PATRONAT HONOROWY NAD ZBÓJNICKIM SZLAKIEM

 
PATRONI MEDIALNI NAD PROJEKTEM ZBÓJNICKI SZLAK
Wydawnictwa i Magazyny Turystyczne:


Uczelnie Wyższe: Turystyczne
portale internetowe:

Miasta:
Media:

Regionalne organizacje:
 


Powiaty:
Instytuty turystyki: Izby turystyki:
Euroregiony:
Narodowe Organizacje Turystyczne:
Regionalne Organizacje Turystyczne:

FIRMYWSPÓŁPRACA
NA ZBÓJNICKIM SZLAKU BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIAJˇOGLˇDAJ NAS W
PISZˇ O NAS


ZBÓJNICKIE PORTALE INTERNETOWE:

 

WWW.ZBOJNICKISZLAK.PL

WWW.FUNDACJAZBOJNICKISZLAK.PL

WWW.KARPACKIEZBOJE.PL

 

 

POWSTAŁY W OPARCIU O PONIŻEJ WYMIENIONE ¬RÓDŁA:

 

1.                  Wojciech W. Wi¶niewski: ''Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890). Pierwszy miło¶nik Tatr, Beskidów i Sudetów. Życie i twórczo¶ć''. Wydawnictwo Promo, Kraków 2006.

2.                  S. Szczotka, "Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782", Lublin - ŁódĽ 1952

3.                  S. Szczotka, "Żywot zbójnicki Józefa Baczyńskiego zwanego Skawickim", "Lud" 1936, t. 34, s. 157-170

4.                  "Roczniki do dziejów Podtatrza i Spiża z lat 1680-1748 spisane przez ks. ks. Jana i Stanisława Owsińskich, proboszczów Jazowska". Wydał J. Jerzmanowski, Kraków 1858

5.                  W. Wnuk, "Gawędy Skalnego Podhala", Warszawa 1960

6.                  Z. Wróbel, "Zbójnictwo na Podhalu", Częstochowa 1929

7.                  Ondraszek MORCINEK Gustaw, Wydawnictwo: CZYTELNIK, 1954,  Ilo¶ć stron: 240,

8.                  Jarosław Iwaszkiewicz: Album tatrzańskie, Kraków 1976

9.                  F. Kmietowicz „Legendy Ziemi Muszyńskiej”.

10.             F. Kmietowicz „Opowie¶ci zbójeckie”.

11.             J. Zborowski „Ludoznaczne przyczynki z góralszczyzny”.

12.             U. Janicka – Krzywda „Na tropach karpackich opryszków”

13.             Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza PovaľskĂ© mĂşzeum v ®iline, ilo¶ć stron: 356, 2007, Zapisy z konferencji w Terchovej.

14.             KSIAŻKA "Harna¶" – Bronisław Sroka.

15.             Bauer Jerzy. Zbójecka Karczma. Podania i legendy. Rzeszów 1989, KAW. 20cm, s. 159. Opr. wyd.

16.             Tołhaje czyli zbóje w Bieszczadach - Orłowski Stanisław, Wydawnictwa Carpathia, Rzeszów 2009.

17.             Michał Jagiełło, Zbójnicka sonata, wydawca: Iskry, miejsce wydania: Warszawa, data wydania: 2003, nr wydania: I, ISBN: 83-7009-528-3, 83-207-1724-8, liczba stron: 214

18.             RUMUNIA Podróże w poszukiwaniu Diabła, Michał Kruszona, Wydawnictwo: Zysk I S-Ka,

19.             IWASZKIEWICZ Jarosław Album tatrzańskie, WYD.: LITERACKIE, STRON: 74, Forma: zbiór wierszy, Rok pierwszego wydania: 1976, Serie wydawnicze: Seria Tatrzańska

20.             TEMATY RUMUŃSKIE , (PRZEKŁADY POEZJI RUMUŃSKICH), POZNAŃ 1931, EMIL ZEGADŁOWICZ

21.             PRZEWODNIK PO GORGANACH AUTORSTWA DARIUSZA DYLˇGA. Ksi±żka, wydana nakładem Oficyny Wydawniczej REWASZ, liczy 368 stron formatu B6

22.             BUNT NAPIERSKIEGO – JAN KASPROWICZ, poemat dramatyczny, 1899

23.             LOS DOBOSZA, ARKADIUSZ GAJDAR, STRON:188, tłumaczyła Helena Bobińska, ilustrował Zdzisław Rychlicki, Wydawca: Spółdzielnia Wydawnicza „KSIˇŻKA”, Warszawa [grudzień] 1948.

24.             Legenda Tatr (Maryna z Hrubego - Janosik Nędza Litmanowski)Autor: Kazimierz Przerwa Tetmajer Wydanie: W. Literackie 1961

25.             Tadeusz Malicki LUDZIE Z GÓR opowiadania 1939, NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA, WARSZAWA 1939.

26.             BA¦Ń O JANOSIKU - OPOWIE¦Ć FILMOWA - ST. R. DOBROWOLSKI; FILMOWA AGENCJA WYDAWNICZA WARSZAWA 1955 ROK; WYDANIE 1

27.             Zbójeckie dukaty, STECKI Konstanty, Data Wydania: 1979, Ilustrował Leopold Buczkowski. Warszawa 1979. Nasza Księgarnia. wyd.3. s.246. il. opr. oryg. kartonowa. 21 cm.

28.             JANOSIK Z TARCHOWEJ, DOBROWOLSKI Stanisław Ryszard, Kategoria: Literatura piękna, Gatunek: poezja, Data Wydania: 1948 , ISBN-10:  ISBN-13: 

29.             LEGENDY ŁEMKOWSKIEGO BESKIDU, ANDRZEJ POTOCKI, format: wyd.II, 294 strony, oprawa twarda, format 140x210, data wyd.: 2007, wydawca: Libra Księgarnia Akademicka

30.             W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, Lwów 1908r. siedem podań o Doboszu i trzy opowiadania o innych opryszkach: Ożeniyku, Orszanie i Marusiyku.

31.             TOMIK WIERSZY Zdzisława Barglika,  „Na zbójnikom nute” 2001

32.             JANOSIK – JALU KURKA  (wła¶c. Kurek Franciszek), Jalu Kurek, Janosik. tom 1-3, 1945-48. Kategoria: Literatura piękna, Gatunek: literatura współczesna polska, Rok pierwszego wydania: 1945, Biblioteka Literatury XXX-lecia, JANOSIK (tom 2) ¦piew ¶ciętej głowy, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, rok 1973, s. 422

33.             Jalu Kurek, Księga Tatr, Wydawnictwo "Iskry", Warszawa 1955.

34.             Jalu Kurek, Księga Tatr wtóra, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.

35.             Jalu Kurek, Najkamienniejsze; Wiersze tatrzańskie, Warszawa 1984.

36.             BEZDROŻA – PRZEWODNIKI (BUKOWINA – KRAINA ŁAGODNO¦CI, RUMUNIA – MOZAIKA W ŻYWYCH KOLORACH)

37.             Mańkowski Tadeusz, Hoczew i Balowie, „Rocznik Heraldyczny" 1.11/1902.

38.             Melichercik Andrej: Janosikovska tradicia na sSlovensku, Bratysława 1952.

39.             Melichercik Andrej: Hrdina protifeudalniho odboje slovenskeho lidu, Praha 1956.

40.             Morawski Szczęsny: Arianie polscy, Lwów 1906.

41.             Muller Wiesław, Organizacja terytorialna diecezji przemyskiej w okresie przedrozbiorowym (1375-1772), „Nasza Przeszło¶ć" R. XLVI, Kraków 1976.

42.             Musioł Ludwik: Historyczny Klimczok. Przyczynek do dziejów rozboju w Beskidach, [w:] „Zaranie ¦l±skie" 1935.

43.             My¶liwski Kazimierz: Rola miast Polski ¶rodkowej w handlu z krajami na południe od Karpat do końca XV wieku, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, z. 56, 1977.

44.             Ochmański Władysław: zbójnictwo góralskie. Z dziejów walki klasowej na wsi góralskiej, Warszawa 1950.

45.             Ochmański Władysław: Zwalczanie zbójnictwa góralskiego przez szlachtę w XVII i XVIII wieku, [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. III, 1951.

46.             Piasecki Zdzisław: Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie - prawda historyczna, folklor i literatura polska, Kraków 1973

47.             Podraża Antoni: Badania dotycz±ce ucisku chłopów i walki klasowej na wsi małopolskiej w drugiej połowie XVIII wieku, [w:] Prace Zespołu Katedry Historii Polski Nowożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1953.

48.             Popiołek Franciszek: Co mówi historia o Ondraszku i Janosiku? [w:] „Dziennik Cieszyński", nr 102, 1909.

49.             Potocki Andrzej, Diecezja Przemyska w swe 600-lecie, 1.1, Przemy¶l 1986.

50.             Półćwiartek Józef: Zwi±zki gospodarcze miast podkarpackich Małopolski ¦rodkowej ze Słowacj± na przełomie ¶redniowiecza i czasów nowożytnych, [w:] „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie", R. 982, z.4/53.

51.             Półćwiartek Józef, Z badań nad rol± gospodarczo-społeczn± plebanii na wsi pańszczyĽnianej ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI - XIX wieku, Rzeszów 1974.

52.             Prochaska Antoni: Ja¶liska, miasteczko, klucz biskupów przemyskich, [w:] Przewodnik Naukowy i Literacki. R.XVIII, z. 1-7, Lwów 1889.

53.             Przybo¶ Adam: Powstanie chłopskie w starostwie lanckorońskim i nowotarskim w roku 1670, Kraków 1953.

54.             Stanisław Sroka Janosik. Prawdziwa historia karpackiego zbójnika, Janosik. Prawdziwa historia karpackiego zbójnika. Wyd. Homini, Kraków 2004, 93s.

55.             Jan Kasprowicz - cykl wierszy Z legend o Janosiku

56.             KORZENIOWSKI Józef - Karpaccy górale. Dramat w trzech aktach, Wyd. III zmienione; oprac. S. Kawyn. Wydanie Wrocław 1969, Ossolineum, s. LX, 107, [1], pł., 17 cm. Seria: Biblioteka Narodowa, seria I nr 63.

57.             Zbójecki go¶ciniec, Autor: Anna Brzezińska Ilo¶ć stron: 306 ISBN: 83-7054-130-5 Format: 12x19,5 cm

58.             „Zbójecki ko¶ciółek” A. Pach

59.             Dziennik z podróży do Tatrów, Autor: Goszczyński. Seweryn, Wydawca: Wydawn. Podhalanka, 76 stron formatu B5, fotografia i autograf autora, broszura klejona, okładka miękka. ISBN: brak. Reprint wydania Zygmunta Wasilewskiego, nakładem Księgarni H. Altemberga we Lwowie.

60.             STĘCZYŃSKI Bogusz Zygmunt, Zbójcy w Galicyi. Z podań gminnych opowiedział Bogusz Zygmunt Stęczyński. Kraków 1860. Czcionkami i nakładem Karola Budweisera. s.63. opr. oryg. kartonowa. 12 cm. /Janosik, Dobosz, Ketrar, Podgórski, Waligórski/.

61.             Jordan Jowkow (1880 – 1937), autor kilku zbiorów opowiadań, czerpał niekiedy z legend i opowie¶ci ludowych, o szlachetnych rozbójnikach, co znalazło odbicie w postaciach jego bohaterów i wykorzystanych przezeń motywach.  Zbrodnia Iwana Belina i inne opowiadania, przekład zbiorowy, Warszawa 1960, II wydanie 1975 Żniwiarz, tłum. H. Bychowska. Warszawa 1959 Legendy Starej Płaniny przeł. M. Tarasiewicz, Warszawa 1981 Pojedyncze opowiadania Jowkowa opublikowano m.in. w antologiach: Antologia noweli bułgarskiej XIX i XX w., wybór i przedmowa B. Cirlić, przekł. B. Cirlić, H. Kalita. Warszawa 1955 Biała jaskółka. Antologia opowiadań bułgarskich XIX i XX wieku, wybór K. Migdalska, W. Gał±zka, wst. W. Gał±zka, przekł. zbior., Warszawa 1976 Hajduk schodzi z gór. Antologia, wybór E. Konstantinowa, przekł. zbiorowy, Warszawa 1997

62.             Trzyna Edward: Kwestia zniszczeń wojennych i wojskowych oraz zahamowanie rozwoju gospodarczego królewszczyzn województwa krakowskiego w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Małopolskie Studia Historyczne, R. VIII z. 1/2 (28/29), 1965.

63.             Trzyna Edward: Stosunki społeczno-ekonomiczne i walka chłopów starostwa kro¶nieńskiego z uciskiem staro¶cińskim i militarnym w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Rocznik Przemyski, t. IX, z. 2, Przemy¶l 1960.

64.             Trzyna Edward: Ziemia sanocka i struktura jej własno¶ci feudalnej od połowy XVI do drugiej połowy XVII wieku, [w:] Rocznik Województwa Rzeszowskiego, t. IX, 1978.

65.             Turczyński Juliusz: Ołeksa Diwbusz, watażka opryszków huculskich (podanie o nim a fakt historyczny), [w:] Upominek. Ksi±żka zbiorowa na cze¶ć Elizy Orzeszkowej, Kraków-Petersburg 1893.

66.             Winiarz Alojzy: Ziemia sanocka w latach 1463-1552. [w:] Kwartalnik Historyczny. R. X Lwów 1896.

67.             Pan samochodzik i... Janosik. Tom 89, Autor : Sebastian Miernicki,

68.             Ronja córka zbójnika / Lindgren Astrid /

69.             B. Barwiński, "Wypraszanie od ¶mierci w dawnym prawie polskim w XVI-XIX wieku", "Pamiętnik Historyczno-Prawny", t. 2, 1925, z. 1, s. 1-66

70.             U. Janicka-Krzywda, "Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie", Warszawa - Kraków 1986

71.             U. Janicka-Krzywda, "Poczet harnasi karpackich", Warszawa - Kraków 1988, s. 5-6

72.             A. Komoniecki, "Chronografia albo dziejopis żywiecki, w którym roczne dzieje spraw przeszłych starodawnych miasta Żywca i pobliskich okolic znajduj± się [...]", Żywiec 1987 (z oryginału wyd. Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Żywieckiej)

73.             J. Krzyżanowski, "Proces Janosika", Warszawa 1936

74.             Mity i rzeczywisto¶ć zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze. Materiały z międzynarodowej konferencji Kraków - Bukowina Tatrzańska 18-22.10.2006, prac. zbior. pod red. 7. M. Madejowej, A. Mlekodaj, M. Raka, Nowy Targ 2007

75.             W. Ochmański, "Zbójnictwo góralskie. Z dziejów walki klasowej wsi góralskiej", Warszawa 1950

76.             Z. Piasecki, "Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie - prawda historyczna, folklor i literatura polska", Kraków 1973

77.             S. Szczotka, "Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782", Lublin - ŁódĽ 1952

78.             S. Szczotka, "Żywot zbójnicki Józefa Baczyńskiego zwanego Skawickim", "Lud" 1936, t. 34, s. 157-170

79.             "Roczniki do dziejów Podtatrza i Spiża z lat 1680-1748 spisane przez ks. ks. Jana i Stanisława Owsińskich, proboszczów Jazowska". Wydał J. Jerzmanowski, Kraków 1858

80.             W. Wnuk, "Gawędy Skalnego Podhala", Warszawa 1960

81.             Z. Wróbel, "Zbójnictwo na Podhalu", Częstochowa 1929

82.             1. Fudala Jan. Supersołtys. Humor zbójecki. Kraków: Wydawnictwo Krytyki Artystycznej Miniatura 2006;

83.             Janicka-Krzywda Urszula. Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie. Warszawa: PTTK Kraj 1986. ISBN 83-7005-112-X; 

84.             Janicka-Krzywda Urszula. Poczet harnasi karpackich. Warszawa, Kraków: Kraj 1988;

85.             Janicka-Krzywda Urszula. Tropami karpackich opryszków. w: Góry Huculszczyzny. Przewodnik, który ł±czy. red. Andrzej Wielocha. Warszawa: Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK 2007; 

86.             Kotula Franciszek. Po Rzeszowskim Pogórzu bł±dz±c. Reportaż historyczny. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974; 

87.             Mity i rzeczywisto¶ć zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze. Praca zbiorowa pod redakcj± Marii Madejowej, Anny Mlekodaj, Macieja Raka. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Kraków – Bukowina Tatrzańska 18-22 paĽdziernika 2006 r. Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 2006;

88.             Olbracht Ivan: Mykola Shuhai, rozbiinyk. Biblioteka „Karpaty” 1990 ISBN-10: 5-7757-0143-7 / 5775701437 (similar ISBNs) ISBN-13/EAN: 9785775701437;

89.             Regestr złoczyńców grodu sanockiego 1554-1638. Lwów: Wydał Oswald Balzer nakładem Towarzystwa Historycznego 1891;

90.             Stanisław A. Sroka. Szkice bardiowskie. Kraków: Wyd. Homini 2003. ISBN 83-87933-48-1  

91.             ¦lawski Tadeusz. Beskidnicy w Ziemi Bieckiej. w: Biecz, Studia Historyczne. Wrocław: 1963;

92.             Wróbel Zdzisław. Zbójnictwo na Podhalu. Częstochowa: 1923;

93.             Dzięciołowski Stanisław: Byli także Polacy... Z badań nad drużyn± Janosika. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego O¶rodka Turystyki Górskiej PTTK 2003, nr 69. ISSN 0137-3829 2003;

94.             Dzięciołowski Stanisław: Kłopoty z Janosikiem. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego O¶rodka Turystyki Górskiej PTTK 1999, nr 65. ISSN 0137-3829;

95.             Eljasz-Radzikowski Stanisław: Zbójnicy tatrzańscy. „Nasz Kraj” 1906

96.             Janicka-Krzywda Urszula. Zbójnicy w pi¶miennictwie XIX i XX wieku. Zbójnicy w ocenie górali karpackich. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego O¶rodka Turystyki Górskiej PTTK 1984, nr 53. ISSN 0137-3829;

97.             Janicka-Krzywda Urszula: Harna¶ z Czarnohory. „Harna¶â€ť. Gliwice: 1981, nr 7;

98.             Janicka-Krzywda Urszula: Na tropach karpackich opryszków. „Harna¶â€ť. Gliwice: 1980, nr 6;

99.             Janicka-Krzywda Urszula: O beskidzkim harnasiu Ondraszku. „Harna¶â€ť. Gliwice: 1982, nr 9;

100.         Janicka-Krzywda Urszula: Prawo łaski dla zbójnika. „Mówi± Wieki” 1993 nr 8 s. 34-35;

101.         Janicka-Krzywda Urszula: Zbójnickie skarby - mity czy fakty „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego O¶rodka Turystyki Górskiej PTTK 1992, nr 58. ISSN 0137-3829;

102.         MelicherčĂ­k Andrej: K otázke vzniku zbojnĂ­ctva v Karpatoch. „Slovenskij Národopis 4”. 1956, nr 2;

103.         Ruciński Henryk: Ultimatum zbójnickie dla mieszczan Bardiowa z 1439 roku na tle stosunków społeczno-politycznych w zachodnich Karpatach. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego O¶rodka Turystyki Górskiej PTTK 1985, nr 54. ISSN 0137-3829;

104.         Tru¶ Radosław Jerzy: Rozbójnicy Skrzyńscy herbu ŁabędĽ. „Harna¶â€ť. Gliwice: 2002, nr 16;

105.         Tru¶ Radosław Jerzy: Zbójnictwo w Beskidzie Małym. „Harna¶â€ť. Gliwice: 2005, nr

106.         „Na przełęczy”, Autor: Witkiewicz Stanisław (1851-1915), Kategoria: Literatura piękna, Gatunek: przygodowa, Forma: powie¶ć, Rok pierwszego wydania: 1891

107.         Kazimierz Przewra Tetmajer – Rapsody Janosikowe, Legenda Tatr

108.         Jan Kasprowicz (Taniec zbójnicki, Legenda o Janosiku, Bunt Napierskiego, Krzak dzikiej róży)

109.         Robert Zanibal ,,Ondraszek dowódca zbójców" 1872.

110.         Nikodem Jerzy „Ondraszek" (z pie¶ni± „Hej dalejże z nami", która zyskała sobie w¶ród górali pełne prawo obywatelstwa jako ludowa)

111.         Zdzisław Maria Okuljara" dramat pt. „Godzinki zbójnickie", spoczywaj±cy dot±d w maszynopisie w archiwum TMZŻ.

112.         Ks. Emanuel Grimm poemat „Ondraszek”, Ba¶nie z Podbeskidzia, Bojki ¶l±skie, O Kubie szała¶niku i jego córce Dorce, Istebna oraz Ze wspomnień.

113.         Józef Zaleski powie¶ć „Ondraszek” (1913-1914).

114.         Zofia Kosak Szczucka („Wielcy i Mali", „Historia Ondraszka Szebesty"),

115.         Juliusz Zborowski (,,Pie¶ń o Standrechcie i Proćpakowej bandzie" 1929),

116.         Jan Kocznur (,,Pie¶ń o zbójniku Proćpaku"),

117.         Gustaw Morcinek („Ondraszek" 1955), Stron: 240, Format: 210x148mm, Wydanie: Czytelnik Warszawa, Rocznik: 1954

118.         Jan Baranowicz (,,Kołysz± się jodły", ,,Obuszek Ondraszka", „Klimczok i jego towarzystwo, zbójnicy spod Bielska i Żywca"), jest to najcenniejsza pozycja w literaturze polskiej zwi±zana z nazwiskiem zbójnickiego hetmana rodem z Żywiecczyzny,

119.         Konstanty Stecki („Zbójnicki los"), Wydawnictwo: Nasza Księgarnia , Rok wydania: 1969, Stron: 263

120.         Jazowski, Andrzej (1931- ), Janosik: dramat historyczny w trzech aktach Adres wydawniczy Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007. 

121.         Jazowski, Andrzej (1931), Podania i ba¶nie babiogórskie, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2005. 

122.         Jazowski, Andrzej (1931- ). Imię Janosika... : zbójnictwo karpackie, Kraków : Wydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2002. 

123.         Jazowski, Andrzej (1931). Powie¶ci ludu orawskiego, Wydanie Wyd. 2 poszerz.  Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2000. 

124.         Urszula Janicka - Krzywda: Ro¶liny w dorocznej obrzędowo¶ci w Karpatach Zachodnich

125.         gawęda O JóĽwikowi zbójniku, opublikowana pod pseudonimem „Karzełâ€ť („Gazeta Podhalańska 1913, nr 45),

126.         Andrzej Sulei Z opowiadań Sabały. Tomcik My¶liwiec („Gazeta Podhalańska” 1904, nr 35, 36),

127.         Józef Bednarczyk O zbójniku Kalisie („Gazeta Podhalańska 1925, nr 16),

128.         opowiadanie Jak Harna¶ przijmuwoł na zbójników („Gazeta Podhala” 1938, nr 27). Bohaterem tej ostatniej powiastki, zamieszczonej pod pseudonimem „Orny”, jest Wojtek Błyskawica, a tłem zwyczaje zwi±zane z przyjmowaniem kandydatów na zbójników

129.         opowiadanie Andrzeja Bachledy Żarskiego – Jak to ¶mierzć ze ¶w. Pietre po Mateje chodzali („Gazeta Podhala” 1939, nr 22),

130.         Michał Balar – Gen¶licki zbójeckie („Gazeta Podhalańska” 1931, nr 3, 4),

131.         legenda o pracowitym chłopie na Spiszu o nazwisku Jyndrek Jyndrecków od Jyndrecka, któremu gazdowanie nie szło i przystał do zbójników.

132.         opowiadanie Kazimierza Tetmajera – Jak się Józef ¦ma¶ pojechał wysłuchać („Gazeta Podhalańska” 1931, nr 51-52). W czasie spowiedzi zbójnika poznajemy dzieje jego zbójeckiego rzemiosła, a następnie po otrzymanym rozgrzeszeniu – nawrócenie.

133.         opowiadanie Michała Balary – Jak Janósika łapali na ¦pisu uherskiem („Gazeta Podhalańska” 1934, nr 5)

134.         wielo-czę¶ciowy tekst Stanisława Nędzy-Kubińca – Legendy o Janosiku („Gazeta Podhalańska” 1938, nr 49-50, 1939 nr 2-4), osnuty na funkcjonuj±cych przekazach o zbójniku.

135.         opublikowany w „Ziemi Podhalańskiej” (1937, nr 4) fragment czteroaktowej pie¶ni dramatycznej Janosik Andrzeja Galicy.

136.         opowiadanie Janosik Anieli Stapińskiej („Gazeta Podhala” 1937, nr 13-15),

137.         wiersze Tadeusza Szczeciny Pie¶ń o Janosiku („Głos Podhala” 1932, nr 10) i Antoniego Zachemskiego Janickowa droga („Ziemia Podhalańska” 1936, nr 6), tytułowy bohater ukazany został jako człowiek, który nade wszystko ukochał wolno¶ć, życie na łonie natury, który z nostalgi± wspomina chwile w domu rodzinnym i tęskni za życiem w wiejskiej społeczno¶ci

138.         zamieszczony w „Ziemi Podhalańskiej” (1938, nr 1) fragment poematu słowackiego poety Jana Botty ¦mierć Janosika, w tłumaczeniu Feliksa Gwiżdża. Utwór można traktować jako wprowadzenie do towarzysz±cego mu artykułu Jana Reychmana O polsko-słowackiej współpracy na Podhalu, postuluj±cego aktywizację lokalnego ¶rodowiska do ¶ci¶lejszych kontaktów zarówno naukowych, jak kulturalnych.

139.         poetyckie utwory z motywem tańca zbójnickiego: M. A. Liberaka Zbójnicki z cyklu Opowie¶ci halne („Zakopane” 1929, nr 8) oraz Stanisław Nędza-Kubiniec Taniec zbójnicki („Ziemia Podhalańska” 1937, nr 2).

140.         dwa opowiadania zamieszczone w „Gazecie Podhalańskiej”: cytowanego już autora pisz±cego pod pseudonimem „Karzełâ€ť – Jak powstał nowy ko¶ciół w Lipnicy (1913, nr 32) i Kazimierza Pawłowskiego Co stary Łukaszczyk opowiadał wnukom (1913, n r 43).

141.         Dwie poetyckie impresje o charakterze wspomnieniowym – Damazego Miski W Pieninach sann± po Dunaju („Gazeta Zakopiańska” 1893, nr 11-12) oraz Feliksa Gwiżdża Jesienn± noc± („Przegl±d Zakopiański” 1904, nr 4).

142.         dziesięcioczę¶ciowy cykl artykułów Ignacego Moczydłowskiego O zbójnictwie i zbójnikach tatrzańskich, drukowany w „Gazecie Podhalańskiej” (1916, nr 2-11), najpełniejszy i najobszerniejszy spo¶ród zgromadzonych tekstów zapis dziejów zbójnictwa na tym obszarze.

143.         praca Zdzisława Wróbla – Zbójnictwo na Podhalu, drukowana także w czę¶ciach w „Kurierze Podhalańskim” (1929, nr 28-31).

144.         tekst Romana Stawicza O zbójnikach tatrzańskich, opublikowany na łamach „Tygodniowego Kuriera Podhalańskiego” (1927, nr 29).

145.         anonimowa praca Co¶kolwiek o przeszło¶ci Nowego Targu („Podhalanin” 1899, nr 18),

146.         ks. Franciszek Baliński Z przeszło¶ci Nowego Targu („Gazeta Podhalańska” 1914, nr 16),

147.         Ignacy Moczydłowski Ko¶ciółek ¶w. Anny w Nowym Targu („Gazeta Podhalańska” 1914, nr 19) i Zamek S±decki. Z historii Nowego S±cza („Podhalański Kurier Tygodniowy” 1926, nr 5),

148.         Henryk Dobrowolski Z dziejów Podhala („Kurier Podhalański” 1928, nr 24),

149.         Stanisław Klemensiewicz Chłopska dola na Podhalu („Głos Podhala” 1933, nr 8).

150.         Maria Jazowska-Gumulska - Gę¶le z Jawora.

151.         cykl Zbóje ¶więtokrzyscy I-V opracowany przez Włodzimierza Gierowskiego

152.         Łysica gwarzy – wybór gadek Józefa Ozgi-Michalskiego

153.         Podania ¶więtokrzyskie opracowane według opowie¶ci ludowych przez Marię Porask±

154.         Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc ks. Władysława Siarkowskiego

155.         Juliusz Zborowski, Pieni±dze Zbójnickie, Wierchy

156.         Kmietowicz F.: Opowie¶ci zbójeckie. Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Muszyńskiej. Muszyna 1995.

157.         Zbójnicy (opowie¶ć), Michał Pawlikowski . ("Wierchy" 1, 1923),

158.         ¦wiadectwo żywotno¶ci tematyki zbójnickiej w badaniach literaturo-znawczych - Zdzisław Piasecki

159.         Jaskinie o zbójnickich tradycjach w masywie Osobitej - Tomasz Borucki (s. 191);/Jaskinie Małych Pienin - Wojciech J. Gubała (s. 199);

160.         ksi±żka o zbójnictwie karpackim - Henryk Ruciński;

161.         Zbójnicy w pi¶miennictwie XIX i XX wieku. Zbójnicy w ocenie górali karpackich - U. Janicka-Krzywda . . . . .

162.         Stanisław Vincenz: NA WYSOKIEJ POŁONINIE, miejsce wydania: Sejny, data wydania: 2002, ISBN: 83-86872-41-1, liczba stron: 509

163.         S. Udziela, Z podań i dziejów ziemi bieckiej, Kraków 1926, s. 5; zob. też W. Fusek, Biecz i dawna ziemia biecka na tle swych legend, bajek, przes±dów i zwyczajów, Biecz 1939, s. 131 (gdzie także podanie o Sypce oraz o drabie, sympatyczne historyjki o dawnych starciach zbójników z wyzyskiwaczami i gnębicielami prostego ludu). Legendy te przytacza (lub o nich wspomina) również T. ¦lawski, Beskidnicy ziemi bieckiej, s. 416 .

164.         Dr hab. Stanisław A. Sroka (Kraków) – Janosik i jego poprzednicy w zbójnickim rzemio¶le w Karpatach.

165.         W±tki zbójnickie w tekstach pie¶ni po północnej stronie Babiej Góry / Urszula Janicka-Krzywda. Rocznik Babiogórski. - T. 5 (2003), s. 58-79

166.         Pogodki łod Beskidzia Antoni Urbaniec, góral urodzony w Pewli ¦lemieńskiej, jest autorem ksi±żki,  która nawi±zuje do współczesnego życia górali żywieckich.

167.         DZIENNIK PODRÓŻY DO TATRÓW, SEWERYN GOSZCZYŃSKI, Reprint XIX w. Wydawnictwa Zygmunta Wasilewskiego Nakładem Księgarni H. Altenberga, Warszawa - Wende i Ska ( T. Hiż i A. Turkuł )

168.         Pie¶ń o zbójniku Proćpaku KOCZUR Jan, Okładkę i ryciny w tek¶cie wykonał Leszek Górski/. Kraków 1945. Patria. s.38. w tek¶cie ozdobniki. opr. oryg. kartonowa. 21 cm.

169.         Ilustrowany Przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, 1870, Szkice z podróży w Tatry, 1874, Jan Kanty Walery Eljasz Radzikowski

170.         Pie¶ni ludu Podhalan, czyli górali tatrowych polskich, pie¶ni ludowe polskie ; Podhale, Polska Wydawca: Redakcja Biblioteki Warszawskiej, Miejsce wydania : Warszawa, Zejszner Ludwik(1805-1871), Data wydania : 1845

171.         STANISŁAW Nędza Kubieniec, poematy Janosik (Kr. 1947, Wa. 1949) i Na czorsztyńskim zamku (Wa. 1954), a także wspólnie wydane Wiersze i poematy (Wa. 1973), powie¶ć Sabałowe czasy (Wa. 1959) i zbiór opowiadań Posiady na Groniku (Wa. 1962).

172.         W kręgu Tatr, St. Witkiewicz, Rok wydania: 1970 (wydanie pierwsze), Wydawnictwo: Literackie, Ilo¶ć stron: 552

173.         Rozbójnictwo. Toporowski i Kostka. Opryszki ziemi halickiej. ¦rodki zaradcze. Hersztowie szlacheccy. Beskidnicy. Bracia Białoskórscy i bracia Policcy. Udział drobnej szlachty w rozbojach. Watahowie wołoscy 180 Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XIX wieku

174.         "Księg± legend i opowie¶ci bieszczadzkich" - Andrzeja Potockiego, Olszanica 2001)

175.         bieszczadzka opowie¶ć Zbójecka pieczara

176.         B. Barwiński, "Wypraszanie od ¶mierci w dawnym prawie polskim w XVI-XIX wieku", "Pamiętnik Historyczno-Prawny", t. 2, 1925, z. 1, s. 1-66

177.         U. Janicka-Krzywda, "Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie", Warszawa - Kraków 1986

178.         U. Janicka-Krzywda, "Poczet harnasi karpackich", Warszawa - Kraków 1988, s. 5-6

179.         J. Krzyżanowski, "Proces Janosika", Warszawa 1936

180.         S. Szczotka, "Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782", Lublin - ŁódĽ 1952

181.         S. Szczotka, "Żywot zbójnicki Józefa Baczyńskiego zwanego Skawickim", "Lud" 1936, t. 34, s. 157-170

182.         "Roczniki do dziejów Podtatrza i Spiża z lat 1680-1748 spisane przez ks. ks. Jana i Stanisława Owsińskich, proboszczów Jazowska". Wydał J. Jerzmanowski, Kraków 1858

183.         W. Wnuk, "Gawędy Skalnego Podhala", Warszawa 1960

184.         Z. Wróbel, "Zbójnictwo na Podhalu", Częstochowa 1929

185.         Chybiński Adolf, „Instrumenty muzyczne ludu polskiego na Podhalu” , 1923, Kraków 1961

186.         Chybiński Adolf, „O muzyce górali podhalańskich”, Zakopane 1927

187.         Goszczyński Seweryn, „Dziennik podróży do Tatrów”, Wrocław 1958

188.         Kleczyński Jan, „Melodye zakopańskie i podhalskie” Pam. Tow. Tatrz. XII, 1888

189.         Kolberg Oskar, „Dzieła wszystkie”, t. 44 i 45 „Góry i Podgórze”, Kraków 1968

190.         Kotoński Włodzimierz, „Góralski i zbójnicki, tańce górali podhalańskich”, Kraków 1956

191.         Kotoński Włodzimierz, „Pie¶ni Podhala”, Kraków 1955

192.         Mierczyński Stanisław, „Muzyka Podhala”, Lwów 1930

193.         Mierczyński Stanisław, „Pie¶ni Podhala na 2 i 3 równe głosy”, Warszawa 1935

194.         Motyka Władysław „¦piewnik górali polskich”, Milówka 2004

195.         Pinkwart Maciej, Długołęcka Lidia, „Muzyka i Tatry”, Warszawa-Kraków 1992

196.         „Pie¶ni Podhala”, antologia pod redakcj± Jana Sadownika, Kraków 1971

197.         Stopka-Nazimek Andrzej, „Sabała”, Kraków 1897

198.         Szurmiak-Bogucka Aleksandra, „Górole, górole, góralsko muzyka”, Kraków 1959

199.         Szurmiak-Bogucka Aleksandra, „Wesele góralskie”, Kraków

200.         Gustaw Morcinek ONDRASZEK 1954 2 tomy GUSTAW MORCINEK ONDRASZEK TOM I i II Czytelnik Warszawa 1954 Tom I - 251 , Tom II -  241 stron Miękka okładka

201.         Filmowa Legenda  Tatr . JANOSIK NĘDZA LITMANOWSKI – LEGENDA TATR, MARYNA Z HRUBEGO

202.         Kazimierz Przerwa Tetmajer – tom poezji (1891) Pie¶ń o Ja¶ku zbójniku, poemat ¦mierć Janosika, 1905r. Poezje seria V – 3 ballady o Janosikowym Turnieju, Ballada o Janosiku i Szalamonównie Jadwidze, legenda o Janosikowej ¶mierci

203.         Kazimierz Tetmajer – Na skalnym Podhalu, powie¶ć Janosik Nędza Litmanowski (1911),

204.         Kasprowicz – ballady o Janosiku – podkre¶lał fantastykę i elementy ludowe tradycji Janosikowej

205.         Włoska pie¶ń o Rinaldzie Rinaldinim Ch. A. Vulpiusa (1797)

206.         E.Grim, Ondraszkowe Wesele

207.         legendy pienińskie

208.         PRZERWA-TETMAJER Kazimierz Janosik król Tatr. "Legenda Tatr"

209.         dr Władysław Semkowicz „Materiały Ľródłowe do dziejów osadnictwa górnej Orawy”

210.         Stanisław Szczotka „z dziejów stosunków polsko – orawskich” wydany w Groniach z 39 roku

211.         O zbójnikach żywieckich na ¦l±sku – Stanisław Szczotka

212.         STANISŁAW SZCZOTKA „PODHALAŃSCY I KARPACCY ZBÓJNICY”.

213.         J.ZBOROWSKI PIENIADZE ZBÓJNICKIE WIERCHY T.I 1924, S. 49

214.         F.POPIOŁEK, CO MÓWI HISTORIA O ONDRASZKU I JURASZKU DZIENNIK CIESZYŃSKI 1909/ (IV).

215.         Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce - żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia / Marian Mikołajczyk. - Pr. Nauk. U¦l., nr 1976 - Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego" 2001, 109 s.

216.         O miejskich księgach czarnych i ich wydawaniu uwag kilka - w zwi±zku z edycj± "Acta maleficorum Wisniciae. Księga złoczyńców s±du kryminalnego w Wi¶niczu (1629-1665)", opracował i wydał Wacław Uruszczak przy współpracy Ireny Dwornickiej, 2004 / Marian Mikołajczyk. Czas. Praw.-Hist, s. 2005, z. 2, s. 413-424.

217.         Zejszner Ludwik, „Pie¶ni ludu Podhalan”, Warszawa 1845

218.         LOS DOBOSZA, ARKADIUSZ GAJDAR

219.         Tadeusz Malicki LUDZIE Z GÓR opowiadania 1939, Tadeusz Malicki

220.         BA¦Ń O JANOSIKU - OPOWIE¦Ć FILMOWA - ST. R. DOBROWOLSKI; FILMOWA AGENCJA WYDAWNICZA WARSZAWA 1955 ROK; WYDANIE 1; NAKŁAD 30 000 EGZ.; STRON 47; FORMAT 24,5 X 17 CM; OPRAWA TWARDA, PŁÓCIENNA

221.         JANOSIK Z TARCHOWEJ, DOBROWOLSKI Stanisław Ryszard

222.         W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, Lwów 1908r. siedem podań o Doboszu i trzy opowiadania o innych opryszkach: Ożeniyku, Orszanie i Marusiyku.

223.         STĘCZYŃSKI Bogusz Zygmunt, Zbójcy w Galicyi. Z podań gminnych opowiedział Bogusz Zygmunt Stęczyński. Kraków 1860. Czcionkami i nakładem Karola Budweisera. s.63. opr. oryg. kartonowa. 12 cm. Reprint Kielce 2001. Antykwariat Górski Filar. Nakład 600 ręcznie numerowanych egz! /Janosik, Dobosz, Ketrar, Podgórski, Waligórski/.

224.         Podtatrzańskie legendy, Urszula Janicka-Krzywda

225.         Legendy Pienin Urszula Janicka-Krzywda

226.         Legendy babiogórskie Urszula Janicka-Krzywda

227.         Opowie¶ci halnego wiatru. Legendy spod Tatr i Beskidów Urszula Janicka-Krzywda

228.         Sochan Paweł: Zbójnik Juro Janosik, abym boi v skutecnosti, Bratislava 1924.

229.         Sołtys Wojciech: Pitawal według „Regestru złoczyńców grodu sanockiego" opowiedziany, [w:] Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, nr 25,1979.

230.         Sołtys Wojciech, Stosunki ziemi sanockiej z południowym s±siadem w ¶wietle „Regestru złoczyńców grodu sanockiego", W: „Rocznik Sanocki" 1967, t. II.

231.         Sowa Andrzej: Rola zamków województwa krakowskiego w XVIII wieku, [w:] Studia Historyczne, R.II, z. 4 (79), 1977.

232.         Stadnicki Adam: O wsiach tak zwanych wołoskich na północnych stokach Karpat, Lwów 1848. –

233.         Sulimirski Tadeusz, Trakowie w północnych Karpatach i problem pochodzenia Wołochów, „Acta Archeologica Carpathica" t. XIV/1974 r.

234.         Sułkowski Zygmunt: Diecezja przemyska w ¶redniowieczu,.[w:] „Nasza Przeszło¶ć", t.46, Kraków 1976.

235.         Szaro Stanisław: Z dziejów Brzozowa, [w:] Sze¶ć wieków Brzozowa, Kraków 1959.

236.         Szczotka Stanisław: Walka klasowa chłopa polskiego w XV i XVI wieku, [w:] Odrodzenie w Polsce, t.l, Warszawa 1955.

237.         Szczotka Stanisław: Żywot zbójnicki Józefa Baczyńskiego zwanego Skawnickim. [w:] „Lud", nr XXXIV, 1936.

238.         Szociński Baltazar: Podróż Simplicissimusa węgierskiego do Tatr w XVII wieku, [w:] Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, t. XXVIII, Kraków 1907.

239.         ¦liwa Tadeusz, Rozwój protestanckiej reformacji w diecezji przemyskiej w połowie XVI wieku, „Kronika diecezji Przemyskiej" cz. IV, Przemy¶l 1975 - 1977.

240.         ¦liwa Tadeusz, Reformacja protestancka w¶ród ¶wieckich w diecezji przemyskiej w połowie XVI wieku, „Kronika diecezji Przemyskiej" 1975.

241.         Wojciech W. Wi¶niewski: ''Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890). Pierwszy miło¶nik Tatr, Beskidów i Sudetów. Życie i twórczo¶ć''. Wydawnictwo Promo, Kraków 2006. 200 numerowanych egzemplarzy. Okładka kartonowa, 64 strony, 17x13 cm

242.         F. Kmietowicz „Legendy Ziemi Muszyńskiej”.

243.         F. Kmietowicz „Opowie¶ci zbójeckie”.

244.         J. Zborowski „Ludoznaczne przyczynki z góralszczyzny”.

245.         U. Janicka – Krzywda „Na tropach karpackich opryszków”

246.         Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza PovaľskĂ© mĂşzeum v ®iline, ilo¶ć stron: 356, 2007, Zapisy z konferencji w Terchovej.

247.         Pan samochodzik i... Janosik. Tom 89, Autor : Sebastian Miernicki

248.         B. Barwiński, "Wypraszanie od ¶mierci w dawnym prawie polskim w XVI-XIX wieku", "Pamiętnik Historyczno-Prawny", t. 2, 1925, z. 1, s. 1-66

249.         U. Janicka-Krzywda, "Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie", Warszawa - Kraków 1986

250.         U. Janicka-Krzywda, "Poczet harnasi karpackich", Warszawa - Kraków 1988, s. 5-6

251.         J. Krzyżanowski, "Proces Janosika", Warszawa 1936

252.         S. Szczotka, "Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782", Lublin - ŁódĽ 1952

253.         S. Szczotka, "Żywot zbójnicki Józefa Baczyńskiego zwanego Skawickim", "Lud" 1936, t. 34, s. 157-170

254.         "Roczniki do dziejów Podtatrza i Spiża z lat 1680-1748 spisane przez ks. ks. Jana i Stanisława Owsińskich, proboszczów Jazowska". Wydał J. Jerzmanowski, Kraków 1858

255.         W. Wnuk, "Gawędy Skalnego Podhala", Warszawa 1960

256.         Z. Wróbel, "Zbójnictwo na Podhalu", Częstochowa 1929

257.         Fudala Jan. Supersołtys. Humor zbójecki. Kraków: Wydawnictwo Krytyki Artystycznej Miniatura 2006;

258.         Janicka-Krzywda Urszula. Tropami karpackich opryszków. w: Góry Huculszczyzny. Przewodnik, który ł±czy. red. Andrzej Wielocha. Warszawa: Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK 2007; 

259.         Kotula Franciszek. Po Rzeszowskim Pogórzu bł±dz±c. Reportaż historyczny. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974; 

260.         Ochmański Władysław. Zbójnictwo góralskie. Warszawa: 1950;
8. Olbracht Ivan: Mykola Shuhai, rozbiinyk. Biblioteka „Karpaty” 1990 ISBN-10: 5-7757-0143-7 / 5775701437 (similar ISBNs) ISBN-13/EAN: 9785775701437;

261.         Regestr złoczyńców grodu sanockiego 1554-1638. Lwów: Wydał Oswald Balzer nakładem Towarzystwa Historycznego 1891;

262.         Stanisław A. Sroka. Szkice bardiowskie. Kraków: Wyd. Homini 2003. ISBN 83-87933-48-1.  

263.         ¦lawski Tadeusz. Beskidnicy w Ziemi Bieckiej. w: Biecz, Studia Historyczne. Wrocław: 1963;

264.         Wróbel Zdzisław. Zbójnictwo na Podhalu. Częstochowa: 1923;

265.         Dzięciołowski Stanisław: Byli także Polacy... Z badań nad drużyn± Janosika. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego O¶rodka Turystyki Górskiej PTTK 2003, nr 69. ISSN 0137-3829 2003;

266.         Dzięciołowski Stanisław: Kłopoty z Janosikiem. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego O¶rodka Turystyki Górskiej PTTK 1999, nr 65. ISSN 0137-3829;

267.         Eljasz-Radzikowski Stanisław: Zbójnicy tatrzańscy. „Nasz Kraj” 1906, nr

268.         Janicka-Krzywda Urszula. Zbójnicy w pi¶miennictwie XIX i XX wieku. Zbójnicy w ocenie górali karpackich. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego O¶rodka Turystyki Górskiej PTTK 1984, nr 53. ISSN 0137-3829;

269.         Janicka-Krzywda Urszula: Harna¶ z Czarnohory. „Harna¶â€ť. Gliwice: 1981, nr 7;

270.         Janicka-Krzywda Urszula: Na tropach karpackich opryszków. „Harna¶â€ť. Gliwice: 1980, nr 6;

271.         Janicka-Krzywda Urszula: O beskidzkim harnasiu Ondraszku. „Harna¶â€ť. Gliwice: 1982, nr 9;

272.         Janicka-Krzywda Urszula: Prawo łaski dla zbójnika. „Mówi± Wieki” 1993 nr 8 s. 34-35;

273.         Janicka-Krzywda Urszula: Zbójnickie skarby - mity czy fakty „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego O¶rodka Turystyki Górskiej PTTK 1992, nr 58. ISSN 0137-3829;

274.         MelicherčĂ­k Andrej: K otázke vzniku zbojnĂ­ctva v Karpatoch. „Slovenskij Národopis 4”. 1956, nr 2;

275.         Ruciński Henryk: Ultimatum zbójnickie dla mieszczan Bardiowa z 1439 roku na tle stosunków społeczno-politycznych w zachodnich Karpatach. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego O¶rodka Turystyki Górskiej PTTK 1985, nr 54. ISSN 0137-3829;

276.         Tru¶ Radosław Jerzy: Rozbójnicy Skrzyńscy herbu ŁabędĽ. „Harna¶â€ť. Gliwice: 2002, nr 16;

277.         Tru¶ Radosław Jerzy: Zbójnictwo w Beskidzie Małym. „Harna¶â€ť. Gliwice: 2005, nr

278.         Kazimierz Przewra Tetmajer – Rapsody Janosikowe, Legenda Tatr

279.         Jan Kasprowicz (Taniec zbójnicki, Legenda o Janosiku, Bunt Napierskiego, Krzak dzikiej róży)

280.         Robert Zanibal ,,Ondraszek dowódca zbójców" 1872.

281.         Nikodem Jerzy „Ondraszek" (z pie¶ni± „Hej dalejże z nami", która zyskała sobie w¶ród górali pełne prawo obywatelstwa jako ludowa)

282.         Zdzisław Maria Okuljara" dramat pt. „Godzinki zbójnickie", spoczywaj±cy dot±d w maszynopisie w archiwum TMZŻ.

283.         ks. Emanuela Grimma „Ondraszek”

284.         Józef Zaleski „Ondraszek”

285.         Zofia Kosak Szczucka („Wielcy i Mali", „Historia Ondraszka Szebesty"),

286.         Juliusz Zborowski (,,Pie¶ń o Standrechcie i Proćpakowej bandzie" 1929),

287.         Jan Kocznur (,,Pie¶ń o zbójniku Proćpaku"),

288.         Gustaw Morcinek („Ondraszek" 1955),

289.         Jan Baranowicz (,,Kołysz± się jodły", ,,Obuszek Ondraszka", „Klimczok i jego towarzystwo, zbójnicy spod Bielska i Żywca"),

290.         Konstanty Stecki („Zbójnicki los")

291.         Urszula Janicka - Krzywda: Ro¶liny w dorocznej obrzędowo¶ci w Karpatach Zachodnich

292.         "Kroniki Żywieckie księdza Franciszka Augustina".

293.         Materiały o Janosiku: Na tropie Janosika i polskich zbójników, "Pamiętnik Słowiański", XVIIII, 1968; Teresa Brzozowska, (rec.) Andrzej Melichercik, "Juraj Janosik bohater walki ludu słowackiego przeciw feodałom", LL 1957 nr 1; Witold Doroszewski, Opowiadania podhalańskie. O Janosiku, LL 1957 nr 1; Joanna Goszczyńska, Janosik bohaterem literatury popularnej (na przykładzie powie¶ci Jano±ik Gustava Mar±alla-Petrovskiego), "Pamiętnik Słowiański" 1999, 61-73; Joanna Goszczyńska, Janosik - słowacki bohater romantyczny, "Pamiętnik Słowiański" 1995 / 1996, 101-111; Joanna Goszczyńska, Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, Warszawa 2001; Joanna Goszczyńska, Janosik z życiu i legendzie, [w:] Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich, pod red. T. D±bek-Wirgowej i A. Z. Makowieckiego, Warszawa 1998; Joanna Goszczyńska, Juraj Janosik, rozbójnik czy bohater? [w:] Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich, Warszawa 1994; Emil Horsky, Zbojstvi Jura Jano±Ă­ka. Soudi vĂ˝slech a odsouzeni 1713, "Česky lid" XXI, 1912, s. 270-276; Jano±ik a zbojnici. S vyobrazenim, "Česky lid" XX, 1911, s. 379; Helena Kapełu¶, Janosik [w:] Słownik folkloru polskiego, 1965; Jacek Kolbuszewski, Janosik nieznany?, LL 1987 nr 4-6; J. Krzyżanowski, Janosik w poezji Tetmajera, Miesięcznik Literacki 1967, nr 5; Edward Madany, Ondraszek, Janosik, Szuhaj w literaturze czeskiej, Wierchy 1964 (33), s. 131-152; Mity i rzeczywisto¶ć zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kraków-Bukowina Tatrzańska, 18-22 paĽdziernika 2006 r., pod red. Marii Madejowej, Anny Mlekodaj i Macieja Raka, Nowy Targ 2007; T. Muchowska-Wawrzyniakowa, Janosik w poezji artystycznej słowackiej i polskiej, "Slavia Occidentalis" 1961 (21), 91-115; Zdzisław Piasecki, Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie - prawda historyczna, folklor i literatura polska, Kraków 1973 (rec. Jacka Kolbuszewskiego, LL 1974 nr 1, s. 77-80); Anna G. Piotrowska, Zbójnictwo - mit muzycznie przeobrażony, LL 2007/3, 17-24; Teresa Smolińska, Zbójnik bohaterem narodowym, LL 1991, nr 1-6; Stanisław Andrzej Sroka, Janosik: prawdziwa historia karpackiego zbójnika, Kraków 2004; Z. Ujváry, Węgierskie tradycje o słowackim zbójniku Janosiku, "Ethnographia A. Magyar VĂ©prajzi Tarsasag folyójrata, 1963; Jadwiga Zacharska, Hetman zbójecki czy herszt? Janosik w Legendzie Tatr Kazimierza Tetmajera, [w:] Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich, pod red. T. D±bek-Wirgowej i A. Z. Makowieckiego, Warszawa 1998; Juljusz Zborowski, Nowe przyczynki z góralszczyzny. 1. Jak Janosik tańczył z hrabin±, Lud TOM XXXIII, s. 31-32.

294.         Baranowicz, Jan. Kołysz± się jodły. Jednoaktówka. Warszawa: „Czytelnik”, 1953

295.         Baranowicz, Jan. Obuszek Ondraszka. In Ba¶nie ¶l±skie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957.

296.         Berger, Karol. Zbójnik ¶l±ski. ¦l±ska sztuka ludowa w trzech aktach (pięciu odsłonach, ze ¶piewem i tańcami ¶l±skimi – w maszynopisie), 1930.

297.         Bezruč, Petr. Ondráš. In SlezskĂ© pĂ­sně. Praha: ČeskoslovenskĂ˝ spisovatel, 1989.

298.         Borucki, Aleksander. Nasze góry. Malownicze opisanie Karpat i Tatr oraz ich mieszkańców. Cieszyn: Biblioteka E. Feitzingera, 1888, cz. I – Karpaty, s. 11

299.         Borucki, Aleksander. Ondraszek, słynny dowódca zbójców na ¦l±skim Beskidzie. Cieszyn: Biblioteka E. Feitzingera, 1889.

300.         Fierla, Adolf. Ondraszek. Powie¶ć ¶l±ska. Frysztat: nakładem administracji „Gazety Kresowej”, 1930.

301.         Fierla, Adolf. Ondraszkowe gody. In Dziwy na gróniach. Kraków - Cieszyn, 1932.

302.         Fierla, Adolf. Ondraszkowa ¶mierć. In Kamień w polu. ČeskĂ˝ Těšín: ¦ZLA w RC, 1938.

303.         Goszczyński, Seweryn. Dziennik podróży do Tatrów. Petersburg, 1853.

304.         Grim, Emanuel. Ondraszek. Opowie¶ć w VIII pie¶niach. In Grim, Emanuel.

305.         Z nad brzegów Olzy. Cieszyn: drukiem i nakładem „Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra”, 1913.

306.         Grim, Emanuel. Ondraszkowe wesele. Do¶piew do „Ondraszka”. In Zaranie ¦l±skie, 1931, r. VII, t. 1, s. 177-180.

307.         Hansmann, Leopold. Ondráš. Pověst Valašská dle podánĂ­ lidu v Přerovsku a v Těšínsku. Koleda III, 1853 – Helceletův kalendář, s. 223-236.

308.         Jasiczek, Henryk. Obuszkiem ciosane. ČeskĂ˝ Těšín: Wydawnictwo SLA, 1955.

309.         Jura, František, R. StarĂ© pověsti slezskĂ©. Plzeň: NakladatelstvĂ­ Karel VeselĂ˝, 1993.

310.         Kobzáň Jan. O zbojnĂ­koch a pokladoch z MoravskĂ©ho Valašska. Podle podánĂ­ lidu napsal a obrázky nakreslil i do dřeva vyryl Jan Kobzáň. Praha, 1927.

311.         Kossak, Zofia. Historia Ondraszka Szebesty, zbójnika. In Wielcy i mali. Kraków: nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1927.

312.         Kubisz, Jan. Pamiętnik starego nauczyciela. Wyd. II z dodatkiem. Warszawa: Fundacja Słowa Polskiego dla Zaolzia, 1994.

313.         Kubisz, Paweł. Opowie¶ć wydziedziczonych. Utwór dramatyczny w dwóch aktach. ČeskĂ˝ Těšín: Wydawnictwo SLA, 1949.

314.         Kubisz, Paweł. Przednówek. Wyd. 2. ŁódĽ: Oddział Wiejski Zwi±zku Zawodowego Literatów Polskich, 1946.

315.         Kubisz, Paweł. Szli se zbuje. In Kajdany i róże. Frysztat, 1927.

316.         Lompa, Józef. Bajki i podania. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.

317.         Łysek, Paweł. Jano i jego zbójniccy kamraci. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1977.

318.         Łysohorsky, Óndra. Óndráš. In Spiwajuco pia¶ć. Praha: DruľstevnĂ­ práce, 1934.

319.         MartĂ­nek, Vojtěch. Romance o Ondrášovi. Ostrava: KrajskĂ© nakladatelstvĂ­ v Ostravě, 1957.

320.         Morcinek, Gustaw. Ondraszek. Warszawa: Wydawnictwo „Czytelnik“, 1953.

321.         Morcinek, Gustaw. Ondraszkowe ostatki. Nowela. Poznań: Biblioteka Studwudziestu, 1930.

322.         Morcinek, Gustaw. Przedziwna historia o zbójniku Ondraszku. In Legendy i ba¶nie. Katowice: Wydawnictwo „¦l±sk”, 1984.

323.         Nezdařil, Ladislav. HornĂ­ chlapci. Roľnov pod Radhoštěm: MěstskĂ˝ národnĂ­ vĂ˝bor a Městská knihovna v Roľnově pod Radhoštěm, 1968.

324.         Nikodem, Jerzy. Ondraszek. Obrazek sceniczny w dwóch odsłonach. In Zaranie ¦l±skie, 1908-1909, r. II, s. 115-123; 1910, r. III, s. 27-35 i 73-76.

325.         Norwid, Cyprian. Pisma wierszem i proz±. Warszawa: PIW, 1973.

326.         Omelka, František. Blesky nad Beskydami. Brno: Komenium, 1947.

327.         Ondrusz, Józef. Cudowny chleb i inne godki ¶l±skie. Podania, ba¶nie i opowie¶ci cieszyńskie. ČeskĂ˝ Těšín: Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej, 1996.

328.         Ondrusz, Józef. Godki ¶l±skie. Podania i ba¶nie ze ¦l±ska Cieszyńskiego. Ostrava: Profil, 1977.

329.         Ondrusz, Józef. ¦l±skie opowie¶ci ludowe. Ostrava: Wydawnictwo Okręgowe w Ostrawie, 1963.

330.         Ondrusz, Józef. Tu się żyje bez staro¶ci – Zde se ľije bezstarostně. Tłum. A. Buchtová. ČeskĂ˝ Těšín: Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Ksi±żki, 2008.

331.         OstravickĂ˝, Čeněk. PĂ­seň o Ondrášovi. 2. vyd. Moravská Ostrava: Revue moravsko-slezská, 1906.

332.         Poláškovi, Jiřina a JaromĂ­r. Pověsti a legendy Moravy a Slezska. 2. vydánĂ­. ČeskĂ˝ Těšín: AGAVE, 2000.

333.         Przerwa-Tetmajer, Kazimierz. Na Skalnym Podhalu. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1955.

334.         Sikora, Władysław. Ojcowizna. ČeskĂ˝ Těšín: Kongres Polaków w RC, 1998.

335.         Sláma, František. Pán LysĂ© hory. NárodnĂ­ pověst o Ondrášovi i Jurášovi. Opava: nákladem vlastnĂ­m, 1891.

336.         Sláma, František. SlezskĂ© pohádky a pověsti. Opava: Slezská kronika, 1893.

337.         Sláma, František. VeselĂ© kousky Ondráše z Janovic. In ValašskĂ˝ kalendář, 1921.

338.         Stęczyński, Bogusz Zygmunt. ¦l±sk. Podróż malownicza w dwudziestu jeden pie¶niach. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949.

339.         Tischner, Józef. Słowo o ¶lebodzie. Kazania spod Turbacza. 1981-1987. Kraków: Znak, 2003.

340.         Ĺ uleř, Oldřich. ZbojnickĂ© pohádky a pověsti z Valašska. Opava: Optys, 1993.

341.         Vincenz, Stanisław. Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny huculskiej. Sejny: Pogranicze, 2002.

342.         Vondra, VladimĂ­r. Zbojnická balada. Praha: ČeskoslovenskĂ˝ spisovatel, 1956.

343.         Wenig, Adolf. MoravskoslezskĂ© pověsti. Vyd. II. Praha: Garamond, 1999.

344.         Witkiewicz, Stanisław. Pisma tatrzańskie, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1963.

345.         Zachariasiewicz, Jan, Chryzostom. Na kresach. Powie¶ć z naszych czasów w trzech czę¶ciach. Lipsk 1867.

346.         Zahradnik, Jan. Ondraszek, herszt zbójców Beskidu ¦l±skiego. Dramat w dwóch odsłonach. In Zaranie ¦l±skie, 1929, r. V, z. 2, s. 61-69.

347.         Zaleski, Józef. Ondraszek. In Dziennik Cieszyński, 27. IV 1913.

348.         Zanibal, Robert. Ondraszek. Dowódca zbójców. Obrazek z przeszłego wieku, według opowiadań ludowych. „Gwiazdka Cieszyńska”, 1872, nr 18-32.

349.         Antolová, Ruľena. O zbojstve Juraja Jánošíka. Banská Bystrica: G.A.G. – umelecká agentĂşra, 2001.

350.         Bettelheim, Bruno. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i warto¶ciach ba¶ni. Tłum. D. Danek. T. 1–2. Warszawa: PIW, 1985.

351.         Brożek, Ludwik. Ludoznawstwo cieszyńskie. Ostrawa: Profil, 1957.

352.         Burszta, Wojciech. Antropologia kultury. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1998.

353.         Bystroń, Jan, Stanisław. Etnografia Polski. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik“, 1947.

354.         Bystroń, Jan, Stanisław. Kultura ludowa. Warszawa: Biblioteka Kultury, 1947.

355.         Bystroń, Jan, Stanisław, Dynowski, Witold. Kultura ludowa i ludoznawstwo w Polsce. Warszawa: Czytelnik, 1948.

356.         Campbell, Joseph, Bohater o tysi±cu twarzy. Tłum. A. Jankowski. Poznań: Zysk i S-ka, 1997.

357.         Chlebowczyk, Józef. Nad Olz±. ¦l±sk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX. Katowice: Wydawnictwo "¦l±sk", 1971.

358.         Choroszy, Jan, A. Huculszczyzna w literaturze polskiej. Wrocław: nakładem autora, 1991.

359.         Davies, Norman. Boże igrzysko. Historia Polski. Tłum. E. Tabakowska. Kraków: Znak, 2000. Davies, Norman. Europa. Rozprawa historyka z histori±. Tłum.

360.         E. Tabakowska. Kraków: Znak, 2005.

361.         Eco, Umberto. Superman w literaturze masowej. Warszawa: PIW, 1996.

362.         Eliade, Mircea. Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Tłum. K. Kocjan, Kraków: Wydawnictwo „Znak“, 1997.

363.         Eliade, Mircea. Sacrum, mit, historia. Tłum. A. Tatarkiewicz. Wyd. III. Warszawa: PIW, 1993.

364.         Eliade, Mircea. Traktat o historii religii. Tłum. J. Wierusz-Kowalski. ŁódĽ: Wydawnictwo Opus, wyd. II, 1993.

365.         Fazan, Mirosław. Polskie życie kulturalne na ¦l±sku Cieszyńskim w latach 1842/48-1920. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1994.

366.         GašparĂ­ková, Věra. Jánošík. Obraz zbojnĂ­ka v národnej kultĂşre. Bratislava: Tatran, 1988.

367.         Gennep, van Arnold. Obrzędy przej¶cia. Systematyczne studium ceremonii. Tłum. S. Szymański. Warszawa: PIW, 2006.

368.         Goszczyńska, Joanna. Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Słowiańskiej, 2001.

369.         Hadyna, Stanisław. W pogoni za wiosn±. Katowice: Wydawnictwo „¦l±sk”, 1982.

370.         Hernas, Czesław. W kalinowym lesie. U Ľródeł folklorystyki polskiej. T. 1–2. Warszawa: PIW, 1965.

371.         Heska-Kwa¶niewicz, Krystyna. „Pisarski zakon”. Biografia literacka Gustawa Morcinka. Opole: Instytut ¦l±ski, 1988.

372.         Hierowski, Zdzisław. Pisarze ¶l±scy XIX i XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963.

373.         Hierowski, Zdzisław. życie literackie na ¦l±sku w latach 1922-1939. Katowice: Wydawnictwo „¦l±sk“, 1969.

374.         Homola, Irena. „Tygodnik Cieszyński“ i „Gwiazdka Cieszyńska“ pod redakcj± Pawła Stalmacha 1848–1887. Katowice – Kraków, 1969, s. 69.

375.         Hosák, Ladislav. HistorickĂ˝ mĂ­stopis země MoravskoslezskĂ©. Praha: Společnost přátel staroľitnostĂ­ čsl., 1938.

376.         Hulka-Laskowski, Paweł. ¦l±sk za Olz±. Katowice: Wydawnictwa Instytutu ¦l±skiego, 1938.

377.         Jagiełło, Michał. Zbójnicka sonata. Zbójnictwo tatrzańskie w pi¶miennictwie polskim XIX i pocz±tku XX wieku. Warszawa: Iskry, 2003.

378.         Janicka-Krzywda, Urszula. Poczet harnasi karpackich. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1988.

379.         Janion, Maria, ¦migrodzka, Maria. Romantyzm i historia. Warszawa: PIW, 1978.

380.         Jasiński, Zenon. Mały leksykon nadolziański. Opole: WSzP, 1990.

381.         Jazowski, Andrzej. Imię Janosika. Zbójnictwo karpackie. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2002.

382.         Jurgała-Jureczka, Joanna. Oswajanie „nieznanego kraju“. ¦l±sk w życiu i twórczo¶ci Zofii Kossak. Cieszyn: Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego, 2002.

383.         Kadłubiec, Karol, Daniel i kol. Polská národnĂ­ menšina na Těšínsku v ČeskĂ© republice. Ostrava: FF OstravskĂ© univerzity, 1997.

384.         Kadłubiec, Karol, Daniel. Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej. ČeskĂ˝ Těšín: Sekcja Folklorystyczna ZG PZKO, 1987.

385.         Kamieńska, Anna. Pragn±ca literatura. Problemy pisarstwa ludowego i nurtu ludowego w poezji współczesnej. Warszawa: LSW, 1964.

386.         Kłoskowska, Antonina. Kultura masowa. Warszawa: PWN, 1980.

387.         Kneifl, Reginald. Topografia ¦l±ska. Brno, 1804.

388.         Kolbuszewski, Jacek. Kresy. Wrocław: Wydawnictwo Dolno¶l±skie, 1996.

389.         Kolbuszewski, Jacek. Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994.

390.         Kolbuszewski, Jacek. Tatry w literaturze polskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982.

391.         Korepta, Edyta. Zagadnienie tożsamo¶ci regionalnej w literaturze ¦l±ska Cieszyńskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2005.

392.         Kossakowska-Jarosz, Krystyna. Polskie kalendarze powszechne na Górnym ¦l±sku. Opole: Instytut ¦l±ski, 1987.

393.         Kossakowska-Jarosz, Krystyna. ¦l±sk znany, ¦l±sk nie znany. O kulturze literackiej na Górnym ¦l±sku przed pierwszym progiem umasowienia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999.

394.         Krzemińska, Wanda. Bohater mityczny w powie¶ciach polskich i francuskich XIX w. Warszawa: PWN, 1985.

395.         Krzyżanowski, Julian. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. T. I-II, wyd. II, rozszerzone. Wrocław: Ossolineum, 1962-1963.

396.         Krzyżanowski, Julian. Sztuka słowa. Warszawa: Wydawnictwa Arystyczne i Filmowe, 1984.

397.         Langer, Susanne. Nowy sens filozofii. Tłum. A. Bogucka. Warszawa: PIW, 1976.

398.         LĂ©vi-Strauss, Claude. Antropologia strukturalna. Tłum. K. Pomian. Warszawa: PIW, 1970. Macůrek, Josef. Valaši v západnĂ­ch Karpatech. Ostrava: KrajskĂ© nakladatelstvĂ­, 1959.

399.         Majda, Jan. Młodopolskie Tatry literackie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989.

400.         Malicki, Jan. Józefa Lompy żywot niepokorny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.

401.         Malicki, Jan. Mitologia narodowa. Katowice: Biblioteka ¦l±ska, 1999.

402.         MelicherčĂ­k, Andrej. Jánošíkovská tradĂ­cia na Slovensku, Bratislava: Nakladateµstvo Slovenskej akadĂ©mie vied a umenĂ­, 1952.

403.         MelicherčĂ­k, Andrej. Juraj Jánošík, hrdina protifeudálnĂ­ho odboje slovenskĂ©ho lidu. Praha: Naše vojsko, 1956.

404.         Mieletinski, Eleazar. Poetyka mitu. Tłum. J. Dancygier. Warszawa: PIW, 1981.

405.         Mitosek, Zofia. Literatura i stereotypy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.

406.         Ochmański, Władysław. Zbójnictwo góralskie. Z dziejów walki klasowej na wsi góralskiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1950.

407.         Orkan, Władysław. Listy ze wsi i inne pisma społeczne, Warszawa: GiW, 1948.

408.         Pater, Mieczysław. Polskie postawy narodowe na ¦l±sku w XIX wieku, cz. 1-2, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Sudety, 1992-1993.

409.         Pawłowiczowa, Maria. Ksi±żka polska i biblioteka na ¦l±sku Cieszyńskim w latach 1740-1920. Katowice: Uniwersytet ¦l±ski, 1986.

410.         Pepłowski, Franciszek. Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu O¶wiecenia i Romantyzmu. Warszawa: PIW, 1961.

411.         Piasecki, Zdzisław. Byli chłopcy, byli… Zbójnictwo karpackie – prawda historyczna, folklor i literatura polska. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973.

412.         Piasecki, Zdzisław. Ondraszek. Prawda i mity o najgło¶niejszym zbójniku ¶l±skim. Opole: Instytut ¦l±ski, 1986.

413.         Pigoń, Stanisław. Zarys nowszej literatury ludowej (przed rokiem 1920). Wrocław: Ossolineum, 1946.

414.         PĂ­sková, Milada. ZbojnĂ­cke variácie. Opava: Slezská univerzita, 1997.

415.         Popiołek, Kazimierz. Historia ¦l±ska od pradziejów do 1945 roku. Katowice: Wydawnictwo „¦l±sk“, 1972.

416.         Po¶piech, Jerzy. Tradycje folklorystyczne na ¦l±sku w XIX i XX w. (do roku 1939). Warszawa-Wrocław: PWN, 1977.

417.         Po¶piech, Jerzy. Zwyczaje i obrzędy doroczne na ¦l±sku. Opole: Instytut ¦l±ski, 1987.

418.         Przerwa, Tomasz; Pregiel, Piotr. Dzieje ¦l±ska. Wrocław: „Cadus“, 2005.

419.         Reychman, Jan. Peleryna, ciupaga i znak tajemny. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971.

420.         Rosner, Edmund. Beskidzkie ¶cieżki pisarzy. Szkice literackie. Katowice: Wydawnictwo „¦l±sk”, 1982.

421.         Rosner, Edmund. Cieszyńskie okruchy literackie. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 1983.

422.         Rosner, Edmund. Literatura polska z czeskiego ¦l±ska. Cieszyn: Uniwersytet ¦l±ski. Filia, 1995.

423.         Rosner, Edmund. Wokół Zofii Kossak. Zbiór szkiców i przyczynków. Cieszyn – Górki Wielkie: Towarzystwo im. Zofii Kosak, 1995.

424.         Rospond, Stanisław. Polszczyzna ¦l±ska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.

425.         RusinskĂ˝, Milan. Bard prvĂ˝ z Beskyd. Jak Petra Bezruče přijalo Slezsko. Opava: ISKRA, 1947.

426.         Siemionow, Aleksy. Studia beskidzko-tatrzańskie. Kalwaria Zebrzydowska: nakładem Urzędu Miasta i Gminy oraz Autora, 1992.

427.         Sikora, Władysław. Pisarze Zaolzia. Materiały pomocnicze dla szkół polskich w RC. ČeskĂ˝ Těšín: Olza, 1992.

428.         Sikora, Władysław. Zbójnicy. In Sikora, Władysław. Wielokropki. Szkice o kulturze ¦l±ska Cieszyńskiego. Katowice: Wydawnictwo „¦l±sk“, 1982.

429.         Simonides, Dorota. Współczesna ¶l±ska proza ludowa. Opole: Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, 1969.

430.         Sirovátka, Oldřich. Literatura na okraji. Praha: ČeskoslovenskĂ˝ spisovatel, 1990.

431.         Sivek, Alois. Ondráš z Janovic. PřĂ­spěvek k poznánĂ­ zbojnickĂ© problematyki v slovesnosti slezskĂ© oblasti. Ostrava: KrajskĂ© nakladatelstvĂ­, 1958.

432.         Sivek, Alois. ZbojnĂ­k Ondráš a ondrášovská tradice v slovesnosti slezskĂ© oblasti. Praha: Naše vojsko, 1959.

433.         Socháň, Pavel. ZbojnĂ­k Juro Jánošík, akĂ˝m bol v skutočnosti. Bratislava: Druľstvo na vydávanie knĂ­h a časopisov, 1924.

434.         Sroka, Stanisław. Janosik. Prawdziwa historia karpackiego zbojnika. Kraków: Wydawnictwo Homini, 2004.

435.         Sulima, Roch. Antropologia codzienno¶ci. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2000.

436.         Sulima, Roch. Dokument i literatura. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.

437.         Sulima, Roch. Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985, wyd. 2, rozszerz.

438.         Sulima, Roch. Głosy tradycji. Warszawa: DiG, 2001.

439.         Sulima, Roch. Literatura a dialog kultur. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982.

440.         Szczotka, Stanisław. Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589- 1782. Lublin: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1952.

441.         Szuchiewicz, Włodzimierz. Huculszczyzna. T. I-IV. Lwów: Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, 1902-1908.

442.         Ĺ těpán, LudvĂ­k. HledánĂ­ tvaru. VĂ˝voj forem polskĂ˝ch literárnĂ­ch ľĂˇnrů (poezie a próza). Brno: Masarykova univerzita, 2003.

443.         Ĺ těpán, LudvĂ­k. Pohledy na slovanskĂ© literatury. Brno: StředoevropskĂ© vydavatelstvĂ­ a nakladatelstvĂ­ Regiony, 2003.

444.         Ĺ uleř, Oldřich. LaskavĂ© medailony. ZapomĂ­nanĂ­ a zapomenutĂ­ literáti ze Severin Moravy a Slezska, z Valašska a HanĂ©. Ostrava: Repronis, 2007.

445.         Ĺ uleř, Oldřich. LaskavĂ© podobizny. ZapomĂ­nanĂ­ a zapomenutĂ­ literáti ze Slezska a severnĂ­ Moravy. Ostrava: Repronis, 2005.

446.         Tengler, ErvĂ­n. Těšínsko v historii a pověstech. Slezská Ostrava: nákladem UčitelskĂ© jednoty slezskoostravskĂ© ve SlezskĂ© Ostravě, 1935.

447.         Villari, Rosario. BaroknĂ­ člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2004.

448.         Witkowska, Alina. Literatura romantyzmu. Warszawa: PWN, 1986.

449.         Wnuk, Włodzimierz. Ku Tatrom. Warszawa: PAX, 1970.

450.         Wróbel, Zdzisław. Zbójnictwo na Podhalu. Częstochowa 1929.

451.         Żółkiewski, Stanisław. Kultura literacka 1918-1932. Wrocław: Ossolineum, 1973.

452.         ®Ăˇček, Rudolf. Dějiny Slezska v datech. Praha: Libri, 2004.

453.         Bajki ¶l±skie. Ed. A. Sivek. Tłum. W. Czaja. Ostrava: KrajskĂ© nakladatelstvĂ­ v Ostravě, 1962.

454.         Chlapci v zelenĂ© hoře. LidovĂ© pověsti z Valašska. Ed. E. Kilianová. TřebĂ­č: Blok, 2002.

455.         Czeska i słowacka pie¶ń ludowa. Ed., tłum. A. Kamieńska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960.

456.         Etnografia polska. Przemiany kultury ludowej. Red. M. Biernacka, M.

457.         Frankowska, W. Paprocka. Wrocław: Wydawnictwo PAN i Ossolineum, 1981, t. I-II.

458.         Formy literatury popularnej. Studia. Red. A. Okopień-Sławińska. Wrocław: Ossolineum, 1973.

459.         Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego. Literatura i język. Red. M. Madej, A. Mlekodaj, K. Sikora. Nowy Targ: PPWSZ, 2005.

460.         Historia, mity, interpretacje. Red. A. Barszczewska-Krupa. ŁódĽ: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996.

461.         Kultura ludowa na pograniczu. Red. D. Kadłubiec. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego, 1995.

462.         Materiały do powstania Kostki Napierskiego 1651 roku. Ed. A. Przybo¶. Wrocław: Ossolineum, 1951.

463.         Mity i rzeczywisto¶ć zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze. Red. M. Madej, A. Mlekodaj, M. Rak. Nowy Targ: PPWSZ, 2007.

464.         Pie¶ni ludowe ziemi Żywieckiej. Red. J. Mik¶. ¶ywiec: Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Żywieckiej, 1968.

465.         Pie¶ni Podhala. Antologia. Red. J. Sadownik, Kraków: PWM, 1971.

466.         PĂ­sně zbojnickĂ©. Ed. A. Kubeša, J. N. Polášek. VsetĂ­n: OkresnĂ­ Ăşřad a OkresnĂ­ vlastivědnĂ© muzeum VsetĂ­n, 1993.

467.         Płyniesz Olzo. Zarys kultury duchowej ludu cieszyńskiego. Red. D. Kadłubiec. Ostrava: Profil, 1970.

468.         Podania i legendy ¦l±ska Cieszyńskiego. Antologia. Red. A. Drożdż, J. Kajfosz,

469.         A. Pieńczak. Cieszyn: Uniwersytet ¦l±ski Filia w Cieszynie, 2005.

470.         Postać literacka. Teoria i historia. Red. E. Kasperski, B. Pawłowska-J±drzyk. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1998.

471.         Postać w dziele literackim. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń: UMK, 1982.

472.         SlezskĂ© pĂ­sně z Třinecka a Jablunkovska. Red. J. Gelnar, O. Syrovátka. Praha: StátnĂ­ nakladatelstvĂ­ krásnĂ© literatury, hudby a uměnĂ­, 1957.

473.         Szelest mijanego czasu. Wspomnienia o Gustawie Morcinku. Red. K. Heska- Kwa¶niewicz, H. Szotek. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 1989.

474.         ¦l±sk Cieszyński. ¦rodowisko naturalne. Zarys dziejów. Zarys kultury materialnej i duchowej. Ed. W. Sosna. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 2001.

475.         Těšínsko. Ed. J. Ĺ tika. T. I-V. Ĺ enov u Ostravy: Tilia, 2003.

476.         W górę doliny. Zaolziańscy ludzie pióra. Red. J. Korzenny, W. Sikora. ČeskĂ˝ Těšín: Zrzeszenie Literatów Polskich w CSRF, 1992.

477.         Z zagadnień fokloru muzycznego na ¦l±sku Cieszyńskim. Katowice-Cieszyn: Uniwersytet ¦l±ski, Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach, 1977, 184 s.

478.         Zabytki ludowej kultury na ¦l±sku i w Częstochowskiem. Red. B. Bazielich. Bytom: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział ¦l±ski, 1975.

479.         Zarys dziejów ¦l±ska Cieszyńskiego. Ed. M. Borák, D. Gawrecki. Ostrawa-Praga, 1992.

480.         ZbojnickĂ˝m chodnĂ­kem. VĂ˝bor lidovĂ˝ch pĂ­snĂ­ zbojnickĂ˝ch. Ostrava: Profil, 1976.

481.         Znów minie wiek…Antologia literatury nadolziańskiej. Ed. L. Miękina. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 2001.

482.         Encyklopedie, słowniki Danel, Robert. Słownik bohaterów podań i legend ¦l±ska Cieszyńskiego. Cieszyn: Biblioteka Miejska, 2006.

483.         Encyklopedie Slezska. I.-II. dĂ­l. Ed. L. Dokoupil. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000.

484.         Galas, Alicja, Galas, Artur. Dzieje ¦l±ska w datach. Wrocław: Wydawnictwo „Rzeka”, 2001.

485.         Komoniecki, Andrzej. Chronografia albo Dziejopis Żywiecki. Red. S. Grodziski, I. Dwornicka. Żywiec: Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Żywieckiej, 1987.

486.         Kopaliński, Władysław. Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Rytm, 2003.

487.         Moskal, Jerzy, Wilczek, Stanisław. Album pisarzy ¶l±skich. Opole: Instytut ¦l±ski, 1972.

488.         Myška, Milan. BiografickĂ˝ slovnĂ­k Slezska a severnĂ­ Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Słownik folkloru polskiego. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965.

489.         Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski, t. I-XI, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1958-1969.

490.         Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak, t. I-II, Warszawa: PWN, 1978- 1979.

491.         Słownik pisarzy ¶l±skich. T. 1-2. Red. J. Lyszczyna, D. Rott. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2005-2007.

492.         Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków: UNIVERSITAS, 2006.

493.         Słownik wyrazów obcych. Red. W. Kopaliński. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980.

494.         Roczniki, czasopisma Adamus, Alois. „K ľivotopisu Ondráše z Janovic”. Černá země, 1937, t. 14, s. 31.

495.         Adamus, Alois. „Ondráš z LysĂ© – bratře Ondro”. TěšínskĂ˝ kalendář, 1922, s. 36.

496.         Adamus, Alois. „Přehled dějin Těšínska od roku 1711 aľ do doby Marie Terezie”. TěšínskĂ˝ kalendář, 1925.

497.         Bár, Zdeněk. „Literatura o Těšínsku, češtĂ­ spisovatelĂ© z Těšínska”. SbornĂ­k vĂ˝stavy Bezručova kraje ve FrĂ˝dku, 1935, s. 105-111.

498.         Brożek, Ludwik. „Literackie stulecie Ondraszka“. Kalendarz Beskidzki, 1972, s. 147.

499.         Brożek, Ludwik. „Ondrasciana“. Kalendarz Głosu Ludu, 1950, s. 44.

500.         Brożek, Ludwik. „Robert Zanibal – zapomniany pisarz-folklorysta“. Zaranie ¦l±skie, 1972, z. 3., s. 244.

501.         Brożek, Ludwik. „Zbójnickie sprawy i dokumenty”. Kalendarz Zwrotu, 1955, s. 125.

502.         Czapla, Franciszek. „Regjonalni piewcy Beskidu“. Beskid ¦l±ski, 1936, r. VII, s. 11-12.

503.         Danel-Ozga, Alicja. „Kim był Ondraszek?”. Kalendarz Cieszyński, 1986, s. 39-44.

504.         Danel-Ozga, Alicja. „Ondraszek w poezji”. Kalendarz Cieszyński, 1985, s. 132-136.

505.         Drakochrust, Ewa. „Galickoje Prikarpatie XVI wieka i dwiżenije opriszkow”. Woprosy istorii, 1948, nr 1.

506.         Drobiš, Dominik. „Ondráš – slezskĂ˝ rebel”. SbornĂ­k vĂ˝stavy Bezručova kraje ve FrĂ˝dku, 1935, s. 122-125.

507.         Dzięciołowski, Stanisław. „Kłopoty z Janosikiem”. Wierchy, 1999, r. 65.

508.         Eljasz-Radzikowski, Walery. „Zbójnicy tatrzańscy“. Nasz Kraj, 1906, r. I, t. II, nr 6.

509.         Fierla, Gustaw. „Ondraszek w sztuce”. Zwrot, 1950, nr 2, s. 6.

510.         Gołębiowski, Kazimierz. „Karol Berger-Nowicki (1894-1953)”. Pamiętnik Cieszyński, t. II, Wrocław 1972, s. 186.

511.         Houdek, Ivan. „Jánošík vo svetle sĂşdnych spisov a podla ludovĂ©ho podania“. SlovenskĂ© pohlady, 1929, nr 45.

512.         Huczek, Ludwik. „Zbójnictwo w Beskidach”. Kalendarz Beskidzki, 1973, s. 167.

513.         Janicka-Krzywda, Urszula. „Zbójnicy w pi¶miennictwie XIX i XX wieku”. Wierchy, 1984, r. 53.

514.         Kadłubiec, Daniel. „Folklor i historia“. Zwrot, 1981, nr 10, s. 54.

515.         Kantor, Józef. „Pie¶ń i muzyka ludowa Orawy, Podhala i Spisza”. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, 1920, r. XXXVII, s. 194.

516.         Kaszper, Kazimierz. „Jan i Paweł (Kubiszowie), czyli dwa bieguny naszej literatury”. Głos Ludu, 25. 11. 2003.

517.         Kaszper, Kazimierz. „Ondraszek w naszej literaturze”. Głos Ludu, 29. 3. 2005.

518.         Kaszper, Kazimierz. „Pisarz niesłusznie zapomniany (Adolf Fierla)”. Głos Ludu, 2. 9. 2003.

519.         Kroh, Antoni. „Zbójnik podhalański w kulturze polskiej”. Polska Sztuka Ludowa, 1971, nr 2.

520.         Krzyżanowski, Józef. „Proces Janosika“. Przegl±d Współczesny, 1936, t. II i III. Kubisz, Jerzy. „Kilka słów o nauczaniu dziejów ojczystych“. Miesięcznik Pedagogiczny, 1900, nr 4, s. 38-39.

521.         Kubisz, Paweł. „Óndra Łysohorsky“. Szyndzioły, 2. 3. 1947, nr. 1, s. 3.

522.         Kurzelowski, Jan. „Poetyckie wzloty“, Zwrot, 1957, nr 6, s. 5.

523.         Kurzelowski, Jan. „Zapomniany piewca Ondraszka“, Kalendarz ¦l±ski, 1962, s. 92-97.

524.         Londzin, Józef. „O naszych ¶l±skich zbójcach”. Gwiazdka Cieszyńska, 1923, nr 9, 11, 13.

525.         Lutomski, Jacek. „Jak Harna¶ umierał. Na szkle malowane miało w Teatrze Powszechnym owację na stoj±co“. Rzeczpospolita, 5 lipca 1993.

526.         Maciejewski, Janusz. „Obszary trzecie literatury“. Teksty, 1975, nr 4, str. 89-107. Madany, Edward. „Ondraszek, Janosik, Szuhaj w literaturze czeskiej“. Wierchy, 1963, r. 33.

527.         Mahrburg, Adam. „Fikcja literacka i życie“. Ksi±żka, 1904, nr 10, s. 351.

528.         Martuszewska, Anna. „Jak rozbierać tę trzeci±? O badaniach literatury popularnej“. Literatura Ludowa, 1987, nr 1, str. 13-27.

529.         Mikoláš, Jaroslav, LudvĂ­k. „Ondráš – selskĂ˝ rebel”. Vlastivědná přĂ­loha Obrany Slezska, 1931.

530.         Morcinek, Gustaw. „Jak powstał „Ondraszek”. ¦l±sk Literacki, 1952.

531.         Morcinek, Gustaw. „Ondraszek u Nowowiejskiego”. Zwrot, 1950, nr 6, s. 8-10.

532.         Morcinek, Gustaw. „¦l±ska mitologia“. Literatura ludowa, rok I, nr 4, PTL-LSW, Warszawa 1957, s. 18–24.

533.         Ondrusz, Józef. „O niektórych podaniach cieszyńskich“. Zwrot, 1972, nr 7, s. 21.

534.         Parma, Neklan. „Ondráš a Juráš v lĂ­čenĂ­ přĂ­borskĂ˝ch kronikářů”. Vlastivědná přĂ­loha Obrany Slezska, 1925.

535.         Pelikán, Jarmil. Tatranská tematika v českĂ© literatuře. Slavia, 1975, r. 44, nr 4.

536.         Piegza, Karol. „Pie¶ni zbójnickie na ¦l±sku“. Kalendarz ¦l±ski, 1962, s. 98-102.

537.         Polášek, JaromĂ­r. „Nejslavnější zbojnĂ­k Ondráš měl zázračnou moc od divĂ© Hany“. Region FrĂ˝decko-MĂ­stecko, 17. 2. 1998, s. 17.

538.         Popiołek, Franciszek. „Co mówi historya o Ondraszku i Juraszku”. Dziennik Cieszyński, 6. 5. 1909.

539.         Przeczek, Gustaw. „Ondraszek – bohater ludu“. Kalendarz Głosu Ludu, 1949, s. 44-47.

540.         Reychman, Jan. „Mit zbójnicki“. Odrodzenie. 1945, nr 46.

541.         Reychman, Jan. „Zbójnictwo karpackie w nowym o¶wietleniu“. KuĽnica, 1948, nr 48.

542.         Rosner, Edmund. „¦l±ski Molier (Karol Berger)“. Głos Ludu, 2. 9. 2003.

543.         Rusnok, Anna. „Ondraszek”. Kalendarz ¦l±ski, 1980.

544.         Rusnok, Jan. „Ondraszek i inni zbójnicy”. Kalendarz Beskidzki, 1980.

545.         Satke, AntonĂ­n. „Legendy v lidovĂ© tradici Těšínska“. Těšínsko, 1991. Vydává Muzeum Těšínska v ČeskĂ©m Těšíně, č. 2, ČeskĂ˝ Těšín, s. 9–10.

546.         Sikora, Władysław. „Góry i pagórki poetyckie”. Głos Ludu, 8. 3. 2005.

547.         Sikora, Władysław. „O ´Cudownym chlebie´ Józefa Ondrusza“. Głos Ludu, 15. 9. 1986.

548.         Sikora, Władysław. „Pochwała Łysej Góry“. Zwrot , 1988, nr 1, s. 28.

549.         Sikora, Władysław. „Przypomnienie Karola Bergera”. Głos Ludu, 2. 9. 2003.

550.         Sikora Władysław. „Zbójnicka balada“. Kalendarz ¦l±ski, 1979, s. 173-176.

551.         Skarbowski, Jerzy. „W poszukiwaniu regionalizmu beskidzkiego“. Podbeskidzie, 1984, nr 11-12, s. 39-47.

552.         Sroka, Stanisław. „Janosik i jego poprzednicy w zbójnickim rzemio¶le w Karpatach“. Zwoje, 2006, nr 44, s. 16.

553.         Szczepański, Jan. „Autentyzm i komercjalizm”. Tygodnik Kulturalny, 1974, nr 45.

554.         Szczotka, Stanisław. „O zbójnikach żywieckich na ¦l±sku”. Zaranie ¦l±skie, 1938.

555.         Ĺ igut, Leopold. „Ze starĂ˝ch časů“. Těšínsko, 1968, č. 1, s. 20–21.

556.         Tarkota, Jan. „Podanie o Ondraszku“. Tygodnik Cieszyński, 1850, nr 38.

557.         Vaňáček, Michael. „ZbojnictvĂ­ na Těšínsku koncem 18. a na počátku 19. století”. Těšínsko, 1963.

558.         Vochala, Josef. „Zbojnická historie Ondráše a Juráše ve světle soudnĂ­ch dok lad a lidovĂ˝ch legend”. TěšínskĂ˝ kalendář, 1947.

559.         Wójcik, Michał. „Co ci powiem, to ci powiem, czyli prawdziwa historia Janosika”. Wołanie, 2002, nr 27, s. 4.

560.         ®Ăˇček, Rudolf. „PoddanskĂ© nepokoje na hukvaldskĂ©m panstvĂ­ v letech 1766- 1775”. Těšínsko, 1979.

561.         ®Ăˇček, Rudolf. „Přehled dějin protifeudálnĂ­ho odboje na FrĂ˝decko-MĂ­stecku”. Práce a studie, č. 4, FrĂ˝dek-MĂ­stek: OkresnĂ­ vlastivědnĂ© muzeum, 1980.

562.         Albin Bagin, Literatura popularna i jej odbicie we współczesnej prozie słowackiej, [w:] Formy literatury popularnej, red. Aleksandra Okopień Sławińska, Wrocław 1973.

563.         Maria Bobrownicka, Narkotyk mitu. Szkice ¶wiadomo¶ci narodowej i kulturowej Słowian Zachodnich i Południowych, Kraków 1995.

564.         Ernest Bryll, Na szkle malowane, Warszawa 2000.

565.         Ernest Bryll, Dramaty i wiersze, Warszawa 2006.

566.         Lidia Długołęcka, Maciej Pinkwart: Muzyka i tatry. Wydanie internetowe, [w:] www.mati.com.pl/pinkwart/muzyka

567.         Janina Goszczyńska, Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XI X wieku, Warszawa 2001.

568.         Seweryn Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, opracował Stanisław Sierotwiński, Wrocław-Kraków 1958.

569.         Leszek Hensel, Przebudzenie narodowe Słowaków, [w:] Przemiany formuły polsko¶ci w drugiej połowie XIX wieku, red. Janusz Maciejewski, Warszawa 1999.

570.         Andrzej Jazowski, Imię Janosika… Zbójnictwo karpackie, Kraków 2002.

571.         Jacek Kolbuszewski, Modele estetyczne literatury słowackiej romantycznego przełomu, Wrocław 1975.

572.         Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej, red. Halina Mieczkowska i Barbara Suchoń-Chmiel, Kraków 2005.

573.         Jacek Kolbuszewski, Przestrzenie i krajobrazy, Wrocław 1994.

574.         Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, Kraków 1982.

575.         Polsko-słowackie stosunki po roku 1918, red. Halina Mieczkowska, Jozef Hvisc, Wrocław 2002.

576.         Edward Madany, Andraszek, Janosik, Szuhaj w literaturze czeskiej, „Wierchy”. Kraków 1964, nr 33, s. 122-130.

577.         Rafał Majerek, Pamięć – mit – tożsamo¶ć. Uwagi o typologii kultury słowackiej okresu odrodzenia narodowego [praca doktorska obroniona w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ], Kraków 2003.

578.         Marian Mikołajczyk, Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotowskiego, zbójnika z Pcimia, Katowice 2001.

579.         Mity narodowe w literaturach słowiańskich, red. Maria Bobrownicka, Kraków 1992.

580.         Witold Nawrocki, Współczesno¶ć i historia. Z problematyki literatury czeskiej

i słowackiej, Katowice 1982.

581.         Witold Nawrocki, Tadeusz Sierny, Czeska i słowacka literatura piękna w latach 1945-1980. Dzieje recepcji i bibliografia, Katowice 1983.

582.         Witold Nawrocki, Szkice czeskie i słowackie. Z problematyki literatury czeskiej i słowackiej oraz jej recepcji w Polsce w latach 1944 – 1984, Kraków 1988.

583.         Władysław Ochmański, Zbójnictwo Góralskie. Z dziejów walki klasowej na wsi góralskiej, Warszawa 1950.

584.         Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga pami±tkowa ku czci profesora Zdzisława Niedzieli, red. Halina Mieczkowska, Teresa Z. Orło¶, Kraków 1999.

585.         Zdzisław Piasecki, Byli chłopcy, byli… Zbójnictwo karpackie – prawda historyczna, folklor i literatura polska, Kraków 1973.

586.         Jan Sadownik, Pie¶ni Podhala. Antologia, Kraków 1957.

587.         Stanisław A. Sroka, Janosik. Prawdziwa historia karpackiego zbójnika, Kraków 2004.

588.         Stanisław Szczotka, Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589- 1782, Lublin 1952.

589.         Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. Krystyna Galon- Kurkowa i Tadeusz Klimowicz. Wrocław 1997.

590.         Ewa W±chocka, Gra legend± (Na szkle malowane), [w:] Dramat polski. Interpretacje, red. Jan Ciechowicz i Zbigniew Majchrowski, Gdańsk 2001.

591.         Wspólne dziedzictwo literackie. Materiały z konferencji słowacystycznej, red. Rafał Majerek i Tomasz Królczyk, Sanok 2004.

592.         Franciszek Ziejka, W kręgu mitów polskich, Kraków 1977.

593.         Franciszek Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984.

594.         MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ăšstav slavistiky Polská literatura Mgr. Renata Buchtová POSTAĆ ZBÓJNIKA ONDRASZKA W LITERATURZE ¦LˇSKA CIESZYŃSKIEGO Przemiany mitu i ewolucja ludowego bohatera DisertačnĂ­ práce Ĺ kolitel: prof. PhDr. LudvĂ­k Ĺ těpán, PhD. Brno 2009.

595.         A potem nazwali go bandyt± [online]. 2002. Dostęp: http://www.krolikiewicz.pl/krol/ogien/index.html

596.         Donald Tusk został zbójnikiem [online]. 2005-08-14. Dostęp: http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,2868460.html

597.         Ferko, Miloš. Jánošík – pravda alebo legenda? [online]. 2007. Dostęp: http://www.historickarevue.com/?id=archiv_20

598.         Janicka-Krzywda, Urszula. Na zbójnickich ¶cieżkach [online]. 2008. Dostęp:

http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,95299,5847428,Na_zbojnickich_sciezkach.html

599.         Kaufmann, Alois. Kronika miasta Cieszyna. Tłum. z niemieckojęzycznego rękopisu W. Iwanek [online]. 2007, s. 100. Dostęp: http://www.kc-cieszyn.pl/bt/jpg/Kaufmann.pdf

600.         Kubisz, Paweł. Dukaty z rulonu cierpkich lat. Wiersze – 1962/68 [online]. 2004. Dostęp: http://www.zaolzie.org/zaolziearchiwum/poezja/Kubisz/Marszruta.doc

601.         Łempicki, Zygmunt. Podania o bohaterach. Problemy i metody [online]. 2005. Dostęp: http://mitencyklopedia.w.interia.pl/lempicki_podania.html

602.         Misztal, Bronisław. Intelektualista w PRL [online]. 2004. Dostęp: http://www.jezyk-polski.pl/pts/socjologowie/szczepanskim.html

603.         Sztajer, Sławomir. Rite de passage w mikroantropologii psychoanalitycznej Brunona Bettelheima [online]. 2008. Dostęp: http://www.staff.amu.edu.pl/~sztajers/referaty_files/ 12036. pdf>.

604.         Szyjewski, Andrzej. Historia a granice mitu [online]. Instytut Religioznawstwa UJ, 2004. Dostęp: http://www.dsw.dominikanie.pl/NAGRANIA/200611041000.doc

605.         Tischner, Józef. Idzie o honor [online]. 2000. Dostęp: http://www.tygodnik.com.pl/ludzie/tischner/jttp.html 

606.         Teka Kom. Pol.-Ukr. Zwi±z. Kult. – OL PAN, 2007, 15–23, MOTYWY UKRAIŃSKIE W POEZJI MARII BARTUSÓWNY, Jan Orłowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

607.         Pełniejsze informacje o życiu poetki zawieraj± następuj±ce Ľródła: A. Bar, Bartusówna Maria [w:] Polski słownik biograficzny, t. I, Kraków 1935, s. 333; A. Stodor, Szkic biograficzno-literacki [w:] M. Bartusówna, Dzieła, t. I, Lwów 1914, s. 5–101.

608.         Maria B., Poezje, Nakładem księgarni Wł. Bełzy, Lwów 1876.

609.         W. Koszczyc, Maria Bartusówna, „Ognisko Domowe” 1886, nr 61, s. 2–3.

610.         J. Tomkowski, Samobójcy i marzyciele. O zabijaniu poetów, Kielce 2002, s. 215–216.

611.         A. Stodor, Szkic biograficzno-literacki…, s. 30.

612.         M. Bartusówna, Dzieła, t. II, Lwów 1914, s. 112. Pozostałe cytaty z wierszy poetki – je¶li nie podano inaczej – pochodz± również z tego wydania jej utworów – J. O.

613.         J.A. Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej, Wrocław 1991.

614.         prace: M. Ołdakowska-Kuflowa, Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1997;

615.         Studia o Stanisławie Vincenzie, red. P. Nowaczyński, Lublin 1994; Vincenz i krytycy: antologia tekstów, wybór, wstęp i opracowanie P. Nowaczyński, Lublin 2003. J. A. Choroszy, op. cit., s. 293–311 (rozdz. pt. Atlantyda słowiańska).

616.         Maria B.(artusówna), Poezje, Lwów 1876, s. 65. Dalsze cytaty z Opryszka pochodz± z tegoż wydania.

617.         W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1991, s. 211–212.

618.         M. Bartusówna, Dzieła, t. II, s. 143.

619.         M. Bartusówna, Dzieła, t. II, s. 144.

620.         Pieni±dze zbójnickie, Juljusz Zborowski

621.         Zbójnicy (opowie¶ć), Michał Pawlikowski

622.         Zbójnicy w pi¶miennictwie XIX i XX wieku. Zbójnicy w ocenie górali karpackich - U. Janicka-Krzywda

623.         Ultimatum zbójnickie do mieszczan Bardiowa z 1493 roku na tle stosunków społeczno-politycznych w zachodnich Karpatach (ryc. 5) - H. Ruciński

624.         Zbójnickie skarby - mity czy fakty (ryc. 4) - Urszula Janicka-Krzywda

625.         Nowa ksi±żka o zbójnictwie karpackim - Henryk Ruciński (s. 261);

626.         ¦wiadectwo żywotno¶ci tematyki zbójnickiej w badaniach literaturo-znawczych - Zdzisław Piasecki (s. 254);

627.         Jaskinie o zbójnickich tradycjach w masywie Osobitej - Tomasz Borucki (s. 191)

628.         Sabałowe opowie¶ci, jako w tatrach drzewiej bywało, Wybór i opracowanie Maciej Kowalczyk, Jordanów 2010

629.         Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr, wydanie drugie powiększone, Lwów 1906, s. 198-199.

630.         A. Stopka, Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, Indie, Kraków 1897, s.124.

631.         Tetmajer, Legenda Tatr. Warszawa 1949. s.246.

632.         Hej, na zbój chłopcy, na zbój: J. Zborowski, Pisma podhalańskie, Kraków 1972,

633.         K. Tetmajer, Na Skalnym Podhalu, Kraków 1955, s. 267.

634.         Brzozowska Teresa, Sabałowe bajki, Warszawa 1969.

635.         Chałubiński Tytus, Sze¶ć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu, „Niwa" (Warszawa) 8: 1879, T.15, z.105.

636.         Hodorowicz Stanisław Andrzej, Słownik gwary górali Skalnego Podhala, Nowy Targ 2005.

637.         Hoesick Ferdynand, Legendowe postacie zakopiańskie, Warszawa 1959.

638.         Kurek Jalu, Księga Tatr, Warszawa 1955.

639.         Radwańska-Paryska Zofia, Paryski Witold Henryk, Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin 1995.

640.         Stopka Andrzej, Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, melodie, Kraków 1897.

641.         Tetmajer Kazimierz, Na Skalnym Podhalu, Kraków 1955.

642.         Witkiewicz Stanisław, Na przeł±czy. Wrażenia i obrazy z Tatr, wydanie drugie powiększone, Lwów 1906.

643.         Wnuk Włodzimierz, Gawędy Skalnego Podhala, Warszawa 1960.

644.         Wójcik Wiesław Andrzej, Sabała, Zakopane 2009.

645.         A. Stopka, Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, melodie, Kraków 1897, s. 67-69.

646.         W. Orkan, Czantoria i pozostałe pisma literackie, Warszawa 1936, s. 69-72.

647.         A. Stopka, Z opowiadań Sabały, „Kurier Zakopiański", 1892, nr 6, s. 1-3.

648.         A. Pach, Bajdy przy watrze, Warszawa 1957,

649.         S. Witkiewicz, Opowiadanie Sabały, „Przegl±d Zakopiański", 1899, nr 3, s. 1.

650.         S. Witkiewicz, Na przeł±czy. Wrażenia i obrazy z Tatr, wydanie drugie powiększone, Lwów 1906, s. 224-225.

651.         S. Witkiewicz, Opowiadanie Sabały, „Przegl±d Zakopiański", 1899, nr 3, s. 2.

652.         S. Witkiewicz, Opowiadanie Sabały, „Przegl±d Zakopiański", 1899, nr 3, s. 2-4.

653.         Z opowiadań góralskich o niedĽwiedziu (opowiadanie Andrzeja Tyłki Sulei z Ko¶cielisk zapisał w 1911 r. Juliusz Zborowski) „Łowiec", 1933, nr 19, s. 222.

654.         T. Malicki, „Wierchy", R: 15, 1937, s. 43-46.

655.         Stanisław Nędza Kubiniec, Posiady na Groniku, Warszawa 1962, s. 55-56.

656.         A. Suleja, Babica, „Przegl±d Zakopiański", 1903, nr 19, s. 141-142.

657.         Z opowiadań góralskich o niedĽwiedziu (opowiadanie Andrzeja Tyłki Sulei z Ko¶cielisk zapisał w 1911 r. Juliusz Zborowski) „Łowiec", 1933, nr 19, s.221.

658.         A. Stopka, Z opowiadań Sabały, „Kurier Zakopiański", 1892, nr 8, s. 1 -2.

659.         W. Orkan, Różne gadki z Pogórza, „Kalendarz Siewca", 1897, s. 137-138.

660.         K. Tetmajer, Bajeczny ¶wiat Tatr, Warszawa 1906, s. 77-78.

661.         B. Dembowski, Bajki według opowiadania Jana Sabały Krzeptowskiego z Ko¶cielisk, „Wisła", 1892, T. 6, s. 143-144.

662.         Bajeczny ¶wiat Tatr : z illustracyami / Kazimierz Przerwa-Tetmajer.

663.         Geroj ili zbojnik? Obraz razbojnika v fol´klore Karpatskogo regiona / edited by Viera GašparĂ­ková and Boris. N. Putilov in association with Imola KĂĽllös and Piroska Szabó. [Heroes or bandits : outlaw traditions in the Carpathian Region.]

664.         Imię Janosika... : zbójnictwo karpackie / Andrzej Jazowski.

665.         Janosik : dramat historyczny w trzech aktach / Andrzej Jazowski.  (1931)

666.         Jánošík : Pravdivá história karpatskĂ©ho zbojnĂ­ka / Stanisław Andrzej Sroka. Janosik. Prawdziwa historia karpackiego zbójnika. (1966)

667.         Juraj Jánošík : rozprávanie o zbojnĂ­ckom kapitánovi / Zuzana Kriľková, MargarĂ©ta Horváthová.

668.         Mity i rzeczywisto¶ć zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Kraków-Bukowina Tatrzańska, 18-22 paĽdziernika 2006 r. : praca zbiorowa / pod red. Marii Madejowej, Anny Mlekodaj, Macieja Raka.

669.         Natura 2000 w Karpatach : Kostrza, Luboń Wielki, Grota Zbójnicka na Łopieniu / tekst: Joanna Perzanowska ; red.: Monika Grzegorczyk.

670.         Räuber, Mörder, TeufelsbrĂĽder : Die Kapergerbande 1649-1660 im oberösterreichischen Alpenvorland / herausgegeben von Martin Scheutz, Johann Sturm, Josef Weichenberger und Franz Xaver Wimmer.

671.         Spojrzenie na Tatry poprzez wieki (od pierwszych wzmianek do O¶wiecenia) / Witold Piksa ; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny.

672.         StručnĂ© dejiny Zamaguria do roku 1918 / Eduard PavlĂ­k.

673.         Tatry czyli tajemnica zbójnickiego skarbu / Jacek Bunsch, Wojciech G±sienica Byrcyn.

674.         Z dejĂ­n československo-ukrajinskĂ˝ch vz»ahov / [hlavnĂ˝ red.: Jozef Hrozienčik].

675.         Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce : żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia / Marian Mikołajczyk.

676.         Zbójnicka sonata : zbójnictwo tatrzańskie w pi¶miennictwie polskim XIX i pocz±tku XX wieku / Michał Jagiełło.

677.         ZbojnĂ­cke piesne slovenskĂ©ho µudu / JiřĂ­ Horák, Karel Plicka

678.         Bajeczny ¶wiat Tatr : z illustracyami / Kazimierz Przerwa-Tetmajer.

679.         Elegia na ¶mierć Janosika : na chór męski a cappella / Jerzy Młodziejowski.

680.         Janosik / tekst Krzysztof Wierzbiański ; il. Krzysztof Dębowski.

681.         Janosik / [tekst Tadeusz Kwiatkowski, il. Jerzy Skarżyński].

682.         Janosik : dramat historyczny w trzech aktach / Andrzej Jazowski. (1931) 

683.         Janosik : pobili się dwaj górale / Tadeusz Kwiatkowski.

684.         Janosik : porwanie / Tadeusz Kwiatkowski.

685.         Jánošík : tragedie o peti dejstvĂ­ch / JirĂ­ Mahen.

686.         Jánošík junošík : lidovĂ© povesti o Juraji Jánošíkovi / Uspor. a pozn. opatril Andrej MelicherčĂ­k. Predml. naps. Ján Poničan. Preloľ. Josef Spilka.

687.         Jánošíkova studnička / Anton Habovštiak.

688.         Juraj Janosik : hetman zbójnicki / Stanisław Dzięciołowski.

689.         Juraj Jánošík : rozprávanie o zbojnĂ­ckom kapitánovi / Zuzana Kriľková, MargarĂ©ta Horváthová.

690.         Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku / Joanna Goszczyńska.

691.         MĂ˝ty naše slovenskĂ© / zost. Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová.

692.         Neznámy Jánošik Jozef Kočiš.

693.         O harnasiu Janosiku : podhalańskim rozbójniku / Wiesława Drabik, ilustrował Marek Szal.

694.         Paralele : studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru / Julian Krzyżanowski

695.         Wybór sztuk teatralnych / Julian ReimschĂĽssel. (1908-1984). 

696.         Zbójnickie prawa / Tadeusz Kwiatkowski.

697.         E. Czaplejewicz, Problem wolno¶ci w utworach Stanisława Vincenza, [w:] Kategoria wolno¶ci w kulturach słowiańskich, Warszawa 1994.

698.         K. Jakowska, Cykle podań o opryszkach w Prawdzie starowieku, [w:] Stanisław Vincenz – humanista XX wieku, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 2002.

699.         R. Łużny, Vincenz a kultura ludowa Rusinów, [w:] Studia o Stanisławie Vincenzie, red. P. Nowaczyński, Lublin-Rzym 1994.

700.         M. Ołdakowska-Kuflowa, Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1997.

701.         I. Sirak, Znowu pro Dowbusza, „Żowteń” 1968, nr 8 (1968, nr 8).

702.         W. Tyszczenko, Ołeksa Dowbusz u usnij narodnij tworczosti, [w:] Narod pro Dowbusza, „Zbirnyk folklornych tworiw”, Kijów 1965.

703.         A. Woldan, Dobosz i Dowbusz – dwie wersje legendy. O Doboszu u Stanisława Vincenza i Gnata Chotkewycza, [w:] Stanisław Vincenz – humanista XX wieku, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 2002.

704.         Martin Pollack - po Galicji, o Chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach imaginacyjna podróż po Galicji wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w ¶wiat, którego nie ma. Przełożył Andrzej Kopacki tytuł oryginału: Nach Galizien. Von chassiden, huzulen. Polen und ruthenen. Eine imagindre reise durch die verschwundene welt ostgaliziens und der bukowina. Wien, edition christian brandstatter 1994. Ksi±żkę wydano dzięki pomocy finansowej fundacji współpracy polsko–niemieckiej z funduszów republiki federalnej niemiec.

705.         Materiały kartoteki Słownika gwar polskich Zakładu Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN

706.         Z. Radwańska-Paryska i W. H. Paryski, Encyklopedia tatrzańska, Warszawa 1973, hasło zbójnictwo, s. 635-637.

707.         A. Wrze¶niowski, Tatry i Podhalanie, Kraków 1882, s. 40-53.

708.         Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I-XI, Warszawa 1958-1969, cytat z t. X, s. 934-935.

709.         Słownik gwar polskich, opracowany przez Pracownię (od t. VI Zakład) Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, t. „¬ródła” i t. I pod kierunkiem M. Karasia, t. II – V pod kierunkiem J. Reichana, t. VI i t. VII zesz. 1 pod kierunkiem J. Okoniowej, Wrocław, Kraków, t. „¬ródła” 1977, t. I – 1979-1982, t. II – 1983-1986, t. III – 1989-1991, t. IV – 1992-1993, t. V – 1994-1998, t. VI – 2001-2004, t. VII, zesz. 1 – 2005 (kartoteka znajduje się w Zakładzie Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie).

710.         A. Wrze¶niowski, Spis wyrazów podhalskich, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” X, 1885, s. 1-26, na s. 5: dobry chłop albo chłopiec, zbójnik.

711.         B. Dembowski, Słownik gwary podhalskiej, „Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętno¶ci w Krakowie” V, 1894, s. 339-444, na s. 347: pod hasłem chłop – dobre chłopce, zbójnicy.

712.         S. Eljasz-Radzikowski, Polscy górale tatrzańscy, czyli Podhalanie i Tatry na pocz±tku wieku XIX (Rękopis współczesny, wydał, przetłumaczył i obja¶nieniami opatrzył), „Lud” III, s. 225-273, na s. 272: Na buczku, na buczku listeczki bielej±, Ka się dobrzy chłopcy na zimę podziej±. Na tejże s.: Zbójnicy między sob± nazywaj± się chłopcami, też wesołymi c h ł o p c a m i lub wprost wesołymi.

713.         M. Kara¶, Orawskie teksty gwarowe z obszaru Czechosłowacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” LXXII, 1965, s. 96, ze wsi Orawskie Wesołe.

714.         Pie¶ni Podhala II. Z prac Instytutu Sztuki PAN, PWM, przygotował Zespół pod red. J. Sadownika, Kraków 1971, s. 49, ze wsi Trybsz w powiecie nowotarskim.

715. A. Wrze¶niowski, Tatry i Podhalanie, Nakładem Towarzystwa Tatrzańskiego, Kraków 1882, s. 41.

716.         J. Kantor, Pie¶ń i muzyka ludowa Orawy, Podhala i Spisza, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” XXXVII, 1920, s. 194.

717.         Pie¶ni Podhala II. Z prac Instytutu Sztuki PAN, PWM, przygotował Zespół pod red. J. Sadownika, Kraków 1971, s. 46, ze wsi Jurgów w powiecie nowotarskim.

718.         S. A. Hodorowicz, Słownik gwary górali Skalnego Podhala, Nowy Targ 2004, s. 309.

719.         ¦l±skie teksty gwarowe (z mapk±), pod red. A. Zaręby, [w:] Biblioteczka Towarzystwa Miło¶ników Języka Polskiego, XIV, 1961, s. 22 – tekst ze wsi Istebna na południe od Cieszyna.

720.         M. Kara¶, A. Zaręba, Orawskie teksty gwarowe z obszaru Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” LXIX, 1964, s. 20.

721.         J. K±¶, Słownik gwary orawskiej, Kraków 2003, s. 1050.

722.         Pie¶ni Podhala II. Z prac Instytutu Sztuki PAN, PWM, przygotował Zespół pod red. J. Sadownika, Kraków 1971, s. 48.

723.         J. Zborowski, Pisma podhalańskie, t. I, II, Kraków 1972, cytat – t. I, s. 523.

724.         J. A. Zaremba, Stare pogodki gorolskie łod Zywca, Żywiec 1931, s. 55.

725.         Materiał rękopi¶mienny z wsi WoĽniki pod Sieradzem, zapisany przez T. Szymę w latach 1966-1967.

726.         Materiał rękopi¶mienny z wsi Obra pod Wolsztynem, zapisany przez A. Niezabitowsk± w roku 1972.

727. Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. Opracował Antoni Prochaska. Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie z lat 1572-1772, t. XX-XXIII, Lwów 1909-1928.

728. Akta s±du kryminalnego Kresu Muszyńskiego z lat 1647-1765. Wydal Franciszek Piekosiński, [w:] Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. IX, Kraków 1889.

729.         Księga s±dowa Kresu Klimkowskiego 1600-1732. Opracował i wydał Ludwik Łysiak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

730.         Księga s±dowa wsi Wary. Opracował i wydał Ludwik Łysiak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971.

731.         Lustracja województwa ruskiego 1661 - 1665, cz. I Ziemia przemyska i sanocka. Wydali Kazimierz Arłamowski i Wanda Kaput, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970.

732.         Regestr złoczyńców grodu sanockiego 1554-1638.Wydał Oswald Balzer, Lwów 1891.

733.         Wolumina Legum, Przedruk zbioru praw staraniem XX Pijarów w Warszawie od roku 1732, t. LVII (lata 1347-1768), Petersburg 1859-1860.

734.         Ataman Jan, Wacław Hieronim Sierakowski i jego rz±dy w diecezji przemyskiej, Warszawa 1936.

735.         Ambroise Jobert, unia brzeska i jej architekci, „Znak" nr 360-361, R. XXXVI, Kraków 1984.

736.         Balzer Oswald: Księga kryminalna sanocka z lat 1554-1638. [w:] Przewodnik Naukowy i Literacki, R.XXVI, Lwów 1898.

737.         Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 1996, s. 1348. 31 A. Stopka, Materiały do etnografii Podhala (Zakopane, Ko¶cielisko, Poronin, Czarny Dunajec), „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne wydawane staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętno¶ci w Krakowie” III, 1898, s. 73-166, cytaty ze s. 93 i 155.

738.         R. Reinfuss, Stroje górali szczawnickich, [w:] Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Lublin-Wrocław, V 1, 1949, s. 19.

739.         O. Kolberg, Lud…, t. XLIV i XLV: Góry i Podgórze, I-II, Wrocław 1968, cytat z t. I, s. 58.

740.         L. Malinowski, Powie¶ci spiskie, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne wydawane staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętno¶ci w Krakowie”, VI, 1903, s. 126-52, cytat – s. 128.

741.         J. Bubak, M. Kara¶, Teksty gwarowe z Bukowiny w pow. nowotarskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” CXIV, 1965, s. 257-270, cytat – s. 267.

742.         A. Jazowski, Opowie¶ci ludu spiskiego, Warszawa 1967, s. 198.

743.         W. Miesi±czek, Pogodki spod Lipowskiej, Kraków 1967, s. 36.

744.         K. Piegza, Tam pod Kozubow±. Jabłonkowskie opowie¶ci ludowe, Ostrawa 1975, s. 92.

745.         Akta s±du kryminalnego kresu muszyńskiego 1647-1765, Kraków 1889.

746.         Akta sejmikowe województwa krakowskiego, oprać, i wyd. A. Przybo¶, Kraków 1955-63.

747.         Bural’M., Poloniny, Turisticky sprievodca, Stakcin 2004.

748.         Bural’M M., Stakcin, prirodne, kulturno-historicke zaujimavosti a turistice moznosti, Stakcin 2009.

749.         Dumitru Lupu F, 72 ani, Giulesti, 1924; cf.T. Papahagi, 1925.

750.         First G., Langer L., Pławiak M., Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego, Nowy S±cz 2007.

751.         Fischer S., Wola Michowa. Bieszczadzka wie¶ i zwi±zane z ni± miasteczko. - Huta -Gromadzkie pastwisko w Woli Michowej, maszynopis w zbiorach Muzeum w Bochni Syg. Akt. MB - H/3508. Str. 32.

752.         Gaftone V., Pintea Viteazul-ostean, in Memoria Ethnologica, nr 6-7, Baia Mare 2003.

753.         Hnatiuk W., Halićko-ruski narodnji legendy, t. XII, Lwów 1902.

754.         Hnatiuk W., Narodni opowidania pro opryszkiw, Etnohraficznyj Zbirnyk, t. XXVI, Lwów 1910.

755.         Hrabowiećkyj W., Oleksa Dobosz 1700-1745, Lwów 1994.

756.         Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 35, Przemyskie, Wrocław-Poznań 1964.

757.         Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 56, 57/1, 57/2, Ru¶ Czerwona, Wrocław-Poznań 1979.

758.         Kolberg O. Dzieła wszystkie, t. 54,55, Ru¶ Karpacka, Wrocław-Poznań 1970.

759.         Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 49,50,51, Sanockie - Kro¶nieńskie, Wrocław-Poznań 1973.

760.         Krukar W., Połonina Wetlińska, „Płaj" 1994, nr 9.

761.         Kubala L., Szkice historyczne, Warszawa 1923.

762.         Lenghel Izanu P., in Calendarul Maramuresului, 1980, p. 102.

763.         Łoziński W., Prawem i lewem, obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, 1-2, Kraków 1957.

764.         Majczyk I., Cupry¶ M., Odrzechowa w przeszło¶ci 1419-1999, Lwów 1999.

765.         Orłowski S., O bieszczadzkich zbójnikach, Katowice 1988.

766.         Orłowski S., Tołhaje, czyli zbóje w Bieszczadach, Rzeszów 2009.

767.         Papahagi T., de la Ion Tiplea, 77 ani, Budesti - Maramures, 1920, in Graiul..., 1925, t.XDVII.

768.         Papahagi T., Graiul si folklorul Maramuresului, Editura Academiei, Bucuresti, 1925.

769.         Potocki W., Kazanie do zbójców, Polska Biblioteka Cyfrowa.

770.         Prochaska A., Zbójeckie napady w Sanockiem, Naukowa Biblioteka NAN Ukrainy im. W. Stefanyka - oddział rękopisów fund. A. Prochaski.

771.         Przybo¶ K., Zbójnictwo Karpackie,,Almanach Muszyny" 2000.

772.         Regestr złoczyńców grodu sanockiego 1554-1638, oprać. O. Balzer, Lwów 1891.

773.         Segal K., Opowiadania z zabitego miasteczka, Warszawa 1956.

774.         Sołtys W., Pitawal według „Regestru złoczyńców grodu sanockiego" opowiedziany, materiały MBL Sanok, nr 26, Sanok 1990.

775.         Stęczyński M., Okolice Galicyi, Lwów 1848.

776.         Szczęsny Morawski F, ¦wiatek boży i życie na nim, Rzeszów 1871, zbiory cyfrowe biblioteki gorlickiej,

777.         Vincenz S., Na wysokiej połoninie, t.1, Prawda starowieku, Sejny 2002.

778.         A. Rękopisy, Archiwum Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego

779.         Biecka księga wójtowska z lat 1549-1693, dep.6

780.         Castrensia Biecensia Relationes, p. 204

781.         Adnotacja na obrazie z 1677 r. o napadzie zbójników na miasto Rymanów, Parafia Rzymsko-katolicka w Rymanowie.

782.         Balzer Oswald: Pocz±tek s±dów kapturowych, [w:] Studya nad Prawem Polskim, Poznań 1889.

783.         Bałucki Michał: Podróż w Tatry, [w:] „Opiekun Domowy", nr 3-6, 8-11, Warszawa 1865

784.         Bardach Juliusz: Zbójnictwo a powstania chłopskie. Rola suplik i skarg wnoszonych do s±dów referendarskich. [w:] Konferencja ¦l±ska Instytutu Historii PAN. Przemówienia, referaty, dyskusje, Wrocław 1954

785.         Bartkiewicz Magdalena: Polski ubiór do 1864 roku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979

786.         B±tkowski Przemysław: Palestra i księgi sanockie w dawnej Polsce.[w:] Pamiętnik Historyczno-Prawny, 1.1, z. 6, Lwów 1925

787.         Bendza Marian, Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596 - 1681, Warszawa 1982.

788.         Bielowski August: Pokucie, „Czas. Dodatek Miesięczny", t. VI, Kraków 1857.

789.         Błażkiewicz Henryk O.: Szkolnictwo parafialne w diecezji przemyskiej w latach 1636 - 1757 w ¶wietle wizytacji biskupich, „Nasza Przeszło¶ć" nr XLVI, Kraków 1976.

790.         Bochnak Andrzej, Warowny klasztor karmelitów bosych w Starym Zagórzu, Przemy¶l 1925.

791.         Brożek Ludwik: Zbójnickie sprawy i dokumenty, [w:] Kalendarz „Zwrotu", Cieszyn 1955.

792.         Brtań Rudo: Na tronie Janosika i polskich zbójników, [w:] Pamiętnik Słowiański, t. XVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.

793.         Bystroń Jan Stanisław: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVII, t. I-II, Warszawa 1976.

794.         Cełewycz Julian: O Oleksie Dowbuszczuku, jego poprzednikach i następcach. Z ruskiego przełożył Baltazar Szociński.[w:] Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, t. IX, Kraków 1887

795.         Czajkowski Jerzy: Historyczne i etniczne podstawy kształtowania się grup etnicznych w południowej czę¶ci województwa rzeszowskiego, [w:] Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, nr 9, 1969.

796.         D±bkowski Przemysław: Stosunki narodowo¶ciowe ziemi sanockiej w XV stuleciu, Lwów 1921.

797.         D±bkowski Przemysław, Stosunki ko¶cielne ziemi sanockiej w XV wieku, „Rocznik Przemyski" t. 3, Przemy¶l 1923.

798.         D±bkowski Przemysław: Wołosi i prawo wołoskie w dawnej Polsce.[w:] Studia Historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, Kraków 1938.

799.         D±bkowski Przemysław: Ziemia sanocka w XV stuleciu, [w:] „Wschód" cz. II, Wydawnictwo do Dziejów Kulturalnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów 1931.

800.         D±browski Jan: Kraków a Węgry w wiekach ¶rednich,[w:]"Rocznik Krakowski", t. XIII, 1911.

801.         D±browski Jan, Zapatrywania i d±żenia gospodarcze szlachty czerwonoruskiej w XVI wieku, Lwów 1927.

802.         Denys Wasyl Ilnicki: z Karpat kołomyjskich. [w:] „Zoria", nr 10, Lwów 1880

803.         Długopolski Edmund: Z życia zbójników tatrzańskich, [w:] Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, t. XXXIII, Kraków 1912.

804.         Dobrowolski Kazimierz: Wróżda i pojednanie w s±downictwie polskich wsi beskidzkich w XVI i XVII wieku, Lwów 1924.

805.         D±browski Kazimierz: Migracje wołoskie na ziemiach polskich.[w:] Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Lwów 1930.

806.         Drakohrust Ewa: Galickoje Prikarpatie XVI wieka i dwiżenije opriszkov. [w:] „Woprosy Istorii", I, 1948.

807.         Dubicz Tadeusz, Dzieje ko¶cioła grecko-katolickiego na Ukrainie po II wojnie ¶wiatowej, Warszawa 1985.

808.         Dzierzkowski Józef: Opryszki. [w:] „Przyjaciel Domowy", nr 1-4, Lwów 1861.

809.         Encyklopedia ko¶cielna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami..., wydana przez X Michała Nowodworskiego, T. XXII, Warszawa 1988.

810.         Fastnach Adan: Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, Wrocław 1962.

811.         Fastnacht Adam: O¶wiata i kultura w Sanoku i Ziemi Sanockiej w XV i XVI wieku, „Rocznik Sanocki" 1980.

812.         Goszko Jurij Grigoriewicz: Nasieliennja Ukraińskich Karpat XV-XVIII wieku, [w:] Zdatielstwo Naucznaja Domka, Kijów 1976.

813.         Gunda Bela, Wędrowne zawody w Karpatach, W: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie, t. XIX, R. 1975.

814.         Grusevkyj Michaił: Istorija Ukrainy - Rusy, t. I-FV, Kijów-Lwów 1904-1907.

815.         Gutkowska-Rychlewska Maria: historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.

816.         Historia Kultury Materialnej Polski, t. III, pod red. Antoniny Weckowej i Danuty Molendy, t. IV pod red. Zofii Kamieńskiej i Bohdana Baranowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1978.

817.         Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1979.

818.         Hnatiuk Wołodymyr: Narodni opowiadania pro opryszki. [w:] Etnograficznyj Zbirnyk Naukowowo Towarzystwa im. Szewczenka, Lwów 1910 (XXVI)

819.         Horn Maurycy: Chłopi ziemi sanockiej i ich walka z wyzyskiem szlacheckim w latach 1638-1648, Przemy¶l 1958.

820.         Horn Maurycy: Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600-1647. [w:] Studia i materiały do historii wojskowo¶ci, t. VIII, z. 1, Warszawa 1962.

821.         Horn Maurycy: Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1630-1648, cz. I-III, Opole 1974-1980.

822.         Horn Maurycy: Zbójnictwo karpackie w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 11, 1973/4.

823.         Horn Maurycy, Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI wieku i w pierwszej połowie XVII w. Działalno¶ć gospodarcza na tle rozwoju demograficznego, Warszawa 1975.

824.         Janicka-Krzywda Urszula: Niespokojne Karpaty, czyli rzecz o zbójnictwie, Warszawa-Kraków 1986.

825.         Jabłonowski Aleksander, Polska w XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym, t. XIII, cz. I, Warszawa 1915.

826.         Kadlec Kareł: Valais a valasskie pravo v zemich slovanskych, a uherskych, Praha 1916.

827.         Kałwa Piotr, Działalno¶ć ko¶cielna Katarzyny Wapowskiej w ziemi sanockiej, Lwów 1931.

828.         Kara¶ Mieczysław: ¦ladami tak zwanej wołoskiej kolonizacji w Karpatach, [w:] Z dziejów Kultury i Literatury Ziemi Przemyskiej, t. II, Przemy¶l 1973.

829.         Kiryk Feliks: Stosunki Handlowe Jasła i miast okolicznych z miastami słowackimi w XV wieku. W: Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, Kraków 1964.

830.         Kiryk Feliks: Zarys dziejów powiatu sanockiego do 1945 roku. [w:] Ziemia Sanocka, Kraków 1966.

831.         Kłoczowski Jerzy, Zakony w diecezji przemyskiej obrz±dku łacińskiego w XIV - XVIII wieku, „Nasza Przeszło¶ć" nr XLIII, Kraków 1975.

832.         Kolberg Oskar: Ru¶ Karpacka, [w:] Dzieła wszystkie, t. LIV, Warszawa 1970.

833.         Krygowski Władysław: Przewodnik Beskid Niski i Pogórze (czę¶ć zachodnia), Warszawa 1967.

834.         Krygowski Władysław: Przewodnik Bieszczady i Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie (czę¶ć zachodnia), Warszawa 1975.

835.         Krzyżanowski Józef: Proces Janosika, [w:] „Przegl±d Współczesny", nr 6-7, Kraków 1936.

836.         Kucharski Władysław: Sanok i sanocka ziemia w dobie Piastów i Jagiellonów, Lwów 1905.

837.         Kuchowicz Zbigniew: Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, ŁódĽ 1977.

838.         Kumor Bolesław, Granice metropolii i diecezji polskich 968 - 1939, Lublin 1969-1971.

839.         Kwolek Jan, Pocz±tki biskupstwa przemyskiego, „Nasza Przeszło¶ć" nr XLIII, Kraków 1975.

840.         Londzin Józef: O naszych ¶l±skich zbójcach, [w:] „Gwiazdka Cieszyńska", nr 9, 11, 13, 1923.

841.         Łoziński Władysław: Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, 1.1 i II, Kraków 1957.

842.         Łoziński W odpowiedzi Władysław: Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1964.

843.         Przybo¶ Adam: Udział szlachty bieckiej w życiu politycznym Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, [w:] Nad rzek± Rop±, Kraków 1968.

844.         Pyrcak Tadeusz, Arianie i ich zwi±zki z Beskidami, „Magury" 1981.

845.         Rabinowicz Jurij W.: Antifieudalnaja barba kriastjanstwa sanockoj zemli w pierwej połowinie XVII wieka, [w:] Ucziebnije Zapiski, t.XIII, 1956.

846.         Rabinowicz Jurij W.: Krestjanstwo sanoskoj zemli w pierwej połowinie XVII wieka, Lwów - Orenburg 1965.

847.         Radzikowski Stanisław Eliasz: Zbójnicy tatrzańscy. Urywek z pracy szczegółowej, [w:] „Nasz Kraj", z. 6, 1906.

848.         Rafach Józef: Z dziejów zbójników podtatrzańskich, [w:] „Lud", R.XX, 1914-1918.

849.         R±b Jan, Ko¶cielne dzieje Brzozowa ,,Nasza Przeszło¶ć" nr IX, Kraków 1959; tenże, Seminarium diecezjalne w Przemy¶lu, „Nasza Przeszło¶ć" nr XI, Kraków 1960.

850.         Reinfuss Roman: Zbójnictwo w Karpatach Wschodnich i ¦rodkowych. O łemkowskich zbójnikach, [w:] „Kurier Lwowski.

851.         Dodatek Literacko-Naukowy", R.III, nr 53 (358).

852.         Reinfuss Roman: Ze studiów nad kultur± materialna Bojków, [w:] „Rocznik Ziem Górskich", Warszawa 1939.

853.         Samolewicz Janusz: S±d wyższy prawa niemieckiego na zamku sanockim 1425-1553. [w:] Studya nad History±prawa polskiego wydane pod redakcj± Oswalda Balzera, t. II, z. 1, Lwów 1903.

854.         Sivek Alois: Ondras z Janowic. Prispevek k poznani zbojnicke problematyki v slovenosti sleske oblasti, Ostrawa 1958.

855.         Sławski Tadeusz: Beskidnicy w ziemi bieckiej. [w:] Biecz, Studia historyczne wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuki w Rzeszowie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963.

856.         Sławski Tadeusz: Opór chłopski w rejonie jasielskim przeciw uciskowi feudalnemu w latach 1650-1772. [w:] Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, Kraków 1964.

857.         Sławski Tadeusz: Wie¶ ziemi bieckiej w latach 1650-1772. [w:] „Rocznik Województwa Rzeszowskiego", R.IV, 1962/1963, Rzeszów 1965

858.         Sławski Tadeusz: Zagadnienia wiejskie w zachodniej czę¶ci ziemi bieckiej od XVI wieku do pierwszego rozbioru Polski, [w:] Nad rzek± Rop±. Studia historyczne, Kraków 1968.

859.         Włodarska Teresa, R±czka Zofia: Hetmani zbójniccy Wojciech i Mateusz Klimczokowie - w ¶wietle nowych Ľródeł, [w:] „Zaranie ¦l±skie", nr XXII 1961.

860.         Wójcik Zbigniew, U Ľródeł polsko-ukraińskiej teraĽniejszo¶ci, „Znak" nr 360-361, R. XXXVI, Kraków 1984.

861.         Wróbel Zdzisław: Zbójnictwo na Podhalu, Częstochowa 1929

862.         Vincent Stanisław: Na wysokiej połoninie - prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy z Wierzchowiny Huculskiej, Warszawa 1980.

863.         Zborowski Juliusz: Pie¶ń o Stadrechcie i Proćpakowej bandzie z roku 1795 (przyczynek do dziejów zbójnictwa w Żywieckiem). [w:] „Lud", nr XXVIII, 1929.

864. Stanisław Eljasz-Radzikowski: Zbójnicy tatrzańscy. ,,Nasz Kraj, rocz. 1, t.2, 1906, nr 6.

864. Tyrpa, Anna. „Obraz zbójników w pie¶niach ludowych“. In Mity i rzeczywisto¶ć zbójnictwa…, s. 115.

865.Zdzisław Wróbel: Zbójnictwo na Podhalu. Częstochowa 1929.

866.Władysław Ochmański: Zbójnictwo góralskie. Wa. 1950.

867. Andrej MelicherčĂ­k: K otázke vzniku zbojnĂ­ctva v Karpatoch. ,,Slov. Národopis 4, 1956, nr 2.

868. Zdzisław Piasecki: Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie. Kr. 1973.

869. Urszula Janicka-Krzywda: Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie. Kr. 1986.

Opracowuj±c projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 Ľródeł dotycz±cych zbójnictwa karpackiego, które wymienione sa powyżej."Zbójnicki Szlak" zosta3 wybrany najlepszym produktem turystycznym w najwiekszym projekcie
szkoleniowo-doradczym dla polskiej bran?y turystycznej. Projektowi patronowali:
do góry
2009-2012 © Zbójnicki Szlak Leszek M3odzianowski


POLECAMY

e-beskidy

Beskidy, noclegi, mapy,
kamery, og3oszenia, forum

karpackie-zboje

Napady ZBÓjnickie, wesela,
biesiady, kuligi, integracja

ulica-hafciana

Haft komputerowy, naszywki,
odzie? reklamowa

apter

Trekking w Alpach, Urlop
w górach, narty w Dolomitach


fundacja

Góralskie prelekcje, ZBÓjnicki questing,
towarzystwo naukowe, ZBÓjnicka biblioteka

karpacki-gazda

Przewodnik beskidzki, pilot wycieczek,
kierownik kolonii, Beskidy, —ywiecProjekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPRAWE FOTO/VIDEO PODCZAS ZBÓJNICKICH IMPREZ INTEGRACYJNYCH SPRAWUJE FIRMA MTUR Media + Turystyka

Zbójnickiszlak.pl Tel - (+48) 609 789 879, E-mail - info@zbojnickiszlak.pl