PATRONAT HONOROWY NAD ZBÓJNICKIM SZLAKIEM

 
PATRONI MEDIALNI NAD PROJEKTEM ZBÓJNICKI SZLAK
Wydawnictwa i Magazyny Turystyczne:


Uczelnie Wyższe: Turystyczne
portale internetowe:

Miasta:
Media:

Regionalne organizacje:
 


Powiaty:
Instytuty turystyki: Izby turystyki:
Euroregiony:
Narodowe Organizacje Turystyczne:
Regionalne Organizacje Turystyczne:

FIRMYWSPÓŁPRACA
NA ZBÓJNICKIM SZLAKU BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIAJĄOGLĄDAJ NAS W
PISZĄ O NAS


ZBÓJNICKI ZUBEREC, BIAŁA SKAŁA, SKARBY JANOSIKA, MUZEUM WSI ORAWSKIEJ W BRESTOWEJ I ROHACZE

Ten złowrogi zbójnik

Ku Orawie chodził,

Gorzołecko pijoł,

Z niedźwiedziami się wodził

 

Zbójnictwo po tej stronie Tatr nie było tak intensywne jak na Podhalu. Znanymi zbójnikami na zubereckiej ziemi byli: Adam Benczak, Valent GreĹĄ, MikloĹĄ, KorytĂĄr, Michal Chrapek, Ĺ imon Knap. Słynnym orawskim zbójnikiem był również Maciej Klinowski z wsi Klin na Orawie.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Kim był zbójnik Maciej Klinowski?

Istnieją legendy o janosikowej tradycji w tych terenach. Wiele ludowych legend i podań mówi, że w Białej Skale nad Zubercem Janosik ukrył legendarne skarby.

Biała Skała (Siwy Wierch)

Biała Skała - słow. Biela Skala, 1378 m, wapienny dwuwierzchołkowy szczyt nieco wznoszący się nad lasem, pierwszy większy punkt wysokościowy licząc od szosy z Zuberca do Liptowskiego Mikułasza. Szlak czerwony. Wyższy jest prawy, wschodni wierzchołek patrząc ze szlaku. Przez sam szczyt nie biegnie szlak turystyczny, jak błędnie widnieje na mapach i w większości przewodników - żeby nań wejść, od podszczytowego trawersu trzeba odbić w lewo na skos nieco trawiastą rynną, a dalej wyraźną ścieżką (bez znaków, lecz dozwolone). Na południe od szczytu rozpościera się dol. Sucha Sielnicka - rezerwat ścisły. Lasy przyległe do Białej Skały obfitują w zwierzynę.

Biała Skała (słow. Biela Skala) – szczyt na Słowacji, w zachodnim końcu grani głównej Tatr Zachodnich. Jego wysokość wynosi 1378 m n.p.m. (na słowackich mapach 1316 m). Biała Skała zbudowana jest z dwóch turni przedzielonych przełączką. Od grani głównej po wschodniej stronie oddzielona jest Białą Przełęczą (1320 m), w grani głównej po jej zachodniej stronie znajduje się przełęcz Białe Wrótka (taki układ przełęczy podaje Wielka Encyklopedia Tatrzańska, na mapie Tatr Zachodnich Białe Wrótka są mylnie umieszczone w innym miejscu grani). Za Białymi Wrótkami znajduje się druga jeszcze, niższa turnia – Mała Biała Skała. Od południowej strony zbocza Białej Skały opadają do głębokiej Doliny Suchej Sielnickiej, w północnym kierunku odchodzi dużo niższa od Białej Skały Upłazkowa Grań.

Masyw tworzą wapienie i dolomity choczańskie. Ze skały widoki na Orawę i Liptów. Niegdyś z tych skał w żyzne doliny spozierali zbójnicy, obmyślając plany napady na karawany kupiecke. Skały porasta bogata wapieniolubna roślinność. Istnieją też niewielkie jaskinie, największa z nich tzw. BaňĂĄryho ĹĄtólňa jest wg badającego ją Wojciecha W. Wiśniewskiego naturalną jaskinią pogłębioną przez poszukiwaczy skarbów. Dawniej pod Białą Skałą miał domek poeta i filozof słowacki Hroboň Samo Bohdan (1820–1894).

Dawniej wśród miejscowej ludności silnie ugruntowane było przekonanie o występowaniu na Białej Skale żył złota. Często była ona też penetrowana przez poszukiwaczy skarbów zbójnickich. Słowak, niejaki JĂşlius BaňĂĄry znalazł stare zapiski o zgromadzonych tutaj skarbach i rozpoczął ich poszukiwanie. Za zarobione w Ameryce pieniądze w latach 20. XX wieku wynajął pomocników i wraz z nimi przekopywał groty skalne. Stracił wszystkie pieniądze, skarbów nie znalazł. Mimo to uporczywie, na wpół obłąkany, jeszcze po wojnie poszukiwał tutaj skarbów, korzystając z pomocy chłopców z Zuberca.

Według legendy Janosik po spotkaniu trzech czarownic poszedł pod Białą Skałę, spojrzał na nią trzy razy, zarąbał ciupażką, zrobił trzy zaklęcia i wtedy otworzyły mu się skały. Wszedł do środka, zrobił krzyż na ziemi, trzy razy splunął i wyrzekł tajemnicze słowa, żeby skała nikomu innemu się nie otworzyła. W głębokiej wnęce Białej Skały Janosik złożył swój zbójnicki skarb.

Szlak turystyczny

¡         czerwony z Wyżniej Huciańskiej Przełęczy przez Białą Skałę, Siwy Wierch, Palenicę Jałowiecką i Brestową. Szlak prowadzi po zachodniej i południowej stronie obydwu szczytów Białej Skały. Na odcinku przed Siwym Wierchem pewne trudności techniczne – 2 trudne do przejścia odcinki ubezpieczone łańcuchami.

¡         Czas przejścia od szosy z Wyżniej Huciańskiej Przełęczy na Białą Skałę: 1:15 h, ↓ 45 min

¡         Czas przejścia z Białej Skały na Siwy Wierch: 1:45 h, ↓ 1:15 h

CHCESZ POZNAĆ LEGENDY O ZBÓJNICKICH SKARBACH W OKOLICACH ZUBERCA?

Zbójnicy i  i murarz

Zbójnickie pieniądze pod Łopiennikiem

Był taki co skarb znalazł

Skarb w Białej Skale

Stracony kłobuk

Czertikowe Szczęście

W regionie Zuberca kwitło też kłusownictwo, które wraz ze zbójnictwem szło w parze. Innymi znanymi zbójnikami, którzy wędrowali w te tereny z polskiego Podhala byli bracia Nowobilscy, Gadeja, Marduła, Szymon Tatar i Jan Krzeptowski Sabała.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Kim był zbójnik Nowobilski?

Kim był zbójnik Gadeja?

Kim był zbójnik Marduła?

Kim był zbójnik Szymon Tatar?

Kim był zbójnik Jan Krzeptowski Sabała?

Interesujące jest to, ze zbójnicy mieli swoją własną moralność i zbójnicką wiarę. Zbójnicy często powoływali się na imię Boga, Matkę Boską Ludźmierską Królową Tatr, Wszystkich Świętych, aby ich opatrzność chroniła ich przed pościgami harników i aby im błogosławili w napadach. Ziemia ta zna również wielu dezerterów, którzy uciekli z austriackiego wojska. Zbójnictwo na tych terenach zanikło całkowicie w drugiej połowie XIX wieku.

Zuberec to znana miejscowość turystyczna w Zachodnich Tatrach, położona na wysokości 734 m n.p.m., w Rowie Podtatrzańskim u podnóża Rohaczy i Skoruszyńskich Wierchów. Zuberzec jest wsią i gminą w powiecie Twardoszyn, kraju żylińskim, w północnej Słowacji. Miejscowość znajduje się na Orawie, w odległości 30 km od przejścia granicznego Chochołów – SuchĂĄ Hora. Położona jest w Dolinie Zuberskiej w Tatrach Zachodnich. Jest ważnym centrum ruchu turystycznego i narciarskiego, szczególnie jej osiedle Zwierówka, położone u wylotu Doliny Rohackiej i Doliny Łatanej, na otoczonej ze wszystkich stron tatrzańskim lasem polanie. Zuberec liczy sobie ponad 1700 mieszkańców. Nad Zubercem góruje jeden ze szczytów Rohaczy - BrestowĂĄ (1902 m n.p.m.). Najwyższym szczytem tego pasma jest Banikov (2178 m n.p.m.). Rohacze odznaczająca się szczególnym pięknem i dużym stopniem trudności biegnących po nich szlaków. W ich obszarze występują sprzyjające warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej, spacerów i turystyki rowerowej. Zuberec leży u wylotu Doliny Zuberskiej, prowadzącej w kierunku polany Zverovka, gdzie rozpoczyna się większość szlaków prowadzących w Rohacze.

Rohacze (słow. Rohače) – dwa wybitne, skaliste szczyty w grani głównej Tatr Zachodnich, położone ponad dolinami: Smutną, Żarską i Jamnicką. Swoim wyglądem bardziej przypominają szczyty Tatr Wysokich niż Tatr Zachodnich. Wyższy z Rohaczy jest Rohacz Płaczliwy, który ma wysokość 2125 m n.p.m. Niższy – Rohacz Ostry – ma 2088 m n.p.m. Rozdzielone są Rohacką Przełęczą (1955 m). W północnym kierunku do Doliny Smutnej opadają bardzo stromymi ścianami o względnej wysokości 200-250 m. Od Rohacza Płaczliwego odbiega w południowym kierunku boczny grzbiet, który poprzez Żarską Przełęcz łączy się z Barańcem. Według niektórych topografów nazwą Rohacze określane jest całe pasmo górskie od Rohacza Ostrego aż po Zuberski Wierch, obejmujące takie szczyty, jak: Zuberski Wierch, Mała Brestowa, Brestowa, Salatyński Wierch, Mały Salatyn, Spalona Kopa, Pachola, Banówka, Hruba Kopa, Trzy Kopy, Rohacz Płaczliwy, Rohacz Ostry.

Zbudowane ze skał krystalicznych Rohacze od dawna były sławne wśród turystów. Wspinał się na nie m.in. Tytus Chałubiński z liczną grupą towarzyszących mu górali. Przez Rohacze biegnie malowniczy szlak turystyczny, który swoją skalną scenerią, ze stromymi podejściami i licznymi ubezpieczeniami w postaci łańcuchów przypomina polską Orlą Perć, bywa też nazywany "Orlą Percią Tatr Zachodnich". Jest to fragment czerwonego szlaku biegnącego przez główną grań Tatr. Miejscami jest bardzo eksponowany (zwłaszcza w rejonie tzw. Rohackiego Konia) i stąd uchodzi za szlak trudny i wymaga dobrego przygotowania turystycznego oraz odporności na ekspozycję Nie powinni wybierać tej trasy turyści z lękiem wysokości.

To o Rohaczach pisał w 1907 r. znany taternik Janusz Chmielowski: "Pasmo to niewielkie, lecz pięknością nie ustępuje bynajmniej szczytom Tatr Wysokich." Mariusz Zaruski, który z towarzyszem pokonał grań Rohaczy zimą, tak w 1912 r. pisze o tym: "...chociaż każdy z nas obyty był dobrze z cudami tatrzańskiej zimowej fantasmagorii, przez dłuższy czas staliśmy bez ruchu, podziwiając robotę pelazgiczną zimy. Oto ściana lita ze śniegu, straszliwą w swej śmiałości linią spadająca w przepaść; oto potworne białe kowadło, na którym chyba legendarni przodkowie Lapończyków, rówieśnicy Laurukadża, kuli swe siekiery..."

Szlaki turystyczne:

¡         czerwony, biegnący granią główną Tatr Zachodnich. Czas przejścia od Smutnej Przełęczy przez Rohacz Płaczliwy i Rohacz Ostry do Jamnickiej Przełęczy: 2 h, z powrotem tyle samo

¡         żółty szlak z Żarskiej Przełęczy na Rohacz Płaczliwy. Czas przejścia: 30 min, ↓ 20 min

 

Turystyka letnia, to przepiękne widoki z grani Rohaczy i przejrzyste wody Stawów Rohackich. Zuberec to duża wieś góralska położona na zachodnim skraju Tatr. Znana jest wszystkim miłośnikom narciarstwa zjazdowego i biegowego jako jeden z największych ośrodków narciarskich w północnej Słowacji. Dla Polaków jest atrakcyjna także z powodu bliskiego położenia od przejść granicznych. Najbardziej znanym ośrodkiem okolicy jest Dolina Spalena nazywana popularnie Rohaczami, ale także w samej wsi znajdują się atrakcyjne tereny narciarskie. Wyciągi zgrupowane są w dwóch terenach: Zuberec-Janovky i Zuberec-Milotin. Są one położone w pobliżu centrum wsi i dostęp do nich jest stosunkowo łatwy. Łącznie jest tu 7 wyciągów orczykowych i ponad 6 km tras zjazdowych – głównie łatwych i średnio trudnych. Znacznie więcej tras zjazdowych oferują Janovky. Wszystkie trasy są sztucznie dośnieżane, istnieje też możliwość jazdy nocnej. We wsi znajduje się bogata baza noclegowa, głównie pensjonatów i kwater prywatnych, istnieje też możliwość pełnego wyżywienia. Nieodłącznym punktem pobytu w Zubercu są odwiedziny Muzeum Wsi Orawskiej w Brestowej. Skansen ten jest zaliczany do najładniejszych muzeów architektury ludowej w Europie.

SZLAKI TURYSTYCZNE WYCHODZĄCE Z ZUBERCA:

1.     żółty szlak z centrum Zuberca na przełęcz Palenica Jałowiecka. Czas przejścia: 3:15 h, ↓ 2:45 h

2.     czerwony szlak z centrum Zuberca do Muzeum Wsi Orawskiej i dalej do Zwierówki i Bufetu Rohackiego.

 

¡         Czas przejścia z centrum do skansenu: 1 h w obie strony

¡         Czas przejścia ze skansenu do Zwierówki: 1 h w obie strony

¡         Czas przejścia ze Zwierówki do bufetu: 1:30 h w obie strony

¡         zielony szlak z centrum Zuberca Doliną Borowej Wody wzdłuż szosy na Wyżnią Huciańską Przełęcz. Czas przejścia: 1:35 h, ↓ 1:20 h

 

3.      Niebieski szlak z Habówki do Zuberca i dalej na przełęcz Prehyba.

 

¡         Czas przejścia z Habówki do Zuberca: 40 min w obie strony

¡         Czas przejścia z Zuberca na przełęcz: 2 h, ↓ 1:30 h

Największą atrakcją okolic Zuberca jest położony niezwykle malowniczo nad potokiem Zimna Woda, w przysiółku Zuberec-BrestovĂĄ skansen - Muzeum Wsi Orawskiej. Jeśli chcecie się przenieść w czasie i cofnąć się z zbójnickie czasy to serdecznie polecamy odwiedzenie tego magicznego miejsca.

 

MUZEUM WSI ORAWSKIEJ NA SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH

Niezwykle interesująca jest wizyta w skansenie w Dolinie Zimnej Wody Orawskiej. Pokazano tam charakterystyczne typy domów chłopskich Orawy, jakich już niestety się nie buduje. Szczególna atrakcją jest wieczorne zwiedzanie z dyrektorem skansenu jako przewodnikiem.  Idzie się wtedy od domu do domu w towarzystwie muzykanta

Założone w 1967 roku. Do skansenu sprowadzono domy z 74 wiosek i gospodarstw. Posiada 11 budynków np.: drewniane chałupy, zabudowania gospodarskie, stodoły z klepiskiem, obory, chałupę pasterską, owczarnię, spichrze, ule, dzwonnice i drewniany kościół oraz imitację cmentarza, a także tradycyjne, ręcznie wykonane narzędzia.

Z Orawskiego Zamku

Hlopcy poziyrajom

Cy sie popod regle

Bucki osfijajom.

 

Znajdziemy tu zabudowania mieszkalne i gospodarcze (domy i gospodarstwa, komory, stodoły, bacówkę, itd.), budynki sakralne (drewniany kościół, cmentarz, dzwonnice) i obiekty orawskich rzemieślników (dom rzemieślnika i płóciennika, pasterski młyn i tartak, folusz, kuźnię, piec garncarski, itd.).

 

Muzeum jest podzielone architektonicznie na pięć części. Rynek Dolnoorawski reprezentuje bogatszą część południowej Orawy z bardziej okazałymi, luźno usytuowanym budynkami. Młyn nad potokiem obejmuje młyn wodny, tartak i folusz do wyrobu sukna o wspólnym napędzie wodnym. Ulica ZamagurskĂĄ z domami budynkami gospodarczymi zamożnych i średnich rolników reprezentuje charakterystyczną strukturę wsi orawskiej. Góralskie łazy charakteryzują najuboższą część Orawy, położoną  na południowo-wschodnich zboczach Beskidów Orawskich.

 

Ku Orawie chłopcy,

Górami, górami,

Bo tam na Orawie,

Sujo talarami.

 

Dominantami areału są cmentarz oraz późnogotycki, drewniany Kościół św. Elżbiety z ZĂĄbreža, pochodzący z XV wieku i stojący na wzgórzu.

 

Ku Orawie, ku Orawie,

Podźmy chłopcy chodnickiem

Bedomy se śrybło złoto,

Przesypować kotlickiem.

 

 

W muzeum regularnie odbywają się wystawy etnograficzne, a w sierpniu w tutejszym amfiteatrze organizowany jest międzynarodowy Festiwal Folkloru pod Rohaczami (PodrohĂĄčske folklórne slĂĄvnosti). W skansenie prezentują też swoją sztukę rzemieślnicy ludowi, którzy sprzedają tu także swoje wyroby.  Atrakcją jest też odpoczynek w oryginalnej gospodzie w zrekonstuowanym starym młynie.

 

GODZINY OTWARCIA:

 

Październik - maj    

Wt - Ndz 8.00   15.30

 

Czerwiec, wrzesień

Pn - Ndz 8.00 17.00

 

Lipiec, sierpień

Pn - Ndz 8.00 18.00

 

CENNIK:

 

Dorośli  2,00 € 

Dzieci lat od 6 do 18 1,00 €

Młodzież w wieku szkolnym, emeryci 1,50 €

 

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

 

PATRONAT NAD SZLAKIEM ZBÓJNIKÓW KARPACKICH SPRAWUJE

ŁAP-POL (Dystrybutor wędlin tradycyjnych)

oraz

FIRMA JANTOŃ S.A., Sp. K (producent win Zbójeckie Grzane)

 

 "Zbójnicki Szlak" zosta3 wybrany najlepszym produktem turystycznym w najwiekszym projekcie
szkoleniowo-doradczym dla polskiej bran?y turystycznej. Projektowi patronowali:
do góry
2009-2012 © Zbójnicki Szlak Leszek M3odzianowski


POLECAMY

e-beskidy

Beskidy, noclegi, mapy,
kamery, og3oszenia, forum

karpackie-zboje

Napady ZBÓjnickie, wesela,
biesiady, kuligi, integracja

ulica-hafciana

Haft komputerowy, naszywki,
odzie? reklamowa

apter

Trekking w Alpach, Urlop
w górach, narty w Dolomitach


fundacja

Góralskie prelekcje, ZBÓjnicki questing,
towarzystwo naukowe, ZBÓjnicka biblioteka

karpacki-gazda

Przewodnik beskidzki, pilot wycieczek,
kierownik kolonii, Beskidy, —ywiecProjekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególnoœci prezentowane koncepcje, pomysły i rozwišzania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowiš własnoœć autora. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego częœci nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPRAWE FOTO/VIDEO PODCZAS ZBÓJNICKICH IMPREZ INTEGRACYJNYCH SPRAWUJE FIRMA MTUR Media + Turystyka

Zbójnickiszlak.pl Tel - (+48) 609 789 879, E-mail - info@zbojnickiszlak.pl