicki questing,
towarzystwo naukowe, ZBÓjnicka biblioteka

karpacki-gazda

Przewodnik beskidzki, pilot wycieczek,
kierownik kolonii, Beskidy, —ywiecProjekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególnoœci prezentowane koncepcje, pomysły i rozwišzania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowiš własnoœć autora. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego częœci nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPRAWE FOTO/VIDEO PODCZAS ZBÓJNICKICH IMPREZ INTEGRACYJNYCH SPRAWUJE FIRMA MTUR Media + Turystyka

Zbójnickiszlak.pl Tel - (+48) 609 789 879, E-mail - info@zbojnickiszlak.pl