PATRONAT HONOROWY NAD ZBÓJNICKIM SZLAKIEM

 
PATRONI MEDIALNI NAD PROJEKTEM ZBÓJNICKI SZLAK
Wydawnictwa i Magazyny Turystyczne:


Uczelnie Wyższe: Turystyczne
portale internetowe:

Miasta:
Media:

Regionalne organizacje:
 


Powiaty:
Instytuty turystyki: Izby turystyki:
Euroregiony:
Narodowe Organizacje Turystyczne:
Regionalne Organizacje Turystyczne:

FIRMYWSPÓŁPRACA
NA ZBÓJNICKIM SZLAKU BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIAJĄOGLĄDAJ NAS W
PISZĄ O NAS


ZBÓJNICKA JASKINIA BIELSKA I STALAGNAT W KSZTALCIE JANOSIKA

W jaskini można zaobserwować wiele interesujących utworów naciekowych: stalagmity, naciekowe wodospady, podziemne jeziora. Nazwy poszczególnych obiektów oddają dobrze ich charakter np.: Dom Wielkich Wodospadów, Komora Zbójnicka, Janosik, Gaj Kaktusowy, Złote Jeziorko, Sala Palmowa, Zburzony Dom, Jezioro Zbójnickie. Czas zwiedzania jaskini ok. 70 minut. Jaskinia Bielańska (Belianska jaskyňa) jest jedną z najczęściej odwiedzanych udostępnionych jaskiń na Słowacji. Oprócz dziwacznych form skalnych jest znana dzięki bogactwu występowania kalcytowej sintrowej ornamentyki. Pomimo faktu, że zainteresowanie atrakcjami przyrodniczymi jaskini trwa od ponad 125 lat, okoliczności jej powstawania nie są do dziś w pełni wyjaśnione.

 

Jaskinia Bielska – narodowy pomnik przyrody znajdujący się w Tatrach Bielskich (słow. Belianskie Tatry) Słowacji na północnym stoku Kobylego Wierchu (słow. KobylĂ­ vrch) w administracyjnych granicach miasta Wysokie Tatry. Wejście do jaskini znajduje się na wysokości 885 m. n.p.m.

HISTORIA:

Otwór prowadzący do wnętrza jaskini od dawna znany był okolicznym mieszkańcom no i oczywiście lokalnym zbójnikom spiskim. Przypuszczenia, że jaskinię znał już człowiek prehistoryczny nie są potwierdzone. W XVIII w. nawiedzali ją poszukiwacze skarbów, po których pozostały napisy na ścianach. Dopiero wyprawa badawcza Juliusza Husza i Jana Britza z Spiskiej Beli 5 sierpnia 1881 roku wzbudziła naukowe i turystyczne zainteresowanie jaskinią. W tym samym roku jaskinie udostępniono zwiedzającym. Trwały też dalsze przeszukiwania jaskini, w wyniku czego odkryto wiele jej dodatkowych partii. W roku 1979 Jaskinia Bielska została uznana za chroniony zabytek przyrody. Publiczności została udostępniona 1882 roku a oświetlenie elektryczne założono w 1896 roku jako w jednej z pierwszych jaskiń w świecie. Stale poprawiano komunikację w jaskini oraz stopniowo zwiększano możliwości zwiedzania wraz z dalszymi odkryciami. Całkowita długość jaskini wynosi 1752 m., z tego udostępnionych do zwiedzania chodników jest 1001 m.

FAUNA JASKINIOWA:

W jaskini żyje co najmniej 7 rodzajów nietoperzy. Najwięcej jest nocków dużych, rzadziej występują: nocek wąsatek, nocek Brandta i nocek orzęsiony, sporadycznie pojawia się gacek brunatny i mroczek pozłocisty, a nawet podkowiec mały. Z drobnych bezkręgowców najbardziej znany jest skorupiak Bathynella natans, który żyje w jeziorkach. Długość jego białego ciała wynosi od 1 mm do 2 mm. Uważany jest on za relikt trzeciorzędowy.

WARUNKI KLIMATYCZNE

Temperatura powietrza w jaskini, oprócz Korytarza Wejściowego, wynosi od 5 do 6,3 °C, wilgotność względna od 90 do 97%. W wyniku sezonowej wymiany powietrza następuje w zimie ochłodzenie wstępnych korytarzy, wskutek czego w dolnych częściach gromadzi się lód, który utrzymuje się w miesiącach wiosennych. W ciągu całego roku temperatura powietrza waha się tam od –2,2 do +5,1 °C. W celu zwiększenia atrakcyjności jaskiń w połowie lat 30. zamknięto jej dolne części, aby były one stale wypełnione lodem. Spowodowało to jednak wietrzenie mrozowe nacieków oraz skał w górnych częściach jaskini.

SZLAKI TURYSTYCZNE

¡         Do jaskini prowadzi żółty szlak z Tatrzańskiej Kotliny. Czas przejścia: 35 min w obie strony.

AKTUALNY CENNIK BILETÓW

 

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

 

PATRONAT NAD SZLAKIEM ZBÓJNIKÓW KARPACKICH SPRAWUJE

ŁAP-POL (Dystrybutor wędlin tradycyjnych)

oraz

FIRMA JANTOŃ S.A., Sp. K (producent win Zbójeckie Grzane)

 

 "Zbójnicki Szlak" zosta3 wybrany najlepszym produktem turystycznym w najwiekszym projekcie
szkoleniowo-doradczym dla polskiej bran?y turystycznej. Projektowi patronowali:
do góry
2009-2012 © Zbójnicki Szlak Leszek M3odzianowski


POLECAMY

e-beskidy

Beskidy, noclegi, mapy,
kamery, og3oszenia, forum

karpackie-zboje

Napady ZBÓjnickie, wesela,
biesiady, kuligi, integracja

ulica-hafciana

Haft komputerowy, naszywki,
odzie? reklamowa

apter

Trekking w Alpach, Urlop
w górach, narty w Dolomitach


fundacja

Góralskie prelekcje, ZBÓjnicki questing,
towarzystwo naukowe, ZBÓjnicka biblioteka

karpacki-gazda

Przewodnik beskidzki, pilot wycieczek,
kierownik kolonii, Beskidy, —ywiecProjekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególnoœci prezentowane koncepcje, pomysły i rozwišzania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowiš własnoœć autora. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego częœci nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPRAWE FOTO/VIDEO PODCZAS ZBÓJNICKICH IMPREZ INTEGRACYJNYCH SPRAWUJE FIRMA MTUR Media + Turystyka

Zbójnickiszlak.pl Tel - (+48) 609 789 879, E-mail - info@zbojnickiszlak.pl