PATRONAT HONOROWY NAD ZBÓJNICKIM SZLAKIEM

 
PATRONI MEDIALNI NAD PROJEKTEM ZBÓJNICKI SZLAK
Wydawnictwa i Magazyny Turystyczne:


Uczelnie Wyższe: Turystyczne
portale internetowe:

Miasta:
Media:

Regionalne organizacje:
 


Powiaty:
Instytuty turystyki: Izby turystyki:
Euroregiony:
Narodowe Organizacje Turystyczne:
Regionalne Organizacje Turystyczne:

FIRMYWSPÓŁPRACA
NA ZBÓJNICKIM SZLAKU BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIAJĄOGLĄDAJ NAS W
PISZĄ O NAS


ZBÓJNICKIE PORTALE INTERNETOWE:

 

WWW.ZBOJNICKISZLAK.PL

WWW.FUNDACJAZBOJNICKISZLAK.PL

WWW.KARPACKIEZBOJE.PL

 

 

POWSTAŁY W OPARCIU O PONIŻEJ WYMIENIONE ŹRÓDŁA:

 

1.                  Wojciech W. Wiśniewski: ''Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890). Pierwszy miłośnik Tatr, Beskidów i Sudetów. Życie i twórczość''. Wydawnictwo Promo, Kraków 2006.

2.                  S. Szczotka, "Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782", Lublin - Łódź 1952

3.                  S. Szczotka, "Żywot zbójnicki Józefa Baczyńskiego zwanego Skawickim", "Lud" 1936, t. 34, s. 157-170

4.                  "Roczniki do dziejów Podtatrza i Spiża z lat 1680-1748 spisane przez ks. ks. Jana i Stanisława Owsińskich, proboszczów Jazowska". Wydał J. Jerzmanowski, Kraków 1858

5.                  W. Wnuk, "Gawędy Skalnego Podhala", Warszawa 1960

6.                  Z. Wróbel, "Zbójnictwo na Podhalu", Częstochowa 1929

7.                  Ondraszek MORCINEK Gustaw, Wydawnictwo: CZYTELNIK, 1954,  Ilość stron: 240,

8.                  Jarosław Iwaszkiewicz: Album tatrzańskie, Kraków 1976

9.                  F. Kmietowicz „Legendy Ziemi Muszyńskiej”.

10.             F. Kmietowicz „Opowieści zbójeckie”.

11.             J. Zborowski „Ludoznaczne przyczynki z góralszczyzny”.

12.             U. Janicka – Krzywda „Na tropach karpackich opryszków”

13.             Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza Považské múzeum v Žiline, ilość stron: 356, 2007, Zapisy z konferencji w Terchovej.

14.             KSIAŻKA "Harnaś" – Bronisław Sroka.

15.             Bauer Jerzy. Zbójecka Karczma. Podania i legendy. Rzeszów 1989, KAW. 20cm, s. 159. Opr. wyd.

16.             Tołhaje czyli zbóje w Bieszczadach - Orłowski Stanisław, Wydawnictwa Carpathia, Rzeszów 2009.

17.             Michał Jagiełło, Zbójnicka sonata, wydawca: Iskry, miejsce wydania: Warszawa, data wydania: 2003, nr wydania: I, ISBN: 83-7009-528-3, 83-207-1724-8, liczba stron: 214

18.             RUMUNIA Podróże w poszukiwaniu Diabła, Michał Kruszona, Wydawnictwo: Zysk I S-Ka,

19.             IWASZKIEWICZ Jarosław Album tatrzańskie, WYD.: LITERACKIE, STRON: 74, Forma: zbiór wierszy, Rok pierwszego wydania: 1976, Serie wydawnicze: Seria Tatrzańska

20.             TEMATY RUMUŃSKIE , (PRZEKŁADY POEZJI RUMUŃSKICH), POZNAŃ 1931, EMIL ZEGADŁOWICZ

21.             PRZEWODNIK PO GORGANACH AUTORSTWA DARIUSZA DYLĄGA. Książka, wydana nakładem Oficyny Wydawniczej REWASZ, liczy 368 stron formatu B6

22.             BUNT NAPIERSKIEGO – JAN KASPROWICZ, poemat dramatyczny, 1899

23.             LOS DOBOSZA, ARKADIUSZ GAJDAR, STRON:188, tłumaczyła Helena Bobińska, ilustrował Zdzisław Rychlicki, Wydawca: Spółdzielnia Wydawnicza „KSIĄŻKA”, Warszawa [grudzień] 1948.

24.             Legenda Tatr (Maryna z Hrubego - Janosik Nędza Litmanowski)Autor: Kazimierz Przerwa Tetmajer Wydanie: W. Literackie 1961

25.             Tadeusz Malicki LUDZIE Z GÓR opowiadania 1939, NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA, WARSZAWA 1939.

26.             BAŚŃ O JANOSIKU - OPOWIEŚĆ FILMOWA - ST. R. DOBROWOLSKI; FILMOWA AGENCJA WYDAWNICZA WARSZAWA 1955 ROK; WYDANIE 1

27.             Zbójeckie dukaty, STECKI Konstanty, Data Wydania: 1979, Ilustrował Leopold Buczkowski. Warszawa 1979. Nasza Księgarnia. wyd.3. s.246. il. opr. oryg. kartonowa. 21 cm.

28.             JANOSIK Z TARCHOWEJ, DOBROWOLSKI Stanisław Ryszard, Kategoria: Literatura piękna, Gatunek: poezja, Data Wydania: 1948 , ISBN-10:  ISBN-13: 

29.             LEGENDY ŁEMKOWSKIEGO BESKIDU, ANDRZEJ POTOCKI, format: wyd.II, 294 strony, oprawa twarda, format 140x210, data wyd.: 2007, wydawca: Libra Księgarnia Akademicka

30.             W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, Lwów 1908r. siedem podań o Doboszu i trzy opowiadania o innych opryszkach: Ożeniyku, Orszanie i Marusiyku.

31.             TOMIK WIERSZY Zdzisława Barglika,  „Na zbójnikom nute” 2001

32.             JANOSIK – JALU KURKA  (właśc. Kurek Franciszek), Jalu Kurek, Janosik. tom 1-3, 1945-48. Kategoria: Literatura piękna, Gatunek: literatura współczesna polska, Rok pierwszego wydania: 1945, Biblioteka Literatury XXX-lecia, JANOSIK (tom 2) Śpiew ściętej głowy, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, rok 1973, s. 422

33.             Jalu Kurek, Księga Tatr, Wydawnictwo "Iskry", Warszawa 1955.

34.             Jalu Kurek, Księga Tatr wtóra, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.

35.             Jalu Kurek, Najkamienniejsze; Wiersze tatrzańskie, Warszawa 1984.

36.             BEZDROŻA – PRZEWODNIKI (BUKOWINA – KRAINA ŁAGODNOŚCI, RUMUNIA – MOZAIKA W ŻYWYCH KOLORACH)

37.             Mańkowski Tadeusz, Hoczew i Balowie, „Rocznik Heraldyczny" 1.11/1902.

38.             Melichercik Andrej: Janosikovska tradicia na sSlovensku, Bratysława 1952.

39.             Melichercik Andrej: Hrdina protifeudalniho odboje slovenskeho lidu, Praha 1956.

40.             Morawski Szczęsny: Arianie polscy, Lwów 1906.

41.             Muller Wiesław, Organizacja terytorialna diecezji przemyskiej w okresie przedrozbiorowym (1375-1772), „Nasza Przeszłość" R. XLVI, Kraków 1976.

42.             Musioł Ludwik: Historyczny Klimczok. Przyczynek do dziejów rozboju w Beskidach, [w:] „Zaranie Śląskie" 1935.

43.             Myśliwski Kazimierz: Rola miast Polski środkowej w handlu z krajami na południe od Karpat do końca XV wieku, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, z. 56, 1977.

44.             Ochmański Władysław: zbójnictwo góralskie. Z dziejów walki klasowej na wsi góralskiej, Warszawa 1950.

45.             Ochmański Władysław: Zwalczanie zbójnictwa góralskiego przez szlachtę w XVII i XVIII wieku, [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. III, 1951.

46.             Piasecki Zdzisław: Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie - prawda historyczna, folklor i literatura polska, Kraków 1973

47.             Podraża Antoni: Badania dotyczące ucisku chłopów i walki klasowej na wsi małopolskiej w drugiej połowie XVIII wieku, [w:] Prace Zespołu Katedry Historii Polski Nowożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1953.

48.             Popiołek Franciszek: Co mówi historia o Ondraszku i Janosiku? [w:] „Dziennik Cieszyński", nr 102, 1909.

49.             Potocki Andrzej, Diecezja Przemyska w swe 600-lecie, 1.1, Przemyśl 1986.

50.             Półćwiartek Józef: Związki gospodarcze miast podkarpackich Małopolski Środkowej ze Słowacją na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, [w:] „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie", R. 982, z.4/53.

51.             Półćwiartek Józef, Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii na wsi pańszczyźnianej ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI - XIX wieku, Rzeszów 1974.

52.             Prochaska Antoni: Jaśliska, miasteczko, klucz biskupów przemyskich, [w:] Przewodnik Naukowy i Literacki. R.XVIII, z. 1-7, Lwów 1889.

53.             Przyboś Adam: Powstanie chłopskie w starostwie lanckorońskim i nowotarskim w roku 1670, Kraków 1953.

54.             Stanisław Sroka Janosik. Prawdziwa historia karpackiego zbójnika, Janosik. Prawdziwa historia karpackiego zbójnika. Wyd. Homini, Kraków 2004, 93s.

55.             Jan Kasprowicz - cykl wierszy Z legend o Janosiku

56.             KORZENIOWSKI Józef - Karpaccy górale. Dramat w trzech aktach, Wyd. III zmienione; oprac. S. Kawyn. Wydanie Wrocław 1969, Ossolineum, s. LX, 107, [1], pł., 17 cm. Seria: Biblioteka Narodowa, seria I nr 63.

57.             Zbójecki gościniec, Autor: Anna Brzezińska Ilość stron: 306 ISBN: 83-7054-130-5 Format: 12x19,5 cm

58.             „Zbójecki kościółek” A. Pach

59.             Dziennik z podróży do Tatrów, Autor: Goszczyński. Seweryn, Wydawca: Wydawn. Podhalanka, 76 stron formatu B5, fotografia i autograf autora, broszura klejona, okładka miękka. ISBN: brak. Reprint wydania Zygmunta Wasilewskiego, nakładem Księgarni H. Altemberga we Lwowie.

60.             STĘCZYŃSKI Bogusz Zygmunt, Zbójcy w Galicyi. Z podań gminnych opowiedział Bogusz Zygmunt Stęczyński. Kraków 1860. Czcionkami i nakładem Karola Budweisera. s.63. opr. oryg. kartonowa. 12 cm. /Janosik, Dobosz, Ketrar, Podgórski, Waligórski/.

61.             Jordan Jowkow (1880 – 1937), autor kilku zbiorów opowiadań, czerpał niekiedy z legend i opowieści ludowych, o szlachetnych rozbójnikach, co znalazło odbicie w postaciach jego bohaterów i wykorzystanych przezeń motywach.  Zbrodnia Iwana Belina i inne opowiadania, przekład zbiorowy, Warszawa 1960, II wydanie 1975 Żniwiarz, tłum. H. Bychowska. Warszawa 1959 Legendy Starej Płaniny przeł. M. Tarasiewicz, Warszawa 1981 Pojedyncze opowiadania Jowkowa opublikowano m.in. w antologiach: Antologia noweli bułgarskiej XIX i XX w., wybór i przedmowa B. Cirlić, przekł. B. Cirlić, H. Kalita. Warszawa 1955 Biała jaskółka. Antologia opowiadań bułgarskich XIX i XX wieku, wybór K. Migdalska, W. Gałązka, wst. W. Gałązka, przekł. zbior., Warszawa 1976 Hajduk schodzi z gór. Antologia, wybór E. Konstantinowa, przekł. zbiorowy, Warszawa 1997

62.             Trzyna Edward: Kwestia zniszczeń wojennych i wojskowych oraz zahamowanie rozwoju gospodarczego królewszczyzn województwa krakowskiego w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Małopolskie Studia Historyczne, R. VIII z. 1/2 (28/29), 1965.

63.             Trzyna Edward: Stosunki społeczno-ekonomiczne i walka chłopów starostwa krośnieńskiego z uciskiem starościńskim i militarnym w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Rocznik Przemyski, t. IX, z. 2, Przemyśl 1960.

64.             Trzyna Edward: Ziemia sanocka i struktura jej własności feudalnej od połowy XVI do drugiej połowy XVII wieku, [w:] Rocznik Województwa Rzeszowskiego, t. IX, 1978.

65.             Turczyński Juliusz: Ołeksa Diwbusz, watażka opryszków huculskich (podanie o nim a fakt historyczny), [w:] Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej, Kraków-Petersburg 1893.

66.             Winiarz Alojzy: Ziemia sanocka w latach 1463-1552. [w:] Kwartalnik Historyczny. R. X Lwów 1896.

67.             Pan samochodzik i... Janosik. Tom 89, Autor : Sebastian Miernicki,

68.             Ronja córka zbójnika / Lindgren Astrid /

69.             B. Barwiński, "Wypraszanie od śmierci w dawnym prawie polskim w XVI-XIX wieku", "Pamiętnik Historyczno-Prawny", t. 2, 1925, z. 1, s. 1-66

70.             U. Janicka-Krzywda, "Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie", Warszawa - Kraków 1986

71.             U. Janicka-Krzywda, "Poczet harnasi karpackich", Warszawa - Kraków 1988, s. 5-6

72.             A. Komoniecki, "Chronografia albo dziejopis żywiecki, w którym roczne dzieje spraw przeszłych starodawnych miasta Żywca i pobliskich okolic znajdują się [...]", Żywiec 1987 (z oryginału wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej)

73.             J. Krzyżanowski, "Proces Janosika", Warszawa 1936

74.             Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze. Materiały z międzynarodowej konferencji Kraków - Bukowina Tatrzańska 18-22.10.2006, prac. zbior. pod red. 7. M. Madejowej, A. Mlekodaj, M. Raka, Nowy Targ 2007

75.             W. Ochmański, "Zbójnictwo góralskie. Z dziejów walki klasowej wsi góralskiej", Warszawa 1950

76.             Z. Piasecki, "Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie - prawda historyczna, folklor i literatura polska", Kraków 1973

77.             S. Szczotka, "Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782", Lublin - Łódź 1952

78.             S. Szczotka, "Żywot zbójnicki Józefa Baczyńskiego zwanego Skawickim", "Lud" 1936, t. 34, s. 157-170

79.             "Roczniki do dziejów Podtatrza i Spiża z lat 1680-1748 spisane przez ks. ks. Jana i Stanisława Owsińskich, proboszczów Jazowska". Wydał J. Jerzmanowski, Kraków 1858

80.             W. Wnuk, "Gawędy Skalnego Podhala", Warszawa 1960

81.             Z. Wróbel, "Zbójnictwo na Podhalu", Częstochowa 1929

82.             1. Fudala Jan. Supersołtys. Humor zbójecki. Kraków: Wydawnictwo Krytyki Artystycznej Miniatura 2006;

83.             Janicka-Krzywda Urszula. Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie. Warszawa: PTTK Kraj 1986. ISBN 83-7005-112-X; 

84.             Janicka-Krzywda Urszula. Poczet harnasi karpackich. Warszawa, Kraków: Kraj 1988;

85.             Janicka-Krzywda Urszula. Tropami karpackich opryszków. w: Góry Huculszczyzny. Przewodnik, który łączy. red. Andrzej Wielocha. Warszawa: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2007; 

86.             Kotula Franciszek. Po Rzeszowskim Pogórzu błądząc. Reportaż historyczny. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974; 

87.             Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Madejowej, Anny Mlekodaj, Macieja Raka. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Kraków – Bukowina Tatrzańska 18-22 października 2006 r. Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 2006;

88.             Olbracht Ivan: Mykola Shuhai, rozbiinyk. Biblioteka „Karpaty” 1990 ISBN-10: 5-7757-0143-7 / 5775701437 (similar ISBNs) ISBN-13/EAN: 9785775701437;

89.             Regestr złoczyńców grodu sanockiego 1554-1638. Lwów: Wydał Oswald Balzer nakładem Towarzystwa Historycznego 1891;

90.             Stanisław A. Sroka. Szkice bardiowskie. Kraków: Wyd. Homini 2003. ISBN 83-87933-48-1  

91.             Ślawski Tadeusz. Beskidnicy w Ziemi Bieckiej. w: Biecz, Studia Historyczne. Wrocław: 1963;

92.             Wróbel Zdzisław. Zbójnictwo na Podhalu. Częstochowa: 1923;

93.             Dzięciołowski Stanisław: Byli także Polacy... Z badań nad drużyną Janosika. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK 2003, nr 69. ISSN 0137-3829 2003;

94.             Dzięciołowski Stanisław: Kłopoty z Janosikiem. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK 1999, nr 65. ISSN 0137-3829;

95.             Eljasz-Radzikowski Stanisław: Zbójnicy tatrzańscy. „Nasz Kraj” 1906

96.             Janicka-Krzywda Urszula. Zbójnicy w piśmiennictwie XIX i XX wieku. Zbójnicy w ocenie górali karpackich. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK 1984, nr 53. ISSN 0137-3829;

97.             Janicka-Krzywda Urszula: Harnaś z Czarnohory. „Harnaś”. Gliwice: 1981, nr 7;

98.             Janicka-Krzywda Urszula: Na tropach karpackich opryszków. „Harnaś”. Gliwice: 1980, nr 6;

99.             Janicka-Krzywda Urszula: O beskidzkim harnasiu Ondraszku. „Harnaś”. Gliwice: 1982, nr 9;

100.         Janicka-Krzywda Urszula: Prawo łaski dla zbójnika. „Mówią Wieki” 1993 nr 8 s. 34-35;

101.         Janicka-Krzywda Urszula: Zbójnickie skarby - mity czy fakty „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK 1992, nr 58. ISSN 0137-3829;

102.         Melicherčík Andrej: K otázke vzniku zbojníctva v Karpatoch. „Slovenskij Národopis 4”. 1956, nr 2;

103.         Ruciński Henryk: Ultimatum zbójnickie dla mieszczan Bardiowa z 1439 roku na tle stosunków społeczno-politycznych w zachodnich Karpatach. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK 1985, nr 54. ISSN 0137-3829;

104.         Truś Radosław Jerzy: Rozbójnicy Skrzyńscy herbu Łabędź. „Harnaś”. Gliwice: 2002, nr 16;

105.         Truś Radosław Jerzy: Zbójnictwo w Beskidzie Małym. „Harnaś”. Gliwice: 2005, nr

106.         „Na przełęczy”, Autor: Witkiewicz Stanisław (1851-1915), Kategoria: Literatura piękna, Gatunek: przygodowa, Forma: powieść, Rok pierwszego wydania: 1891

107.         Kazimierz Przewra Tetmajer – Rapsody Janosikowe, Legenda Tatr

108.         Jan Kasprowicz (Taniec zbójnicki, Legenda o Janosiku, Bunt Napierskiego, Krzak dzikiej róży)

109.         Robert Zanibal ,,Ondraszek dowódca zbójców" 1872.

110.         Nikodem Jerzy „Ondraszek" (z pieśnią „Hej dalejże z nami", która zyskała sobie wśród górali pełne prawo obywatelstwa jako ludowa)

111.         Zdzisław Maria Okuljara" dramat pt. „Godzinki zbójnickie", spoczywający dotąd w maszynopisie w archiwum TMZŻ.

112.         Ks. Emanuel Grimm poemat „Ondraszek”, Baśnie z Podbeskidzia, Bojki śląskie, O Kubie szałaśniku i jego córce Dorce, Istebna oraz Ze wspomnień.

113.         Józef Zaleski powieść „Ondraszek” (1913-1914).

114.         Zofia Kosak Szczucka („Wielcy i Mali", „Historia Ondraszka Szebesty"),

115.         Juliusz Zborowski (,,Pieśń o Standrechcie i Proćpakowej bandzie" 1929),

116.         Jan Kocznur (,,Pieśń o zbójniku Proćpaku"),

117.         Gustaw Morcinek („Ondraszek" 1955), Stron: 240, Format: 210x148mm, Wydanie: Czytelnik Warszawa, Rocznik: 1954

118.         Jan Baranowicz (,,Kołyszą się jodły", ,,Obuszek Ondraszka", „Klimczok i jego towarzystwo, zbójnicy spod Bielska i Żywca"), jest to najcenniejsza pozycja w literaturze polskiej związana z nazwiskiem zbójnickiego hetmana rodem z Żywiecczyzny,

119.         Konstanty Stecki („Zbójnicki los"), Wydawnictwo: Nasza Księgarnia , Rok wydania: 1969, Stron: 263

120.         Jazowski, Andrzej (1931- ), Janosik: dramat historyczny w trzech aktach Adres wydawniczy Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007. 

121.         Jazowski, Andrzej (1931), Podania i baśnie babiogórskie, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2005. 

122.         Jazowski, Andrzej (1931- ). Imię Janosika... : zbójnictwo karpackie, Kraków : Wydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2002. 

123.         Jazowski, Andrzej (1931). Powieści ludu orawskiego, Wydanie Wyd. 2 poszerz.  Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2000. 

124.         Urszula Janicka - Krzywda: Rośliny w dorocznej obrzędowości w Karpatach Zachodnich

125.         gawęda O Jóźwikowi zbójniku, opublikowana pod pseudonimem „Karzeł” („Gazeta Podhalańska 1913, nr 45),

126.         Andrzej Sulei Z opowiadań Sabały. Tomcik Myśliwiec („Gazeta Podhalańska” 1904, nr 35, 36),

127.         Józef Bednarczyk O zbójniku Kalisie („Gazeta Podhalańska 1925, nr 16),

128.         opowiadanie Jak Harnaś przijmuwoł na zbójników („Gazeta Podhala” 1938, nr 27). Bohaterem tej ostatniej powiastki, zamieszczonej pod pseudonimem „Orny”, jest Wojtek Błyskawica, a tłem zwyczaje związane z przyjmowaniem kandydatów na zbójników

129.         opowiadanie Andrzeja Bachledy Żarskiego – Jak to śmierzć ze św. Pietre po Mateje chodzali („Gazeta Podhala” 1939, nr 22),

130.         Michał Balar – Genślicki zbójeckie („Gazeta Podhalańska” 1931, nr 3, 4),

131.         legenda o pracowitym chłopie na Spiszu o nazwisku Jyndrek Jyndrecków od Jyndrecka, któremu gazdowanie nie szło i przystał do zbójników.

132.         opowiadanie Kazimierza Tetmajera – Jak się Józef Śmaś pojechał wysłuchać („Gazeta Podhalańska” 1931, nr 51-52). W czasie spowiedzi zbójnika poznajemy dzieje jego zbójeckiego rzemiosła, a następnie po otrzymanym rozgrzeszeniu – nawrócenie.

133.         opowiadanie Michała Balary – Jak Janósika łapali na Śpisu uherskiem („Gazeta Podhalańska” 1934, nr 5)

134.         wielo-częściowy tekst Stanisława Nędzy-Kubińca – Legendy o Janosiku („Gazeta Podhalańska” 1938, nr 49-50, 1939 nr 2-4), osnuty na funkcjonujących przekazach o zbójniku.

135.         opublikowany w „Ziemi Podhalańskiej” (1937, nr 4) fragment czteroaktowej pieśni dramatycznej Janosik Andrzeja Galicy.

136.         opowiadanie Janosik Anieli Stapińskiej („Gazeta Podhala” 1937, nr 13-15),

137.         wiersze Tadeusza Szczeciny Pieśń o Janosiku („Głos Podhala” 1932, nr 10) i Antoniego Zachemskiego Janickowa droga („Ziemia Podhalańska” 1936, nr 6), tytułowy bohater ukazany został jako człowiek, który nade wszystko ukochał wolność, życie na łonie natury, który z nostalgią wspomina chwile w domu rodzinnym i tęskni za życiem w wiejskiej społeczności

138.         zamieszczony w „Ziemi Podhalańskiej” (1938, nr 1) fragment poematu słowackiego poety Jana Botty Śmierć Janosika, w tłumaczeniu Feliksa Gwiżdża. Utwór można traktować jako wprowadzenie do towarzyszącego mu artykułu Jana Reychmana O polsko-słowackiej współpracy na Podhalu, postulującego aktywizację lokalnego środowiska do ściślejszych kontaktów zarówno naukowych, jak kulturalnych.

139.         poetyckie utwory z motywem tańca zbójnickiego: M. A. Liberaka Zbójnicki z cyklu Opowieści halne („Zakopane” 1929, nr 8) oraz Stanisław Nędza-Kubiniec Taniec zbójnicki („Ziemia Podhalańska” 1937, nr 2).

140.         dwa opowiadania zamieszczone w „Gazecie Podhalańskiej”: cytowanego już autora piszącego pod pseudonimem „Karzeł” – Jak powstał nowy kościół w Lipnicy (1913, nr 32) i Kazimierza Pawłowskiego Co stary Łukaszczyk opowiadał wnukom (1913, n r 43).

141.         Dwie poetyckie impresje o charakterze wspomnieniowym – Damazego Miski W Pieninach sanną po Dunaju („Gazeta Zakopiańska” 1893, nr 11-12) oraz Feliksa Gwiżdża Jesienną nocą („Przegląd Zakopiański” 1904, nr 4).

142.         dziesięcioczęściowy cykl artykułów Ignacego Moczydłowskiego O zbójnictwie i zbójnikach tatrzańskich, drukowany w „Gazecie Podhalańskiej” (1916, nr 2-11), najpełniejszy i najobszerniejszy spośród zgromadzonych tekstów zapis dziejów zbójnictwa na tym obszarze.

143.         praca Zdzisława Wróbla – Zbójnictwo na Podhalu, drukowana także w częściach w „Kurierze Podhalańskim” (1929, nr 28-31).

144.         tekst Romana Stawicza O zbójnikach tatrzańskich, opublikowany na łamach „Tygodniowego Kuriera Podhalańskiego” (1927, nr 29).

145.         anonimowa praca Cośkolwiek o przeszłości Nowego Targu („Podhalanin” 1899, nr 18),

146.         ks. Franciszek Baliński Z przeszłości Nowego Targu („Gazeta Podhalańska” 1914, nr 16),

147.         Ignacy Moczydłowski Kościółek św. Anny w Nowym Targu („Gazeta Podhalańska” 1914, nr 19) i Zamek Sądecki. Z historii Nowego Sącza („Podhalański Kurier Tygodniowy” 1926, nr 5),

148.         Henryk Dobrowolski Z dziejów Podhala („Kurier Podhalański” 1928, nr 24),

149.         Stanisław Klemensiewicz Chłopska dola na Podhalu („Głos Podhala” 1933, nr 8).

150.         Maria Jazowska-Gumulska - Gęśle z Jawora.

151.         cykl Zbóje świętokrzyscy I-V opracowany przez Włodzimierza Gierowskiego

152.         Łysica gwarzy – wybór gadek Józefa Ozgi-Michalskiego

153.         Podania świętokrzyskie opracowane według opowieści ludowych przez Marię Poraską

154.         Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc ks. Władysława Siarkowskiego

155.         Juliusz Zborowski, Pieniądze Zbójnickie, Wierchy

156.         Kmietowicz F.: Opowieści zbójeckie. Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej. Muszyna 1995.

157.         Zbójnicy (opowieść), Michał Pawlikowski . ("Wierchy" 1, 1923),

158.         Świadectwo żywotności tematyki zbójnickiej w badaniach literaturo-znawczych - Zdzisław Piasecki

159.         Jaskinie o zbójnickich tradycjach w masywie Osobitej - Tomasz Borucki (s. 191);/Jaskinie Małych Pienin - Wojciech J. Gubała (s. 199);

160.         książka o zbójnictwie karpackim - Henryk Ruciński;

161.         Zbójnicy w piśmiennictwie XIX i XX wieku. Zbójnicy w ocenie górali karpackich - U. Janicka-Krzywda . . . . .

162.         Stanisław Vincenz: NA WYSOKIEJ POŁONINIE, miejsce wydania: Sejny, data wydania: 2002, ISBN: 83-86872-41-1, liczba stron: 509

163.         S. Udziela, Z podań i dziejów ziemi bieckiej, Kraków 1926, s. 5; zob. też W. Fusek, Biecz i dawna ziemia biecka na tle swych legend, bajek, przesądów i zwyczajów, Biecz 1939, s. 131 (gdzie także podanie o Sypce oraz o drabie, sympatyczne historyjki o dawnych starciach zbójników z wyzyskiwaczami i gnębicielami prostego ludu). Legendy te przytacza (lub o nich wspomina) również T. Ślawski, Beskidnicy ziemi bieckiej, s. 416 .

164.         Dr hab. Stanisław A. Sroka (Kraków) – Janosik i jego poprzednicy w zbójnickim rzemiośle w Karpatach.

165.         Wątki zbójnickie w tekstach pieśni po północnej stronie Babiej Góry / Urszula Janicka-Krzywda. Rocznik Babiogórski. - T. 5 (2003), s. 58-79

166.         Pogodki łod Beskidzia Antoni Urbaniec, góral urodzony w Pewli Ślemieńskiej, jest autorem książki,  która nawiązuje do współczesnego życia górali żywieckich.

167.         DZIENNIK PODRÓŻY DO TATRÓW, SEWERYN GOSZCZYŃSKI, Reprint XIX w. Wydawnictwa Zygmunta Wasilewskiego Nakładem Księgarni H. Altenberga, Warszawa - Wende i Ska ( T. Hiż i A. Turkuł )

168.         Pieśń o zbójniku Proćpaku KOCZUR Jan, Okładkę i ryciny w tekście wykonał Leszek Górski/. Kraków 1945. Patria. s.38. w tekście ozdobniki. opr. oryg. kartonowa. 21 cm.

169.         Ilustrowany Przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, 1870, Szkice z podróży w Tatry, 1874, Jan Kanty Walery Eljasz Radzikowski

170.         Pieśni ludu Podhalan, czyli górali tatrowych polskich, pieśni ludowe polskie ; Podhale, Polska Wydawca: Redakcja Biblioteki Warszawskiej, Miejsce wydania : Warszawa, Zejszner Ludwik(1805-1871), Data wydania : 1845

171.         STANISŁAW Nędza Kubieniec, poematy Janosik (Kr. 1947, Wa. 1949) i Na czorsztyńskim zamku (Wa. 1954), a także wspólnie wydane Wiersze i poematy (Wa. 1973), powieść Sabałowe czasy (Wa. 1959) i zbiór opowiadań Posiady na Groniku (Wa. 1962).

172.         W kręgu Tatr, St. Witkiewicz, Rok wydania: 1970 (wydanie pierwsze), Wydawnictwo: Literackie, Ilość stron: 552

173.         Rozbójnictwo. Toporowski i Kostka. Opryszki ziemi halickiej. Środki zaradcze. Hersztowie szlacheccy. Beskidnicy. Bracia Białoskórscy i bracia Policcy. Udział drobnej szlachty w rozbojach. Watahowie wołoscy 180 Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XIX wieku

174.         "Księgą legend i opowieści bieszczadzkich" - Andrzeja Potockiego, Olszanica 2001)

175.         bieszczadzka opowieść Zbójecka pieczara

176.         B. Barwiński, "Wypraszanie od śmierci w dawnym prawie polskim w XVI-XIX wieku", "Pamiętnik Historyczno-Prawny", t. 2, 1925, z. 1, s. 1-66

177.         U. Janicka-Krzywda, "Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie", Warszawa - Kraków 1986

178.         U. Janicka-Krzywda, "Poczet harnasi karpackich", Warszawa - Kraków 1988, s. 5-6

179.         J. Krzyżanowski, "Proces Janosika", Warszawa 1936

180.         S. Szczotka, "Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782", Lublin - Łódź 1952

181.         S. Szczotka, "Żywot zbójnicki Józefa Baczyńskiego zwanego Skawickim", "Lud" 1936, t. 34, s. 157-170

182.         "Roczniki do dziejów Podtatrza i Spiża z lat 1680-1748 spisane przez ks. ks. Jana i Stanisława Owsińskich, proboszczów Jazowska". Wydał J. Jerzmanowski, Kraków 1858

183.         W. Wnuk, "Gawędy Skalnego Podhala", Warszawa 1960

184.         Z. Wróbel, "Zbójnictwo na Podhalu", Częstochowa 1929

185.         Chybiński Adolf, „Instrumenty muzyczne ludu polskiego na Podhalu” , 1923, Kraków 1961

186.         Chybiński Adolf, „O muzyce górali podhalańskich”, Zakopane 1927

187.         Goszczyński Seweryn, „Dziennik podróży do Tatrów”, Wrocław 1958

188.         Kleczyński Jan, „Melodye zakopańskie i podhalskie” Pam. Tow. Tatrz. XII, 1888

189.         Kolberg Oskar, „Dzieła wszystkie”, t. 44 i 45 „Góry i Podgórze”, Kraków 1968

190.         Kotoński Włodzimierz, „Góralski i zbójnicki, tańce górali podhalańskich”, Kraków 1956

191.         Kotoński Włodzimierz, „Pieśni Podhala”, Kraków 1955

192.         Mierczyński Stanisław, „Muzyka Podhala”, Lwów 1930

193.         Mierczyński Stanisław, „Pieśni Podhala na 2 i 3 równe głosy”, Warszawa 1935

194.         Motyka Władysław „Śpiewnik górali polskich”, Milówka 2004

195.         Pinkwart Maciej, Długołęcka Lidia, „Muzyka i Tatry”, Warszawa-Kraków 1992

196.         „Pieśni Podhala”, antologia pod redakcją Jana Sadownika, Kraków 1971

197.         Stopka-Nazimek Andrzej, „Sabała”, Kraków 1897

198.         Szurmiak-Bogucka Aleksandra, „Górole, górole, góralsko muzyka”, Kraków 1959

199.         Szurmiak-Bogucka Aleksandra, „Wesele góralskie”, Kraków

200.         Gustaw Morcinek ONDRASZEK 1954 2 tomy GUSTAW MORCINEK ONDRASZEK TOM I i II Czytelnik Warszawa 1954 Tom I - 251 , Tom II -  241 stron Miękka okładka

201.         Filmowa Legenda  Tatr . JANOSIK NĘDZA LITMANOWSKI – LEGENDA TATR, MARYNA Z HRUBEGO

202.         Kazimierz Przerwa Tetmajer – tom poezji (1891) Pieśń o Jaśku zbójniku, poemat Śmierć Janosika, 1905r. Poezje seria V – 3 ballady o Janosikowym Turnieju, Ballada o Janosiku i Szalamonównie Jadwidze, legenda o Janosikowej śmierci

203.         Kazimierz Tetmajer – Na skalnym Podhalu, powieść Janosik Nędza Litmanowski (1911),

204.         Kasprowicz – ballady o Janosiku – podkreślał fantastykę i elementy ludowe tradycji Janosikowej

205.         Włoska pieśń o Rinaldzie Rinaldinim Ch. A. Vulpiusa (1797)

206.         E.Grim, Ondraszkowe Wesele

207.         legendy pienińskie

208.         PRZERWA-TETMAJER Kazimierz Janosik król Tatr. "Legenda Tatr"

209.         dr Władysław Semkowicz „Materiały źródłowe do dziejów osadnictwa górnej Orawy”

210.         Stanisław Szczotka „z dziejów stosunków polsko – orawskich” wydany w Groniach z 39 roku

211.         O zbójnikach żywieckich na Śląsku – Stanisław Szczotka

212.         STANISŁAW SZCZOTKA „PODHALAŃSCY I KARPACCY ZBÓJNICY”.

213.         J.ZBOROWSKI PIENIADZE ZBÓJNICKIE WIERCHY T.I 1924, S. 49

214.         F.POPIOŁEK, CO MÓWI HISTORIA O ONDRASZKU I JURASZKU DZIENNIK CIESZYŃSKI 1909/ (IV).

215.         Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce - żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia / Marian Mikołajczyk. - Pr. Nauk. UŚl., nr 1976 - Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2001, 109 s.

216.         O miejskich księgach czarnych i ich wydawaniu uwag kilka - w związku z edycją "Acta maleficorum Wisniciae. Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665)", opracował i wydał Wacław Uruszczak przy współpracy Ireny Dwornickiej, 2004 / Marian Mikołajczyk. Czas. Praw.-Hist, s. 2005, z. 2, s. 413-424.

217.         Zejszner Ludwik, „Pieśni ludu Podhalan”, Warszawa 1845

218.         LOS DOBOSZA, ARKADIUSZ GAJDAR

219.         Tadeusz Malicki LUDZIE Z GÓR opowiadania 1939, Tadeusz Malicki

220.         BAŚŃ O JANOSIKU - OPOWIEŚĆ FILMOWA - ST. R. DOBROWOLSKI; FILMOWA AGENCJA WYDAWNICZA WARSZAWA 1955 ROK; WYDANIE 1; NAKŁAD 30 000 EGZ.; STRON 47; FORMAT 24,5 X 17 CM; OPRAWA TWARDA, PŁÓCIENNA

221.         JANOSIK Z TARCHOWEJ, DOBROWOLSKI Stanisław Ryszard

222.         W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, Lwów 1908r. siedem podań o Doboszu i trzy opowiadania o innych opryszkach: Ożeniyku, Orszanie i Marusiyku.

223.         STĘCZYŃSKI Bogusz Zygmunt, Zbójcy w Galicyi. Z podań gminnych opowiedział Bogusz Zygmunt Stęczyński. Kraków 1860. Czcionkami i nakładem Karola Budweisera. s.63. opr. oryg. kartonowa. 12 cm. Reprint Kielce 2001. Antykwariat Górski Filar. Nakład 600 ręcznie numerowanych egz! /Janosik, Dobosz, Ketrar, Podgórski, Waligórski/.

224.         Podtatrzańskie legendy, Urszula Janicka-Krzywda

225.         Legendy Pienin Urszula Janicka-Krzywda

226.         Legendy babiogórskie Urszula Janicka-Krzywda

227.         Opowieści halnego wiatru. Legendy spod Tatr i Beskidów Urszula Janicka-Krzywda

228.         Sochan Paweł: Zbójnik Juro Janosik, abym boi v skutecnosti, Bratislava 1924.

229.         Sołtys Wojciech: Pitawal według „Regestru złoczyńców grodu sanockiego" opowiedziany, [w:] Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, nr 25,1979.

230.         Sołtys Wojciech, Stosunki ziemi sanockiej z południowym sąsiadem w świetle „Regestru złoczyńców grodu sanockiego", W: „Rocznik Sanocki" 1967, t. II.

231.         Sowa Andrzej: Rola zamków województwa krakowskiego w XVIII wieku, [w:] Studia Historyczne, R.II, z. 4 (79), 1977.

232.         Stadnicki Adam: O wsiach tak zwanych wołoskich na północnych stokach Karpat, Lwów 1848. –

233.         Sulimirski Tadeusz, Trakowie w północnych Karpatach i problem pochodzenia Wołochów, „Acta Archeologica Carpathica" t. XIV/1974 r.

234.         Sułkowski Zygmunt: Diecezja przemyska w średniowieczu,.[w:] „Nasza Przeszłość", t.46, Kraków 1976.

235.         Szaro Stanisław: Z dziejów Brzozowa, [w:] Sześć wieków Brzozowa, Kraków 1959.

236.         Szczotka Stanisław: Walka klasowa chłopa polskiego w XV i XVI wieku, [w:] Odrodzenie w Polsce, t.l, Warszawa 1955.

237.         Szczotka Stanisław: Żywot zbójnicki Józefa Baczyńskiego zwanego Skawnickim. [w:] „Lud", nr XXXIV, 1936.

238.         Szociński Baltazar: Podróż Simplicissimusa węgierskiego do Tatr w XVII wieku, [w:] Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, t. XXVIII, Kraków 1907.

239.         Śliwa Tadeusz, Rozwój protestanckiej reformacji w diecezji przemyskiej w połowie XVI wieku, „Kronika diecezji Przemyskiej" cz. IV, Przemyśl 1975 - 1977.

240.         Śliwa Tadeusz, Reformacja protestancka wśród świeckich w diecezji przemyskiej w połowie XVI wieku, „Kronika diecezji Przemyskiej" 1975.

241.         Wojciech W. Wiśniewski: ''Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890). Pierwszy miłośnik Tatr, Beskidów i Sudetów. Życie i twórczość''. Wydawnictwo Promo, Kraków 2006. 200 numerowanych egzemplarzy. Okładka kartonowa, 64 strony, 17x13 cm

242.         F. Kmietowicz „Legendy Ziemi Muszyńskiej”.

243.         F. Kmietowicz „Opowieści zbójeckie”.

244.         J. Zborowski „Ludoznaczne przyczynki z góralszczyzny”.

245.         U. Janicka – Krzywda „Na tropach karpackich opryszków”

246.         Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza Považské múzeum v Žiline, ilość stron: 356, 2007, Zapisy z konferencji w Terchovej.

247.         Pan samochodzik i... Janosik. Tom 89, Autor : Sebastian Miernicki

248.         B. Barwiński, "Wypraszanie od śmierci w dawnym prawie polskim w XVI-XIX wieku", "Pamiętnik Historyczno-Prawny", t. 2, 1925, z. 1, s. 1-66

249.         U. Janicka-Krzywda, "Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie", Warszawa - Kraków 1986

250.         U. Janicka-Krzywda, "Poczet harnasi karpackich", Warszawa - Kraków 1988, s. 5-6

251.         J. Krzyżanowski, "Proces Janosika", Warszawa 1936

252.         S. Szczotka, "Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782", Lublin - Łódź 1952

253.         S. Szczotka, "Żywot zbójnicki Józefa Baczyńskiego zwanego Skawickim", "Lud" 1936, t. 34, s. 157-170

254.         "Roczniki do dziejów Podtatrza i Spiża z lat 1680-1748 spisane przez ks. ks. Jana i Stanisława Owsińskich, proboszczów Jazowska". Wydał J. Jerzmanowski, Kraków 1858

255.         W. Wnuk, "Gawędy Skalnego Podhala", Warszawa 1960

256.         Z. Wróbel, "Zbójnictwo na Podhalu", Częstochowa 1929

257.         Fudala Jan. Supersołtys. Humor zbójecki. Kraków: Wydawnictwo Krytyki Artystycznej Miniatura 2006;

258.         Janicka-Krzywda Urszula. Tropami karpackich opryszków. w: Góry Huculszczyzny. Przewodnik, który łączy. red. Andrzej Wielocha. Warszawa: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2007; 

259.         Kotula Franciszek. Po Rzeszowskim Pogórzu błądząc. Reportaż historyczny. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974; 

260.         Ochmański Władysław. Zbójnictwo góralskie. Warszawa: 1950;
8. Olbracht Ivan: Mykola Shuhai, rozbiinyk. Biblioteka „Karpaty” 1990 ISBN-10: 5-7757-0143-7 / 5775701437 (similar ISBNs) ISBN-13/EAN: 9785775701437;

261.         Regestr złoczyńców grodu sanockiego 1554-1638. Lwów: Wydał Oswald Balzer nakładem Towarzystwa Historycznego 1891;

262.         Stanisław A. Sroka. Szkice bardiowskie. Kraków: Wyd. Homini 2003. ISBN 83-87933-48-1.  

263.         Ślawski Tadeusz. Beskidnicy w Ziemi Bieckiej. w: Biecz, Studia Historyczne. Wrocław: 1963;

264.         Wróbel Zdzisław. Zbójnictwo na Podhalu. Częstochowa: 1923;

265.         Dzięciołowski Stanisław: Byli także Polacy... Z badań nad drużyną Janosika. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK 2003, nr 69. ISSN 0137-3829 2003;

266.         Dzięciołowski Stanisław: Kłopoty z Janosikiem. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK 1999, nr 65. ISSN 0137-3829;

267.         Eljasz-Radzikowski Stanisław: Zbójnicy tatrzańscy. „Nasz Kraj” 1906, nr

268.         Janicka-Krzywda Urszula. Zbójnicy w piśmiennictwie XIX i XX wieku. Zbójnicy w ocenie górali karpackich. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK 1984, nr 53. ISSN 0137-3829;

269.         Janicka-Krzywda Urszula: Harnaś z Czarnohory. „Harnaś”. Gliwice: 1981, nr 7;

270.         Janicka-Krzywda Urszula: Na tropach karpackich opryszków. „Harnaś”. Gliwice: 1980, nr 6;

271.         Janicka-Krzywda Urszula: O beskidzkim harnasiu Ondraszku. „Harnaś”. Gliwice: 1982, nr 9;

272.         Janicka-Krzywda Urszula: Prawo łaski dla zbójnika. „Mówią Wieki” 1993 nr 8 s. 34-35;

273.         Janicka-Krzywda Urszula: Zbójnickie skarby - mity czy fakty „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK 1992, nr 58. ISSN 0137-3829;

274.         Melicherčík Andrej: K otázke vzniku zbojníctva v Karpatoch. „Slovenskij Národopis 4”. 1956, nr 2;

275.         Ruciński Henryk: Ultimatum zbójnickie dla mieszczan Bardiowa z 1439 roku na tle stosunków społeczno-politycznych w zachodnich Karpatach. „Wierchy”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK 1985, nr 54. ISSN 0137-3829;

276.         Truś Radosław Jerzy: Rozbójnicy Skrzyńscy herbu Łabędź. „Harnaś”. Gliwice: 2002, nr 16;

277.         Truś Radosław Jerzy: Zbójnictwo w Beskidzie Małym. „Harnaś”. Gliwice: 2005, nr

278.         Kazimierz Przewra Tetmajer – Rapsody Janosikowe, Legenda Tatr

279.         Jan Kasprowicz (Taniec zbójnicki, Legenda o Janosiku, Bunt Napierskiego, Krzak dzikiej róży)

280.         Robert Zanibal ,,Ondraszek dowódca zbójców" 1872.

281.         Nikodem Jerzy „Ondraszek" (z pieśnią „Hej dalejże z nami", która zyskała sobie wśród górali pełne prawo obywatelstwa jako ludowa)

282.         Zdzisław Maria Okuljara" dramat pt. „Godzinki zbójnickie", spoczywający dotąd w maszynopisie w archiwum TMZŻ.

283.         ks. Emanuela Grimma „Ondraszek”

284.         Józef Zaleski „Ondraszek”

285.         Zofia Kosak Szczucka („Wielcy i Mali", „Historia Ondraszka Szebesty"),

286.         Juliusz Zborowski (,,Pieśń o Standrechcie i Proćpakowej bandzie" 1929),

287.         Jan Kocznur (,,Pieśń o zbójniku Proćpaku"),

288.         Gustaw Morcinek („Ondraszek" 1955),

289.         Jan Baranowicz (,,Kołyszą się jodły", ,,Obuszek Ondraszka", „Klimczok i jego towarzystwo, zbójnicy spod Bielska i Żywca"),

290.         Konstanty Stecki („Zbójnicki los")

291.         Urszula Janicka - Krzywda: Rośliny w dorocznej obrzędowości w Karpatach Zachodnich

292.         "Kroniki Żywieckie księdza Franciszka Augustina".

293.         Materiały o Janosiku: Na tropie Janosika i polskich zbójników, "Pamiętnik Słowiański", XVIIII, 1968; Teresa Brzozowska, (rec.) Andrzej Melichercik, "Juraj Janosik bohater walki ludu słowackiego przeciw feodałom", LL 1957 nr 1; Witold Doroszewski, Opowiadania podhalańskie. O Janosiku, LL 1957 nr 1; Joanna Goszczyńska, Janosik bohaterem literatury popularnej (na przykładzie powieści Janoąik Gustava Marąalla-Petrovskiego), "Pamiętnik Słowiański" 1999, 61-73; Joanna Goszczyńska, Janosik - słowacki bohater romantyczny, "Pamiętnik Słowiański" 1995 / 1996, 101-111; Joanna Goszczyńska, Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, Warszawa 2001; Joanna Goszczyńska, Janosik z życiu i legendzie, [w:] Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich, pod red. T. Dąbek-Wirgowej i A. Z. Makowieckiego, Warszawa 1998; Joanna Goszczyńska, Juraj Janosik, rozbójnik czy bohater? [w:] Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich, Warszawa 1994; Emil Horsky, Zbojstvi Jura Janoąíka. Soudi výslech a odsouzeni 1713, "Česky lid" XXI, 1912, s. 270-276; Janoąik a zbojnici. S vyobrazenim, "Česky lid" XX, 1911, s. 379; Helena Kapełuś, Janosik [w:] Słownik folkloru polskiego, 1965; Jacek Kolbuszewski, Janosik nieznany?, LL 1987 nr 4-6; J. Krzyżanowski, Janosik w poezji Tetmajera, Miesięcznik Literacki 1967, nr 5; Edward Madany, Ondraszek, Janosik, Szuhaj w literaturze czeskiej, Wierchy 1964 (33), s. 131-152; Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kraków-Bukowina Tatrzańska, 18-22 października 2006 r., pod red. Marii Madejowej, Anny Mlekodaj i Macieja Raka, Nowy Targ 2007; T. Muchowska-Wawrzyniakowa, Janosik w poezji artystycznej słowackiej i polskiej, "Slavia Occidentalis" 1961 (21), 91-115; Zdzisław Piasecki, Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie - prawda historyczna, folklor i literatura polska, Kraków 1973 (rec. Jacka Kolbuszewskiego, LL 1974 nr 1, s. 77-80); Anna G. Piotrowska, Zbójnictwo - mit muzycznie przeobrażony, LL 2007/3, 17-24; Teresa Smolińska, Zbójnik bohaterem narodowym, LL 1991, nr 1-6; Stanisław Andrzej Sroka, Janosik: prawdziwa historia karpackiego zbójnika, Kraków 2004; Z. Ujváry, Węgierskie tradycje o słowackim zbójniku Janosiku, "Ethnographia A. Magyar Véprajzi Tarsasag folyójrata, 1963; Jadwiga Zacharska, Hetman zbójecki czy herszt? Janosik w Legendzie Tatr Kazimierza Tetmajera, [w:] Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich, pod red. T. Dąbek-Wirgowej i A. Z. Makowieckiego, Warszawa 1998; Juljusz Zborowski, Nowe przyczynki z góralszczyzny. 1. Jak Janosik tańczył z hrabiną, Lud TOM XXXIII, s. 31-32.

294.         Baranowicz, Jan. Kołyszą się jodły. Jednoaktówka. Warszawa: „Czytelnik”, 1953

295.         Baranowicz, Jan. Obuszek Ondraszka. In Baśnie śląskie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957.

296.         Berger, Karol. Zbójnik śląski. Śląska sztuka ludowa w trzech aktach (pięciu odsłonach, ze śpiewem i tańcami śląskimi – w maszynopisie), 1930.

297.         Bezruč, Petr. Ondráš. In Slezské písně. Praha: Československý spisovatel, 1989.

298.         Borucki, Aleksander. Nasze góry. Malownicze opisanie Karpat i Tatr oraz ich mieszkańców. Cieszyn: Biblioteka E. Feitzingera, 1888, cz. I – Karpaty, s. 11

299.         Borucki, Aleksander. Ondraszek, słynny dowódca zbójców na Śląskim Beskidzie. Cieszyn: Biblioteka E. Feitzingera, 1889.

300.         Fierla, Adolf. Ondraszek. Powieść śląska. Frysztat: nakładem administracji „Gazety Kresowej”, 1930.

301.         Fierla, Adolf. Ondraszkowe gody. In Dziwy na gróniach. Kraków - Cieszyn, 1932.

302.         Fierla, Adolf. Ondraszkowa śmierć. In Kamień w polu. Český Těšín: ŚZLA w RC, 1938.

303.         Goszczyński, Seweryn. Dziennik podróży do Tatrów. Petersburg, 1853.

304.         Grim, Emanuel. Ondraszek. Opowieść w VIII pieśniach. In Grim, Emanuel.

305.         Z nad brzegów Olzy. Cieszyn: drukiem i nakładem „Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra”, 1913.

306.         Grim, Emanuel. Ondraszkowe wesele. Dośpiew do „Ondraszka”. In Zaranie Śląskie, 1931, r. VII, t. 1, s. 177-180.

307.         Hansmann, Leopold. Ondráš. Pověst Valašská dle podání lidu v Přerovsku a v Těšínsku. Koleda III, 1853 – Helceletův kalendář, s. 223-236.

308.         Jasiczek, Henryk. Obuszkiem ciosane. Český Těšín: Wydawnictwo SLA, 1955.

309.         Jura, František, R. Staré pověsti slezské. Plzeň: Nakladatelství Karel Veselý, 1993.

310.         Kobzáň Jan. O zbojníkoch a pokladoch z Moravského Valašska. Podle podání lidu napsal a obrázky nakreslil i do dřeva vyryl Jan Kobzáň. Praha, 1927.

311.         Kossak, Zofia. Historia Ondraszka Szebesty, zbójnika. In Wielcy i mali. Kraków: nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1927.

312.         Kubisz, Jan. Pamiętnik starego nauczyciela. Wyd. II z dodatkiem. Warszawa: Fundacja Słowa Polskiego dla Zaolzia, 1994.

313.         Kubisz, Paweł. Opowieść wydziedziczonych. Utwór dramatyczny w dwóch aktach. Český Těšín: Wydawnictwo SLA, 1949.

314.         Kubisz, Paweł. Przednówek. Wyd. 2. Łódź: Oddział Wiejski Związku Zawodowego Literatów Polskich, 1946.

315.         Kubisz, Paweł. Szli se zbuje. In Kajdany i róże. Frysztat, 1927.

316.         Lompa, Józef. Bajki i podania. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.

317.         Łysek, Paweł. Jano i jego zbójniccy kamraci. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1977.

318.         Łysohorsky, Óndra. Óndráš. In Spiwajuco piaść. Praha: Družstevní práce, 1934.

319.         Martínek, Vojtěch. Romance o Ondrášovi. Ostrava: Krajské nakladatelství v Ostravě, 1957.

320.         Morcinek, Gustaw. Ondraszek. Warszawa: Wydawnictwo „Czytelnik“, 1953.

321.         Morcinek, Gustaw. Ondraszkowe ostatki. Nowela. Poznań: Biblioteka Studwudziestu, 1930.

322.         Morcinek, Gustaw. Przedziwna historia o zbójniku Ondraszku. In Legendy i baśnie. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1984.

323.         Nezdařil, Ladislav. Horní chlapci. Rožnov pod Radhoštěm: Městský národní výbor a Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 1968.

324.         Nikodem, Jerzy. Ondraszek. Obrazek sceniczny w dwóch odsłonach. In Zaranie Śląskie, 1908-1909, r. II, s. 115-123; 1910, r. III, s. 27-35 i 73-76.

325.         Norwid, Cyprian. Pisma wierszem i prozą. Warszawa: PIW, 1973.

326.         Omelka, František. Blesky nad Beskydami. Brno: Komenium, 1947.

327.         Ondrusz, Józef. Cudowny chleb i inne godki śląskie. Podania, baśnie i opowieści cieszyńskie. Český Těšín: Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej, 1996.

328.         Ondrusz, Józef. Godki śląskie. Podania i baśnie ze Śląska Cieszyńskiego. Ostrava: Profil, 1977.

329.         Ondrusz, Józef. Śląskie opowieści ludowe. Ostrava: Wydawnictwo Okręgowe w Ostrawie, 1963.

330.         Ondrusz, Józef. Tu się żyje bez starości – Zde se žije bezstarostně. Tłum. A. Buchtová. Český Těšín: Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki, 2008.

331.         Ostravický, Čeněk. Píseň o Ondrášovi. 2. vyd. Moravská Ostrava: Revue moravsko-slezská, 1906.

332.         Poláškovi, Jiřina a Jaromír. Pověsti a legendy Moravy a Slezska. 2. vydání. Český Těšín: AGAVE, 2000.

333.         Przerwa-Tetmajer, Kazimierz. Na Skalnym Podhalu. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1955.

334.         Sikora, Władysław. Ojcowizna. Český Těšín: Kongres Polaków w RC, 1998.

335.         Sláma, František. Pán Lysé hory. Národní pověst o Ondrášovi i Jurášovi. Opava: nákladem vlastním, 1891.

336.         Sláma, František. Slezské pohádky a pověsti. Opava: Slezská kronika, 1893.

337.         Sláma, František. Veselé kousky Ondráše z Janovic. In Valašský kalendář, 1921.

338.         Stęczyński, Bogusz Zygmunt. Śląsk. Podróż malownicza w dwudziestu jeden pieśniach. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949.

339.         Tischner, Józef. Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza. 1981-1987. Kraków: Znak, 2003.

340.         Šuleř, Oldřich. Zbojnické pohádky a pověsti z Valašska. Opava: Optys, 1993.

341.         Vincenz, Stanisław. Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny huculskiej. Sejny: Pogranicze, 2002.

342.         Vondra, Vladimír. Zbojnická balada. Praha: Československý spisovatel, 1956.

343.         Wenig, Adolf. Moravskoslezské pověsti. Vyd. II. Praha: Garamond, 1999.

344.         Witkiewicz, Stanisław. Pisma tatrzańskie, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1963.

345.         Zachariasiewicz, Jan, Chryzostom. Na kresach. Powieść z naszych czasów w trzech częściach. Lipsk 1867.

346.         Zahradnik, Jan. Ondraszek, herszt zbójców Beskidu Śląskiego. Dramat w dwóch odsłonach. In Zaranie Śląskie, 1929, r. V, z. 2, s. 61-69.

347.         Zaleski, Józef. Ondraszek. In Dziennik Cieszyński, 27. IV 1913.

348.         Zanibal, Robert. Ondraszek. Dowódca zbójców. Obrazek z przeszłego wieku, według opowiadań ludowych. „Gwiazdka Cieszyńska”, 1872, nr 18-32.

349.         Antolová, Ružena. O zbojstve Juraja Jánošíka. Banská Bystrica: G.A.G. – umelecká agentúra, 2001.

350.         Bettelheim, Bruno. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Tłum. D. Danek. T. 1–2. Warszawa: PIW, 1985.

351.         Brożek, Ludwik. Ludoznawstwo cieszyńskie. Ostrawa: Profil, 1957.

352.         Burszta, Wojciech. Antropologia kultury. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1998.

353.         Bystroń, Jan, Stanisław. Etnografia Polski. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik“, 1947.

354.         Bystroń, Jan, Stanisław. Kultura ludowa. Warszawa: Biblioteka Kultury, 1947.

355.         Bystroń, Jan, Stanisław, Dynowski, Witold. Kultura ludowa i ludoznawstwo w Polsce. Warszawa: Czytelnik, 1948.

356.         Campbell, Joseph, Bohater o tysiącu twarzy. Tłum. A. Jankowski. Poznań: Zysk i S-ka, 1997.

357.         Chlebowczyk, Józef. Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk", 1971.

358.         Choroszy, Jan, A. Huculszczyzna w literaturze polskiej. Wrocław: nakładem autora, 1991.

359.         Davies, Norman. Boże igrzysko. Historia Polski. Tłum. E. Tabakowska. Kraków: Znak, 2000. Davies, Norman. Europa. Rozprawa historyka z historią. Tłum.

360.         E. Tabakowska. Kraków: Znak, 2005.

361.         Eco, Umberto. Superman w literaturze masowej. Warszawa: PIW, 1996.

362.         Eliade, Mircea. Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Tłum. K. Kocjan, Kraków: Wydawnictwo „Znak“, 1997.

363.         Eliade, Mircea. Sacrum, mit, historia. Tłum. A. Tatarkiewicz. Wyd. III. Warszawa: PIW, 1993.

364.         Eliade, Mircea. Traktat o historii religii. Tłum. J. Wierusz-Kowalski. Łódź: Wydawnictwo Opus, wyd. II, 1993.

365.         Fazan, Mirosław. Polskie życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1842/48-1920. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1994.

366.         Gašparíková, Věra. Jánošík. Obraz zbojníka v národnej kultúre. Bratislava: Tatran, 1988.

367.         Gennep, van Arnold. Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. Tłum. S. Szymański. Warszawa: PIW, 2006.

368.         Goszczyńska, Joanna. Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Słowiańskiej, 2001.

369.         Hadyna, Stanisław. W pogoni za wiosną. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1982.

370.         Hernas, Czesław. W kalinowym lesie. U źródeł folklorystyki polskiej. T. 1–2. Warszawa: PIW, 1965.

371.         Heska-Kwaśniewicz, Krystyna. „Pisarski zakon”. Biografia literacka Gustawa Morcinka. Opole: Instytut Śląski, 1988.

372.         Hierowski, Zdzisław. Pisarze śląscy XIX i XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963.

373.         Hierowski, Zdzisław. życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk“, 1969.

374.         Homola, Irena. „Tygodnik Cieszyński“ i „Gwiazdka Cieszyńska“ pod redakcją Pawła Stalmacha 1848–1887. Katowice – Kraków, 1969, s. 69.

375.         Hosák, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. Praha: Společnost přátel starožitností čsl., 1938.

376.         Hulka-Laskowski, Paweł. Śląsk za Olzą. Katowice: Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, 1938.

377.         Jagiełło, Michał. Zbójnicka sonata. Zbójnictwo tatrzańskie w piśmiennictwie polskim XIX i początku XX wieku. Warszawa: Iskry, 2003.

378.         Janicka-Krzywda, Urszula. Poczet harnasi karpackich. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1988.

379.         Janion, Maria, Śmigrodzka, Maria. Romantyzm i historia. Warszawa: PIW, 1978.

380.         Jasiński, Zenon. Mały leksykon nadolziański. Opole: WSzP, 1990.

381.         Jazowski, Andrzej. Imię Janosika. Zbójnictwo karpackie. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2002.

382.         Jurgała-Jureczka, Joanna. Oswajanie „nieznanego kraju“. Śląsk w życiu i twórczości Zofii Kossak. Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2002.

383.         Kadłubiec, Karol, Daniel i kol. Polská národní menšina na Těšínsku v České republice. Ostrava: FF Ostravské univerzity, 1997.

384.         Kadłubiec, Karol, Daniel. Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej. Český Těšín: Sekcja Folklorystyczna ZG PZKO, 1987.

385.         Kamieńska, Anna. Pragnąca literatura. Problemy pisarstwa ludowego i nurtu ludowego w poezji współczesnej. Warszawa: LSW, 1964.

386.         Kłoskowska, Antonina. Kultura masowa. Warszawa: PWN, 1980.

387.         Kneifl, Reginald. Topografia Śląska. Brno, 1804.

388.         Kolbuszewski, Jacek. Kresy. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.

389.         Kolbuszewski, Jacek. Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994.

390.         Kolbuszewski, Jacek. Tatry w literaturze polskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982.

391.         Korepta, Edyta. Zagadnienie tożsamości regionalnej w literaturze Śląska Cieszyńskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.

392.         Kossakowska-Jarosz, Krystyna. Polskie kalendarze powszechne na Górnym Śląsku. Opole: Instytut Śląski, 1987.

393.         Kossakowska-Jarosz, Krystyna. Śląsk znany, Śląsk nie znany. O kulturze literackiej na Górnym Śląsku przed pierwszym progiem umasowienia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999.

394.         Krzemińska, Wanda. Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX w. Warszawa: PWN, 1985.

395.         Krzyżanowski, Julian. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. T. I-II, wyd. II, rozszerzone. Wrocław: Ossolineum, 1962-1963.

396.         Krzyżanowski, Julian. Sztuka słowa. Warszawa: Wydawnictwa Arystyczne i Filmowe, 1984.

397.         Langer, Susanne. Nowy sens filozofii. Tłum. A. Bogucka. Warszawa: PIW, 1976.

398.         Lévi-Strauss, Claude. Antropologia strukturalna. Tłum. K. Pomian. Warszawa: PIW, 1970. Macůrek, Josef. Valaši v západních Karpatech. Ostrava: Krajské nakladatelství, 1959.

399.         Majda, Jan. Młodopolskie Tatry literackie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989.

400.         Malicki, Jan. Józefa Lompy żywot niepokorny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.

401.         Malicki, Jan. Mitologia narodowa. Katowice: Biblioteka Śląska, 1999.

402.         Melicherčík, Andrej. Jánošíkovská tradícia na Slovensku, Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení, 1952.

403.         Melicherčík, Andrej. Juraj Jánošík, hrdina protifeudálního odboje slovenského lidu. Praha: Naše vojsko, 1956.

404.         Mieletinski, Eleazar. Poetyka mitu. Tłum. J. Dancygier. Warszawa: PIW, 1981.

405.         Mitosek, Zofia. Literatura i stereotypy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.

406.         Ochmański, Władysław. Zbójnictwo góralskie. Z dziejów walki klasowej na wsi góralskiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1950.

407.         Orkan, Władysław. Listy ze wsi i inne pisma społeczne, Warszawa: GiW, 1948.

408.         Pater, Mieczysław. Polskie postawy narodowe na Śląsku w XIX wieku, cz. 1-2, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Sudety, 1992-1993.

409.         Pawłowiczowa, Maria. Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim w latach 1740-1920. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1986.

410.         Pepłowski, Franciszek. Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i Romantyzmu. Warszawa: PIW, 1961.

411.         Piasecki, Zdzisław. Byli chłopcy, byli… Zbójnictwo karpackie – prawda historyczna, folklor i literatura polska. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973.

412.         Piasecki, Zdzisław. Ondraszek. Prawda i mity o najgłośniejszym zbójniku śląskim. Opole: Instytut Śląski, 1986.

413.         Pigoń, Stanisław. Zarys nowszej literatury ludowej (przed rokiem 1920). Wrocław: Ossolineum, 1946.

414.         Písková, Milada. Zbojnícke variácie. Opava: Slezská univerzita, 1997.

415.         Popiołek, Kazimierz. Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk“, 1972.

416.         Pośpiech, Jerzy. Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX w. (do roku 1939). Warszawa-Wrocław: PWN, 1977.

417.         Pośpiech, Jerzy. Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku. Opole: Instytut Śląski, 1987.

418.         Przerwa, Tomasz; Pregiel, Piotr. Dzieje Śląska. Wrocław: „Cadus“, 2005.

419.         Reychman, Jan. Peleryna, ciupaga i znak tajemny. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971.

420.         Rosner, Edmund. Beskidzkie ścieżki pisarzy. Szkice literackie. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1982.

421.         Rosner, Edmund. Cieszyńskie okruchy literackie. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 1983.

422.         Rosner, Edmund. Literatura polska z czeskiego Śląska. Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia, 1995.

423.         Rosner, Edmund. Wokół Zofii Kossak. Zbiór szkiców i przyczynków. Cieszyn – Górki Wielkie: Towarzystwo im. Zofii Kosak, 1995.

424.         Rospond, Stanisław. Polszczyzna Śląska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.

425.         Rusinský, Milan. Bard prvý z Beskyd. Jak Petra Bezruče přijalo Slezsko. Opava: ISKRA, 1947.

426.         Siemionow, Aleksy. Studia beskidzko-tatrzańskie. Kalwaria Zebrzydowska: nakładem Urzędu Miasta i Gminy oraz Autora, 1992.

427.         Sikora, Władysław. Pisarze Zaolzia. Materiały pomocnicze dla szkół polskich w RC. Český Těšín: Olza, 1992.

428.         Sikora, Władysław. Zbójnicy. In Sikora, Władysław. Wielokropki. Szkice o kulturze Śląska Cieszyńskiego. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk“, 1982.

429.         Simonides, Dorota. Współczesna śląska proza ludowa. Opole: Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, 1969.

430.         Sirovátka, Oldřich. Literatura na okraji. Praha: Československý spisovatel, 1990.

431.         Sivek, Alois. Ondráš z Janovic. Příspěvek k poznání zbojnické problematyki v slovesnosti slezské oblasti. Ostrava: Krajské nakladatelství, 1958.

432.         Sivek, Alois. Zbojník Ondráš a ondrášovská tradice v slovesnosti slezské oblasti. Praha: Naše vojsko, 1959.

433.         Socháň, Pavel. Zbojník Juro Jánošík, akým bol v skutočnosti. Bratislava: Družstvo na vydávanie kníh a časopisov, 1924.

434.         Sroka, Stanisław. Janosik. Prawdziwa historia karpackiego zbojnika. Kraków: Wydawnictwo Homini, 2004.

435.         Sulima, Roch. Antropologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2000.

436.         Sulima, Roch. Dokument i literatura. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.

437.         Sulima, Roch. Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985, wyd. 2, rozszerz.

438.         Sulima, Roch. Głosy tradycji. Warszawa: DiG, 2001.

439.         Sulima, Roch. Literatura a dialog kultur. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982.

440.         Szczotka, Stanisław. Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589- 1782. Lublin: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1952.

441.         Szuchiewicz, Włodzimierz. Huculszczyzna. T. I-IV. Lwów: Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, 1902-1908.

442.         Štěpán, Ludvík. Hledání tvaru. Vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza). Brno: Masarykova univerzita, 2003.

443.         Štěpán, Ludvík. Pohledy na slovanské literatury. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2003.

444.         Šuleř, Oldřich. Laskavé medailony. Zapomínaní a zapomenutí literáti ze Severin Moravy a Slezska, z Valašska a Hané. Ostrava: Repronis, 2007.

445.         Šuleř, Oldřich. Laskavé podobizny. Zapomínaní a zapomenutí literáti ze Slezska a severní Moravy. Ostrava: Repronis, 2005.

446.         Tengler, Ervín. Těšínsko v historii a pověstech. Slezská Ostrava: nákladem Učitelské jednoty slezskoostravské ve Slezské Ostravě, 1935.

447.         Villari, Rosario. Barokní člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2004.

448.         Witkowska, Alina. Literatura romantyzmu. Warszawa: PWN, 1986.

449.         Wnuk, Włodzimierz. Ku Tatrom. Warszawa: PAX, 1970.

450.         Wróbel, Zdzisław. Zbójnictwo na Podhalu. Częstochowa 1929.

451.         Żółkiewski, Stanisław. Kultura literacka 1918-1932. Wrocław: Ossolineum, 1973.

452.         Žáček, Rudolf. Dějiny Slezska v datech. Praha: Libri, 2004.

453.         Bajki śląskie. Ed. A. Sivek. Tłum. W. Czaja. Ostrava: Krajské nakladatelství v Ostravě, 1962.

454.         Chlapci v zelené hoře. Lidové pověsti z Valašska. Ed. E. Kilianová. Třebíč: Blok, 2002.

455.         Czeska i słowacka pieśń ludowa. Ed., tłum. A. Kamieńska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960.

456.         Etnografia polska. Przemiany kultury ludowej. Red. M. Biernacka, M.

457.         Frankowska, W. Paprocka. Wrocław: Wydawnictwo PAN i Ossolineum, 1981, t. I-II.

458.         Formy literatury popularnej. Studia. Red. A. Okopień-Sławińska. Wrocław: Ossolineum, 1973.

459.         Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego. Literatura i język. Red. M. Madej, A. Mlekodaj, K. Sikora. Nowy Targ: PPWSZ, 2005.

460.         Historia, mity, interpretacje. Red. A. Barszczewska-Krupa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996.

461.         Kultura ludowa na pograniczu. Red. D. Kadłubiec. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1995.

462.         Materiały do powstania Kostki Napierskiego 1651 roku. Ed. A. Przyboś. Wrocław: Ossolineum, 1951.

463.         Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze. Red. M. Madej, A. Mlekodaj, M. Rak. Nowy Targ: PPWSZ, 2007.

464.         Pieśni ludowe ziemi Żywieckiej. Red. J. Mikś. śywiec: Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, 1968.

465.         Pieśni Podhala. Antologia. Red. J. Sadownik, Kraków: PWM, 1971.

466.         Písně zbojnické. Ed. A. Kubeša, J. N. Polášek. Vsetín: Okresní úřad a Okresní vlastivědné muzeum Vsetín, 1993.

467.         Płyniesz Olzo. Zarys kultury duchowej ludu cieszyńskiego. Red. D. Kadłubiec. Ostrava: Profil, 1970.

468.         Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego. Antologia. Red. A. Drożdż, J. Kajfosz,

469.         A. Pieńczak. Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, 2005.

470.         Postać literacka. Teoria i historia. Red. E. Kasperski, B. Pawłowska-Jądrzyk. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1998.

471.         Postać w dziele literackim. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń: UMK, 1982.

472.         Slezské písně z Třinecka a Jablunkovska. Red. J. Gelnar, O. Syrovátka. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957.

473.         Szelest mijanego czasu. Wspomnienia o Gustawie Morcinku. Red. K. Heska- Kwaśniewicz, H. Szotek. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 1989.

474.         Śląsk Cieszyński. Środowisko naturalne. Zarys dziejów. Zarys kultury materialnej i duchowej. Ed. W. Sosna. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 2001.

475.         Těšínsko. Ed. J. Štika. T. I-V. Šenov u Ostravy: Tilia, 2003.

476.         W górę doliny. Zaolziańscy ludzie pióra. Red. J. Korzenny, W. Sikora. Český Těšín: Zrzeszenie Literatów Polskich w CSRF, 1992.

477.         Z zagadnień fokloru muzycznego na Śląsku Cieszyńskim. Katowice-Cieszyn: Uniwersytet Śląski, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1977, 184 s.

478.         Zabytki ludowej kultury na Śląsku i w Częstochowskiem. Red. B. Bazielich. Bytom: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział Śląski, 1975.

479.         Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego. Ed. M. Borák, D. Gawrecki. Ostrawa-Praga, 1992.

480.         Zbojnickým chodníkem. Výbor lidových písní zbojnických. Ostrava: Profil, 1976.

481.         Znów minie wiek…Antologia literatury nadolziańskiej. Ed. L. Miękina. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 2001.

482.         Encyklopedie, słowniki Danel, Robert. Słownik bohaterów podań i legend Śląska Cieszyńskiego. Cieszyn: Biblioteka Miejska, 2006.

483.         Encyklopedie Slezska. I.-II. díl. Ed. L. Dokoupil. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000.

484.         Galas, Alicja, Galas, Artur. Dzieje Śląska w datach. Wrocław: Wydawnictwo „Rzeka”, 2001.

485.         Komoniecki, Andrzej. Chronografia albo Dziejopis Żywiecki. Red. S. Grodziski, I. Dwornicka. Żywiec: Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, 1987.

486.         Kopaliński, Władysław. Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Rytm, 2003.

487.         Moskal, Jerzy, Wilczek, Stanisław. Album pisarzy śląskich. Opole: Instytut Śląski, 1972.

488.         Myška, Milan. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Słownik folkloru polskiego. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965.

489.         Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski, t. I-XI, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1958-1969.

490.         Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak, t. I-II, Warszawa: PWN, 1978- 1979.

491.         Słownik pisarzy śląskich. T. 1-2. Red. J. Lyszczyna, D. Rott. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005-2007.

492.         Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków: UNIVERSITAS, 2006.

493.         Słownik wyrazów obcych. Red. W. Kopaliński. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980.

494.         Roczniki, czasopisma Adamus, Alois. „K životopisu Ondráše z Janovic”. Černá země, 1937, t. 14, s. 31.

495.         Adamus, Alois. „Ondráš z Lysé – bratře Ondro”. Těšínský kalendář, 1922, s. 36.

496.         Adamus, Alois. „Přehled dějin Těšínska od roku 1711 až do doby Marie Terezie”. Těšínský kalendář, 1925.

497.         Bár, Zdeněk. „Literatura o Těšínsku, čeští spisovatelé z Těšínska”. Sborník výstavy Bezručova kraje ve Frýdku, 1935, s. 105-111.

498.         Brożek, Ludwik. „Literackie stulecie Ondraszka“. Kalendarz Beskidzki, 1972, s. 147.

499.         Brożek, Ludwik. „Ondrasciana“. Kalendarz Głosu Ludu, 1950, s. 44.

500.         Brożek, Ludwik. „Robert Zanibal – zapomniany pisarz-folklorysta“. Zaranie Śląskie, 1972, z. 3., s. 244.

501.         Brożek, Ludwik. „Zbójnickie sprawy i dokumenty”. Kalendarz Zwrotu, 1955, s. 125.

502.         Czapla, Franciszek. „Regjonalni piewcy Beskidu“. Beskid Śląski, 1936, r. VII, s. 11-12.

503.         Danel-Ozga, Alicja. „Kim był Ondraszek?”. Kalendarz Cieszyński, 1986, s. 39-44.

504.         Danel-Ozga, Alicja. „Ondraszek w poezji”. Kalendarz Cieszyński, 1985, s. 132-136.

505.         Drakochrust, Ewa. „Galickoje Prikarpatie XVI wieka i dwiżenije opriszkow”. Woprosy istorii, 1948, nr 1.

506.         Drobiš, Dominik. „Ondráš – slezský rebel”. Sborník výstavy Bezručova kraje ve Frýdku, 1935, s. 122-125.

507.         Dzięciołowski, Stanisław. „Kłopoty z Janosikiem”. Wierchy, 1999, r. 65.

508.         Eljasz-Radzikowski, Walery. „Zbójnicy tatrzańscy“. Nasz Kraj, 1906, r. I, t. II, nr 6.

509.         Fierla, Gustaw. „Ondraszek w sztuce”. Zwrot, 1950, nr 2, s. 6.

510.         Gołębiowski, Kazimierz. „Karol Berger-Nowicki (1894-1953)”. Pamiętnik Cieszyński, t. II, Wrocław 1972, s. 186.

511.         Houdek, Ivan. „Jánošík vo svetle súdnych spisov a podla ludového podania“. Slovenské pohlady, 1929, nr 45.

512.         Huczek, Ludwik. „Zbójnictwo w Beskidach”. Kalendarz Beskidzki, 1973, s. 167.

513.         Janicka-Krzywda, Urszula. „Zbójnicy w piśmiennictwie XIX i XX wieku”. Wierchy, 1984, r. 53.

514.         Kadłubiec, Daniel. „Folklor i historia“. Zwrot, 1981, nr 10, s. 54.

515.         Kantor, Józef. „Pieśń i muzyka ludowa Orawy, Podhala i Spisza”. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, 1920, r. XXXVII, s. 194.

516.         Kaszper, Kazimierz. „Jan i Paweł (Kubiszowie), czyli dwa bieguny naszej literatury”. Głos Ludu, 25. 11. 2003.

517.         Kaszper, Kazimierz. „Ondraszek w naszej literaturze”. Głos Ludu, 29. 3. 2005.

518.         Kaszper, Kazimierz. „Pisarz niesłusznie zapomniany (Adolf Fierla)”. Głos Ludu, 2. 9. 2003.

519.         Kroh, Antoni. „Zbójnik podhalański w kulturze polskiej”. Polska Sztuka Ludowa, 1971, nr 2.

520.         Krzyżanowski, Józef. „Proces Janosika“. Przegląd Współczesny, 1936, t. II i III. Kubisz, Jerzy. „Kilka słów o nauczaniu dziejów ojczystych“. Miesięcznik Pedagogiczny, 1900, nr 4, s. 38-39.

521.         Kubisz, Paweł. „Óndra Łysohorsky“. Szyndzioły, 2. 3. 1947, nr. 1, s. 3.

522.         Kurzelowski, Jan. „Poetyckie wzloty“, Zwrot, 1957, nr 6, s. 5.

523.         Kurzelowski, Jan. „Zapomniany piewca Ondraszka“, Kalendarz Śląski, 1962, s. 92-97.

524.         Londzin, Józef. „O naszych śląskich zbójcach”. Gwiazdka Cieszyńska, 1923, nr 9, 11, 13.

525.         Lutomski, Jacek. „Jak Harnaś umierał. Na szkle malowane miało w Teatrze Powszechnym owację na stojąco“. Rzeczpospolita, 5 lipca 1993.

526.         Maciejewski, Janusz. „Obszary trzecie literatury“. Teksty, 1975, nr 4, str. 89-107. Madany, Edward. „Ondraszek, Janosik, Szuhaj w literaturze czeskiej“. Wierchy, 1963, r. 33.

527.         Mahrburg, Adam. „Fikcja literacka i życie“. Książka, 1904, nr 10, s. 351.

528.         Martuszewska, Anna. „Jak rozbierać tę trzecią? O badaniach literatury popularnej“. Literatura Ludowa, 1987, nr 1, str. 13-27.

529.         Mikoláš, Jaroslav, Ludvík. „Ondráš – selský rebel”. Vlastivědná příloha Obrany Slezska, 1931.

530.         Morcinek, Gustaw. „Jak powstał „Ondraszek”. Śląsk Literacki, 1952.

531.         Morcinek, Gustaw. „Ondraszek u Nowowiejskiego”. Zwrot, 1950, nr 6, s. 8-10.

532.         Morcinek, Gustaw. „Śląska mitologia“. Literatura ludowa, rok I, nr 4, PTL-LSW, Warszawa 1957, s. 18–24.

533.         Ondrusz, Józef. „O niektórych podaniach cieszyńskich“. Zwrot, 1972, nr 7, s. 21.

534.         Parma, Neklan. „Ondráš a Juráš v líčení příborských kronikářů”. Vlastivědná příloha Obrany Slezska, 1925.

535.         Pelikán, Jarmil. Tatranská tematika v české literatuře. Slavia, 1975, r. 44, nr 4.

536.         Piegza, Karol. „Pieśni zbójnickie na Śląsku“. Kalendarz Śląski, 1962, s. 98-102.

537.         Polášek, Jaromír. „Nejslavnější zbojník Ondráš měl zázračnou moc od divé Hany“. Region Frýdecko-Místecko, 17. 2. 1998, s. 17.

538.         Popiołek, Franciszek. „Co mówi historya o Ondraszku i Juraszku”. Dziennik Cieszyński, 6. 5. 1909.

539.         Przeczek, Gustaw. „Ondraszek – bohater ludu“. Kalendarz Głosu Ludu, 1949, s. 44-47.

540.         Reychman, Jan. „Mit zbójnicki“. Odrodzenie. 1945, nr 46.

541.         Reychman, Jan. „Zbójnictwo karpackie w nowym oświetleniu“. Kuźnica, 1948, nr 48.

542.         Rosner, Edmund. „Śląski Molier (Karol Berger)“. Głos Ludu, 2. 9. 2003.

543.         Rusnok, Anna. „Ondraszek”. Kalendarz Śląski, 1980.

544.         Rusnok, Jan. „Ondraszek i inni zbójnicy”. Kalendarz Beskidzki, 1980.

545.         Satke, Antonín. „Legendy v lidové tradici Těšínska“. Těšínsko, 1991. Vydává Muzeum Těšínska v Českém Těšíně, č. 2, Český Těšín, s. 9–10.

546.         Sikora, Władysław. „Góry i pagórki poetyckie”. Głos Ludu, 8. 3. 2005.

547.         Sikora, Władysław. „O ´Cudownym chlebie´ Józefa Ondrusza“. Głos Ludu, 15. 9. 1986.

548.         Sikora, Władysław. „Pochwała Łysej Góry“. Zwrot , 1988, nr 1, s. 28.

549.         Sikora, Władysław. „Przypomnienie Karola Bergera”. Głos Ludu, 2. 9. 2003.

550.         Sikora Władysław. „Zbójnicka balada“. Kalendarz Śląski, 1979, s. 173-176.

551.         Skarbowski, Jerzy. „W poszukiwaniu regionalizmu beskidzkiego“. Podbeskidzie, 1984, nr 11-12, s. 39-47.

552.         Sroka, Stanisław. „Janosik i jego poprzednicy w zbójnickim rzemiośle w Karpatach“. Zwoje, 2006, nr 44, s. 16.

553.         Szczepański, Jan. „Autentyzm i komercjalizm”. Tygodnik Kulturalny, 1974, nr 45.

554.         Szczotka, Stanisław. „O zbójnikach żywieckich na Śląsku”. Zaranie Śląskie, 1938.

555.         Šigut, Leopold. „Ze starých časů“. Těšínsko, 1968, č. 1, s. 20–21.

556.         Tarkota, Jan. „Podanie o Ondraszku“. Tygodnik Cieszyński, 1850, nr 38.

557.         Vaňáček, Michael. „Zbojnictví na Těšínsku koncem 18. a na počátku 19. století”. Těšínsko, 1963.

558.         Vochala, Josef. „Zbojnická historie Ondráše a Juráše ve světle soudních dok lad a lidových legend”. Těšínský kalendář, 1947.

559.         Wójcik, Michał. „Co ci powiem, to ci powiem, czyli prawdziwa historia Janosika”. Wołanie, 2002, nr 27, s. 4.

560.         Žáček, Rudolf. „Poddanské nepokoje na hukvaldském panství v letech 1766- 1775”. Těšínsko, 1979.

561.         Žáček, Rudolf. „Přehled dějin protifeudálního odboje na Frýdecko-Místecku”. Práce a studie, č. 4, Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum, 1980.

562.         Albin Bagin, Literatura popularna i jej odbicie we współczesnej prozie słowackiej, [w:] Formy literatury popularnej, red. Aleksandra Okopień Sławińska, Wrocław 1973.

563.         Maria Bobrownicka, Narkotyk mitu. Szkice świadomości narodowej i kulturowej Słowian Zachodnich i Południowych, Kraków 1995.

564.         Ernest Bryll, Na szkle malowane, Warszawa 2000.

565.         Ernest Bryll, Dramaty i wiersze, Warszawa 2006.

566.         Lidia Długołęcka, Maciej Pinkwart: Muzyka i tatry. Wydanie internetowe, [w:] www.mati.com.pl/pinkwart/muzyka

567.         Janina Goszczyńska, Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XI X wieku, Warszawa 2001.

568.         Seweryn Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, opracował Stanisław Sierotwiński, Wrocław-Kraków 1958.

569.         Leszek Hensel, Przebudzenie narodowe Słowaków, [w:] Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku, red. Janusz Maciejewski, Warszawa 1999.

570.         Andrzej Jazowski, Imię Janosika… Zbójnictwo karpackie, Kraków 2002.

571.         Jacek Kolbuszewski, Modele estetyczne literatury słowackiej romantycznego przełomu, Wrocław 1975.

572.         Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej, red. Halina Mieczkowska i Barbara Suchoń-Chmiel, Kraków 2005.

573.         Jacek Kolbuszewski, Przestrzenie i krajobrazy, Wrocław 1994.

574.         Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, Kraków 1982.

575.         Polsko-słowackie stosunki po roku 1918, red. Halina Mieczkowska, Jozef Hvisc, Wrocław 2002.

576.         Edward Madany, Andraszek, Janosik, Szuhaj w literaturze czeskiej, „Wierchy”. Kraków 1964, nr 33, s. 122-130.

577.         Rafał Majerek, Pamięć – mit – tożsamość. Uwagi o typologii kultury słowackiej okresu odrodzenia narodowego [praca doktorska obroniona w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ], Kraków 2003.

578.         Marian Mikołajczyk, Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotowskiego, zbójnika z Pcimia, Katowice 2001.

579.         Mity narodowe w literaturach słowiańskich, red. Maria Bobrownicka, Kraków 1992.

580.         Witold Nawrocki, Współczesność i historia. Z problematyki literatury czeskiej

i słowackiej, Katowice 1982.

581.         Witold Nawrocki, Tadeusz Sierny, Czeska i słowacka literatura piękna w latach 1945-1980. Dzieje recepcji i bibliografia, Katowice 1983.

582.         Witold Nawrocki, Szkice czeskie i słowackie. Z problematyki literatury czeskiej i słowackiej oraz jej recepcji w Polsce w latach 1944 – 1984, Kraków 1988.

583.         Władysław Ochmański, Zbójnictwo Góralskie. Z dziejów walki klasowej na wsi góralskiej, Warszawa 1950.

584.         Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Niedzieli, red. Halina Mieczkowska, Teresa Z. Orłoś, Kraków 1999.

585.         Zdzisław Piasecki, Byli chłopcy, byli… Zbójnictwo karpackie – prawda historyczna, folklor i literatura polska, Kraków 1973.

586.         Jan Sadownik, Pieśni Podhala. Antologia, Kraków 1957.

587.         Stanisław A. Sroka, Janosik. Prawdziwa historia karpackiego zbójnika, Kraków 2004.

588.         Stanisław Szczotka, Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589- 1782, Lublin 1952.

589.         Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. Krystyna Galon- Kurkowa i Tadeusz Klimowicz. Wrocław 1997.

590.         Ewa Wąchocka, Gra legendą (Na szkle malowane), [w:] Dramat polski. Interpretacje, red. Jan Ciechowicz i Zbigniew Majchrowski, Gdańsk 2001.

591.         Wspólne dziedzictwo literackie. Materiały z konferencji słowacystycznej, red. Rafał Majerek i Tomasz Królczyk, Sanok 2004.

592.         Franciszek Ziejka, W kręgu mitów polskich, Kraków 1977.

593.         Franciszek Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984.

594.         MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav slavistiky Polská literatura Mgr. Renata Buchtová POSTAĆ ZBÓJNIKA ONDRASZKA W LITERATURZE ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO Przemiany mitu i ewolucja ludowego bohatera Disertační práce Školitel: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD. Brno 2009.

595.         A potem nazwali go bandytą [online]. 2002. Dostęp: http://www.krolikiewicz.pl/krol/ogien/index.html

596.         Donald Tusk został zbójnikiem [online]. 2005-08-14. Dostęp: http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,2868460.html

597.         Ferko, Miloš. Jánošík – pravda alebo legenda? [online]. 2007. Dostęp: http://www.historickarevue.com/?id=archiv_20

598.         Janicka-Krzywda, Urszula. Na zbójnickich ścieżkach [online]. 2008. Dostęp:

http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,95299,5847428,Na_zbojnickich_sciezkach.html

599.         Kaufmann, Alois. Kronika miasta Cieszyna. Tłum. z niemieckojęzycznego rękopisu W. Iwanek [online]. 2007, s. 100. Dostęp: http://www.kc-cieszyn.pl/bt/jpg/Kaufmann.pdf

600.         Kubisz, Paweł. Dukaty z rulonu cierpkich lat. Wiersze – 1962/68 [online]. 2004. Dostęp: http://www.zaolzie.org/zaolziearchiwum/poezja/Kubisz/Marszruta.doc

601.         Łempicki, Zygmunt. Podania o bohaterach. Problemy i metody [online]. 2005. Dostęp: http://mitencyklopedia.w.interia.pl/lempicki_podania.html

602.         Misztal, Bronisław. Intelektualista w PRL [online]. 2004. Dostęp: http://www.jezyk-polski.pl/pts/socjologowie/szczepanskim.html

603.         Sztajer, Sławomir. Rite de passage w mikroantropologii psychoanalitycznej Brunona Bettelheima [online]. 2008. Dostęp: http://www.staff.amu.edu.pl/~sztajers/referaty_files/ 12036. pdf>.

604.         Szyjewski, Andrzej. Historia a granice mitu [online]. Instytut Religioznawstwa UJ, 2004. Dostęp: http://www.dsw.dominikanie.pl/NAGRANIA/200611041000.doc

605.         Tischner, Józef. Idzie o honor [online]. 2000. Dostęp: http://www.tygodnik.com.pl/ludzie/tischner/jttp.html 

606.         Teka Kom. Pol.-Ukr. Związ. Kult. – OL PAN, 2007, 15–23, MOTYWY UKRAIŃSKIE W POEZJI MARII BARTUSÓWNY, Jan Orłowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

607.         Pełniejsze informacje o życiu poetki zawierają następujące źródła: A. Bar, Bartusówna Maria [w:] Polski słownik biograficzny, t. I, Kraków 1935, s. 333; A. Stodor, Szkic biograficzno-literacki [w:] M. Bartusówna, Dzieła, t. I, Lwów 1914, s. 5–101.

608.         Maria B., Poezje, Nakładem księgarni Wł. Bełzy, Lwów 1876.

609.         W. Koszczyc, Maria Bartusówna, „Ognisko Domowe” 1886, nr 61, s. 2–3.

610.         J. Tomkowski, Samobójcy i marzyciele. O zabijaniu poetów, Kielce 2002, s. 215–216.

611.         A. Stodor, Szkic biograficzno-literacki…, s. 30.

612.         M. Bartusówna, Dzieła, t. II, Lwów 1914, s. 112. Pozostałe cytaty z wierszy poetki – jeśli nie podano inaczej – pochodzą również z tego wydania jej utworów – J. O.

613.         J.A. Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej, Wrocław 1991.

614.         prace: M. Ołdakowska-Kuflowa, Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1997;

615.         Studia o Stanisławie Vincenzie, red. P. Nowaczyński, Lublin 1994; Vincenz i krytycy: antologia tekstów, wybór, wstęp i opracowanie P. Nowaczyński, Lublin 2003. J. A. Choroszy, op. cit., s. 293–311 (rozdz. pt. Atlantyda słowiańska).

616.         Maria B.(artusówna), Poezje, Lwów 1876, s. 65. Dalsze cytaty z Opryszka pochodzą z tegoż wydania.

617.         W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1991, s. 211–212.

618.         M. Bartusówna, Dzieła, t. II, s. 143.

619.         M. Bartusówna, Dzieła, t. II, s. 144.

620.         Pieniądze zbójnickie, Juljusz Zborowski

621.         Zbójnicy (opowieść), Michał Pawlikowski

622.         Zbójnicy w piśmiennictwie XIX i XX wieku. Zbójnicy w ocenie górali karpackich - U. Janicka-Krzywda

623.         Ultimatum zbójnickie do mieszczan Bardiowa z 1493 roku na tle stosunków społeczno-politycznych w zachodnich Karpatach (ryc. 5) - H. Ruciński

624.         Zbójnickie skarby - mity czy fakty (ryc. 4) - Urszula Janicka-Krzywda

625.         Nowa książka o zbójnictwie karpackim - Henryk Ruciński (s. 261);

626.         Świadectwo żywotności tematyki zbójnickiej w badaniach literaturo-znawczych - Zdzisław Piasecki (s. 254);

627.         Jaskinie o zbójnickich tradycjach w masywie Osobitej - Tomasz Borucki (s. 191)

628.         Sabałowe opowieści, jako w tatrach drzewiej bywało, Wybór i opracowanie Maciej Kowalczyk, Jordanów 2010

629.         Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr, wydanie drugie powiększone, Lwów 1906, s. 198-199.

630.         A. Stopka, Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, Indie, Kraków 1897, s.124.

631.         Tetmajer, Legenda Tatr. Warszawa 1949. s.246.

632.         Hej, na zbój chłopcy, na zbój: J. Zborowski, Pisma podhalańskie, Kraków 1972,

633.         K. Tetmajer, Na Skalnym Podhalu, Kraków 1955, s. 267.

634.         Brzozowska Teresa, Sabałowe bajki, Warszawa 1969.

635.         Chałubiński Tytus, Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu, „Niwa" (Warszawa) 8: 1879, T.15, z.105.

636.         Hodorowicz Stanisław Andrzej, Słownik gwary górali Skalnego Podhala, Nowy Targ 2005.

637.         Hoesick Ferdynand, Legendowe postacie zakopiańskie, Warszawa 1959.

638.         Kurek Jalu, Księga Tatr, Warszawa 1955.

639.         Radwańska-Paryska Zofia, Paryski Witold Henryk, Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin 1995.

640.         Stopka Andrzej, Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, melodie, Kraków 1897.

641.         Tetmajer Kazimierz, Na Skalnym Podhalu, Kraków 1955.

642.         Witkiewicz Stanisław, Na przełączy. Wrażenia i obrazy z Tatr, wydanie drugie powiększone, Lwów 1906.

643.         Wnuk Włodzimierz, Gawędy Skalnego Podhala, Warszawa 1960.

644.         Wójcik Wiesław Andrzej, Sabała, Zakopane 2009.

645.         A. Stopka, Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, melodie, Kraków 1897, s. 67-69.

646.         W. Orkan, Czantoria i pozostałe pisma literackie, Warszawa 1936, s. 69-72.

647.         A. Stopka, Z opowiadań Sabały, „Kurier Zakopiański", 1892, nr 6, s. 1-3.

648.         A. Pach, Bajdy przy watrze, Warszawa 1957,

649.         S. Witkiewicz, Opowiadanie Sabały, „Przegląd Zakopiański", 1899, nr 3, s. 1.

650.         S. Witkiewicz, Na przełączy. Wrażenia i obrazy z Tatr, wydanie drugie powiększone, Lwów 1906, s. 224-225.

651.         S. Witkiewicz, Opowiadanie Sabały, „Przegląd Zakopiański", 1899, nr 3, s. 2.

652.         S. Witkiewicz, Opowiadanie Sabały, „Przegląd Zakopiański", 1899, nr 3, s. 2-4.

653.         Z opowiadań góralskich o niedźwiedziu (opowiadanie Andrzeja Tyłki Sulei z Kościelisk zapisał w 1911 r. Juliusz Zborowski) „Łowiec", 1933, nr 19, s. 222.

654.         T. Malicki, „Wierchy", R: 15, 1937, s. 43-46.

655.         Stanisław Nędza Kubiniec, Posiady na Groniku, Warszawa 1962, s. 55-56.

656.         A. Suleja, Babica, „Przegląd Zakopiański", 1903, nr 19, s. 141-142.

657.         Z opowiadań góralskich o niedźwiedziu (opowiadanie Andrzeja Tyłki Sulei z Kościelisk zapisał w 1911 r. Juliusz Zborowski) „Łowiec", 1933, nr 19, s.221.

658.         A. Stopka, Z opowiadań Sabały, „Kurier Zakopiański", 1892, nr 8, s. 1 -2.

659.         W. Orkan, Różne gadki z Pogórza, „Kalendarz Siewca", 1897, s. 137-138.

660.         K. Tetmajer, Bajeczny świat Tatr, Warszawa 1906, s. 77-78.

661.         B. Dembowski, Bajki według opowiadania Jana Sabały Krzeptowskiego z Kościelisk, „Wisła", 1892, T. 6, s. 143-144.

662.         Bajeczny świat Tatr : z illustracyami / Kazimierz Przerwa-Tetmajer.

663.         Geroj ili zbojnik? Obraz razbojnika v fol´klore Karpatskogo regiona / edited by Viera Gašparíková and Boris. N. Putilov in association with Imola Küllös and Piroska Szabó. [Heroes or bandits : outlaw traditions in the Carpathian Region.]

664.         Imię Janosika... : zbójnictwo karpackie / Andrzej Jazowski.

665.         Janosik : dramat historyczny w trzech aktach / Andrzej Jazowski.  (1931)

666.         Jánošík : Pravdivá história karpatského zbojníka / Stanisław Andrzej Sroka. Janosik. Prawdziwa historia karpackiego zbójnika. (1966)

667.         Juraj Jánošík : rozprávanie o zbojníckom kapitánovi / Zuzana Križková, Margaréta Horváthová.

668.         Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Kraków-Bukowina Tatrzańska, 18-22 października 2006 r. : praca zbiorowa / pod red. Marii Madejowej, Anny Mlekodaj, Macieja Raka.

669.         Natura 2000 w Karpatach : Kostrza, Luboń Wielki, Grota Zbójnicka na Łopieniu / tekst: Joanna Perzanowska ; red.: Monika Grzegorczyk.

670.         Räuber, Mörder, Teufelsbrüder : Die Kapergerbande 1649-1660 im oberösterreichischen Alpenvorland / herausgegeben von Martin Scheutz, Johann Sturm, Josef Weichenberger und Franz Xaver Wimmer.

671.         Spojrzenie na Tatry poprzez wieki (od pierwszych wzmianek do Oświecenia) / Witold Piksa ; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny.

672.         Stručné dejiny Zamaguria do roku 1918 / Eduard Pavlík.

673.         Tatry czyli tajemnica zbójnickiego skarbu / Jacek Bunsch, Wojciech Gąsienica Byrcyn.

674.         Z dejín československo-ukrajinských vzťahov / [hlavný red.: Jozef Hrozienčik].

675.         Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce : żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia / Marian Mikołajczyk.

676.         Zbójnicka sonata : zbójnictwo tatrzańskie w piśmiennictwie polskim XIX i początku XX wieku / Michał Jagiełło.

677.         Zbojnícke piesne slovenského ľudu / Jiří Horák, Karel Plicka

678.         Bajeczny świat Tatr : z illustracyami / Kazimierz Przerwa-Tetmajer.

679.         Elegia na śmierć Janosika : na chór męski a cappella / Jerzy Młodziejowski.

680.         Janosik / tekst Krzysztof Wierzbiański ; il. Krzysztof Dębowski.

681.         Janosik / [tekst Tadeusz Kwiatkowski, il. Jerzy Skarżyński].

682.         Janosik : dramat historyczny w trzech aktach / Andrzej Jazowski. (1931) 

683.         Janosik : pobili się dwaj górale / Tadeusz Kwiatkowski.

684.         Janosik : porwanie / Tadeusz Kwiatkowski.

685.         Jánošík : tragedie o peti dejstvích / Jirí Mahen.

686.         Jánošík junošík : lidové povesti o Juraji Jánošíkovi / Uspor. a pozn. opatril Andrej Melicherčík. Predml. naps. Ján Poničan. Prelož. Josef Spilka.

687.         Jánošíkova studnička / Anton Habovštiak.

688.         Juraj Janosik : hetman zbójnicki / Stanisław Dzięciołowski.

689.         Juraj Jánošík : rozprávanie o zbojníckom kapitánovi / Zuzana Križková, Margaréta Horváthová.

690.         Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku / Joanna Goszczyńska.

691.         Mýty naše slovenské / zost. Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová.

692.         Neznámy Jánošik Jozef Kočiš.

693.         O harnasiu Janosiku : podhalańskim rozbójniku / Wiesława Drabik, ilustrował Marek Szal.

694.         Paralele : studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru / Julian Krzyżanowski

695.         Wybór sztuk teatralnych / Julian Reimschüssel. (1908-1984). 

696.         Zbójnickie prawa / Tadeusz Kwiatkowski.

697.         E. Czaplejewicz, Problem wolności w utworach Stanisława Vincenza, [w:] Kategoria wolności w kulturach słowiańskich, Warszawa 1994.

698.         K. Jakowska, Cykle podań o opryszkach w Prawdzie starowieku, [w:] Stanisław Vincenz – humanista XX wieku, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 2002.

699.         R. Łużny, Vincenz a kultura ludowa Rusinów, [w:] Studia o Stanisławie Vincenzie, red. P. Nowaczyński, Lublin-Rzym 1994.

700.         M. Ołdakowska-Kuflowa, Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1997.

701.         I. Sirak, Znowu pro Dowbusza, „Żowteń” 1968, nr 8 (1968, nr 8).

702.         W. Tyszczenko, Ołeksa Dowbusz u usnij narodnij tworczosti, [w:] Narod pro Dowbusza, „Zbirnyk folklornych tworiw”, Kijów 1965.

703.         A. Woldan, Dobosz i Dowbusz – dwie wersje legendy. O Doboszu u Stanisława Vincenza i Gnata Chotkewycza, [w:] Stanisław Vincenz – humanista XX wieku, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 2002.

704.         Martin Pollack - po Galicji, o Chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach imaginacyjna podróż po Galicji wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma. Przełożył Andrzej Kopacki tytuł oryginału: Nach Galizien. Von chassiden, huzulen. Polen und ruthenen. Eine imagindre reise durch die verschwundene welt ostgaliziens und der bukowina. Wien, edition christian brandstatter 1994. Książkę wydano dzięki pomocy finansowej fundacji współpracy polsko–niemieckiej z funduszów republiki federalnej niemiec.

705.         Materiały kartoteki Słownika gwar polskich Zakładu Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN

706.         Z. Radwańska-Paryska i W. H. Paryski, Encyklopedia tatrzańska, Warszawa 1973, hasło zbójnictwo, s. 635-637.

707.         A. Wrześniowski, Tatry i Podhalanie, Kraków 1882, s. 40-53.

708.         Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I-XI, Warszawa 1958-1969, cytat z t. X, s. 934-935.

709.         Słownik gwar polskich, opracowany przez Pracownię (od t. VI Zakład) Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, t. „Źródła” i t. I pod kierunkiem M. Karasia, t. II – V pod kierunkiem J. Reichana, t. VI i t. VII zesz. 1 pod kierunkiem J. Okoniowej, Wrocław, Kraków, t. „Źródła” 1977, t. I – 1979-1982, t. II – 1983-1986, t. III – 1989-1991, t. IV – 1992-1993, t. V – 1994-1998, t. VI – 2001-2004, t. VII, zesz. 1 – 2005 (kartoteka znajduje się w Zakładzie Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie).

710.         A. Wrześniowski, Spis wyrazów podhalskich, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” X, 1885, s. 1-26, na s. 5: dobry chłop albo chłopiec, zbójnik.

711.         B. Dembowski, Słownik gwary podhalskiej, „Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” V, 1894, s. 339-444, na s. 347: pod hasłem chłop – dobre chłopce, zbójnicy.

712.         S. Eljasz-Radzikowski, Polscy górale tatrzańscy, czyli Podhalanie i Tatry na początku wieku XIX (Rękopis współczesny, wydał, przetłumaczył i objaśnieniami opatrzył), „Lud” III, s. 225-273, na s. 272: Na buczku, na buczku listeczki bieleją, Ka się dobrzy chłopcy na zimę podzieją. Na tejże s.: Zbójnicy między sobą nazywają się chłopcami, też wesołymi c h ł o p c a m i lub wprost wesołymi.

713.         M. Karaś, Orawskie teksty gwarowe z obszaru Czechosłowacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” LXXII, 1965, s. 96, ze wsi Orawskie Wesołe.

714.         Pieśni Podhala II. Z prac Instytutu Sztuki PAN, PWM, przygotował Zespół pod red. J. Sadownika, Kraków 1971, s. 49, ze wsi Trybsz w powiecie nowotarskim.

715. A. Wrześniowski, Tatry i Podhalanie, Nakładem Towarzystwa Tatrzańskiego, Kraków 1882, s. 41.

716.         J. Kantor, Pieśń i muzyka ludowa Orawy, Podhala i Spisza, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” XXXVII, 1920, s. 194.

717.         Pieśni Podhala II. Z prac Instytutu Sztuki PAN, PWM, przygotował Zespół pod red. J. Sadownika, Kraków 1971, s. 46, ze wsi Jurgów w powiecie nowotarskim.

718.         S. A. Hodorowicz, Słownik gwary górali Skalnego Podhala, Nowy Targ 2004, s. 309.

719.         Śląskie teksty gwarowe (z mapką), pod red. A. Zaręby, [w:] Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, XIV, 1961, s. 22 – tekst ze wsi Istebna na południe od Cieszyna.

720.         M. Karaś, A. Zaręba, Orawskie teksty gwarowe z obszaru Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” LXIX, 1964, s. 20.

721.         J. Kąś, Słownik gwary orawskiej, Kraków 2003, s. 1050.

722.         Pieśni Podhala II. Z prac Instytutu Sztuki PAN, PWM, przygotował Zespół pod red. J. Sadownika, Kraków 1971, s. 48.

723.         J. Zborowski, Pisma podhalańskie, t. I, II, Kraków 1972, cytat – t. I, s. 523.

724.         J. A. Zaremba, Stare pogodki gorolskie łod Zywca, Żywiec 1931, s. 55.

725.         Materiał rękopiśmienny z wsi Woźniki pod Sieradzem, zapisany przez T. Szymę w latach 1966-1967.

726.         Materiał rękopiśmienny z wsi Obra pod Wolsztynem, zapisany przez A. Niezabitowską w roku 1972.

727. Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. Opracował Antoni Prochaska. Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie z lat 1572-1772, t. XX-XXIII, Lwów 1909-1928.

728. Akta sądu kryminalnego Kresu Muszyńskiego z lat 1647-1765. Wydal Franciszek Piekosiński, [w:] Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. IX, Kraków 1889.

729.         Księga sądowa Kresu Klimkowskiego 1600-1732. Opracował i wydał Ludwik Łysiak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

730.         Księga sądowa wsi Wary. Opracował i wydał Ludwik Łysiak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971.

731.         Lustracja województwa ruskiego 1661 - 1665, cz. I Ziemia przemyska i sanocka. Wydali Kazimierz Arłamowski i Wanda Kaput, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970.

732.         Regestr złoczyńców grodu sanockiego 1554-1638.Wydał Oswald Balzer, Lwów 1891.

733.         Wolumina Legum, Przedruk zbioru praw staraniem XX Pijarów w Warszawie od roku 1732, t. LVII (lata 1347-1768), Petersburg 1859-1860.

734.         Ataman Jan, Wacław Hieronim Sierakowski i jego rządy w diecezji przemyskiej, Warszawa 1936.

735.         Ambroise Jobert, unia brzeska i jej architekci, „Znak" nr 360-361, R. XXXVI, Kraków 1984.

736.         Balzer Oswald: Księga kryminalna sanocka z lat 1554-1638. [w:] Przewodnik Naukowy i Literacki, R.XXVI, Lwów 1898.

737.         Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 1996, s. 1348. 31 A. Stopka, Materiały do etnografii Podhala (Zakopane, Kościelisko, Poronin, Czarny Dunajec), „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne wydawane staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie” III, 1898, s. 73-166, cytaty ze s. 93 i 155.

738.         R. Reinfuss, Stroje górali szczawnickich, [w:] Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Lublin-Wrocław, V 1, 1949, s. 19.

739.         O. Kolberg, Lud…, t. XLIV i XLV: Góry i Podgórze, I-II, Wrocław 1968, cytat z t. I, s. 58.

740.         L. Malinowski, Powieści spiskie, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne wydawane staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie”, VI, 1903, s. 126-52, cytat – s. 128.

741.         J. Bubak, M. Karaś, Teksty gwarowe z Bukowiny w pow. nowotarskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” CXIV, 1965, s. 257-270, cytat – s. 267.

742.         A. Jazowski, Opowieści ludu spiskiego, Warszawa 1967, s. 198.

743.         W. Miesiączek, Pogodki spod Lipowskiej, Kraków 1967, s. 36.

744.         K. Piegza, Tam pod Kozubową. Jabłonkowskie opowieści ludowe, Ostrawa 1975, s. 92.

745.         Akta sądu kryminalnego kresu muszyńskiego 1647-1765, Kraków 1889.

746.         Akta sejmikowe województwa krakowskiego, oprać, i wyd. A. Przyboś, Kraków 1955-63.

747.         Bural’M., Poloniny, Turisticky sprievodca, Stakcin 2004.

748.         Bural’M M., Stakcin, prirodne, kulturno-historicke zaujimavosti a turistice moznosti, Stakcin 2009.

749.         Dumitru Lupu F, 72 ani, Giulesti, 1924; cf.T. Papahagi, 1925.

750.         First G., Langer L., Pławiak M., Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego, Nowy Sącz 2007.

751.         Fischer S., Wola Michowa. Bieszczadzka wieś i związane z nią miasteczko. - Huta -Gromadzkie pastwisko w Woli Michowej, maszynopis w zbiorach Muzeum w Bochni Syg. Akt. MB - H/3508. Str. 32.

752.         Gaftone V., Pintea Viteazul-ostean, in Memoria Ethnologica, nr 6-7, Baia Mare 2003.

753.         Hnatiuk W., Halićko-ruski narodnji legendy, t. XII, Lwów 1902.

754.         Hnatiuk W., Narodni opowidania pro opryszkiw, Etnohraficznyj Zbirnyk, t. XXVI, Lwów 1910.

755.         Hrabowiećkyj W., Oleksa Dobosz 1700-1745, Lwów 1994.

756.         Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 35, Przemyskie, Wrocław-Poznań 1964.

757.         Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 56, 57/1, 57/2, Ruś Czerwona, Wrocław-Poznań 1979.

758.         Kolberg O. Dzieła wszystkie, t. 54,55, Ruś Karpacka, Wrocław-Poznań 1970.

759.         Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 49,50,51, Sanockie - Krośnieńskie, Wrocław-Poznań 1973.

760.         Krukar W., Połonina Wetlińska, „Płaj" 1994, nr 9.

761.         Kubala L., Szkice historyczne, Warszawa 1923.

762.         Lenghel Izanu P., in Calendarul Maramuresului, 1980, p. 102.

763.         Łoziński W., Prawem i lewem, obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, 1-2, Kraków 1957.

764.         Majczyk I., Cupryś M., Odrzechowa w przeszłości 1419-1999, Lwów 1999.

765.         Orłowski S., O bieszczadzkich zbójnikach, Katowice 1988.

766.         Orłowski S., Tołhaje, czyli zbóje w Bieszczadach, Rzeszów 2009.

767.         Papahagi T., de la Ion Tiplea, 77 ani, Budesti - Maramures, 1920, in Graiul..., 1925, t.XDVII.

768.         Papahagi T., Graiul si folklorul Maramuresului, Editura Academiei, Bucuresti, 1925.

769.         Potocki W., Kazanie do zbójców, Polska Biblioteka Cyfrowa.

770.         Prochaska A., Zbójeckie napady w Sanockiem, Naukowa Biblioteka NAN Ukrainy im. W. Stefanyka - oddział rękopisów fund. A. Prochaski.

771.         Przyboś K., Zbójnictwo Karpackie,,Almanach Muszyny" 2000.

772.         Regestr złoczyńców grodu sanockiego 1554-1638, oprać. O. Balzer, Lwów 1891.

773.         Segal K., Opowiadania z zabitego miasteczka, Warszawa 1956.

774.         Sołtys W., Pitawal według „Regestru złoczyńców grodu sanockiego" opowiedziany, materiały MBL Sanok, nr 26, Sanok 1990.

775.         Stęczyński M., Okolice Galicyi, Lwów 1848.

776.         Szczęsny Morawski F, Światek boży i życie na nim, Rzeszów 1871, zbiory cyfrowe biblioteki gorlickiej,

777.         Vincenz S., Na wysokiej połoninie, t.1, Prawda starowieku, Sejny 2002.

778.         A. Rękopisy, Archiwum Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego

779.         Biecka księga wójtowska z lat 1549-1693, dep.6

780.         Castrensia Biecensia Relationes, p. 204

781.         Adnotacja na obrazie z 1677 r. o napadzie zbójników na miasto Rymanów, Parafia Rzymsko-katolicka w Rymanowie.

782.         Balzer Oswald: Początek sądów kapturowych, [w:] Studya nad Prawem Polskim, Poznań 1889.

783.         Bałucki Michał: Podróż w Tatry, [w:] „Opiekun Domowy", nr 3-6, 8-11, Warszawa 1865

784.         Bardach Juliusz: Zbójnictwo a powstania chłopskie. Rola suplik i skarg wnoszonych do sądów referendarskich. [w:] Konferencja Śląska Instytutu Historii PAN. Przemówienia, referaty, dyskusje, Wrocław 1954

785.         Bartkiewicz Magdalena: Polski ubiór do 1864 roku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979

786.         Bątkowski Przemysław: Palestra i księgi sanockie w dawnej Polsce.[w:] Pamiętnik Historyczno-Prawny, 1.1, z. 6, Lwów 1925

787.         Bendza Marian, Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596 - 1681, Warszawa 1982.

788.         Bielowski August: Pokucie, „Czas. Dodatek Miesięczny", t. VI, Kraków 1857.

789.         Błażkiewicz Henryk O.: Szkolnictwo parafialne w diecezji przemyskiej w latach 1636 - 1757 w świetle wizytacji biskupich, „Nasza Przeszłość" nr XLVI, Kraków 1976.

790.         Bochnak Andrzej, Warowny klasztor karmelitów bosych w Starym Zagórzu, Przemyśl 1925.

791.         Brożek Ludwik: Zbójnickie sprawy i dokumenty, [w:] Kalendarz „Zwrotu", Cieszyn 1955.

792.         Brtań Rudo: Na tronie Janosika i polskich zbójników, [w:] Pamiętnik Słowiański, t. XVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.

793.         Bystroń Jan Stanisław: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVII, t. I-II, Warszawa 1976.

794.         Cełewycz Julian: O Oleksie Dowbuszczuku, jego poprzednikach i następcach. Z ruskiego przełożył Baltazar Szociński.[w:] Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, t. IX, Kraków 1887

795.         Czajkowski Jerzy: Historyczne i etniczne podstawy kształtowania się grup etnicznych w południowej części województwa rzeszowskiego, [w:] Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, nr 9, 1969.

796.         Dąbkowski Przemysław: Stosunki narodowościowe ziemi sanockiej w XV stuleciu, Lwów 1921.

797.         Dąbkowski Przemysław, Stosunki kościelne ziemi sanockiej w XV wieku, „Rocznik Przemyski" t. 3, Przemyśl 1923.

798.         Dąbkowski Przemysław: Wołosi i prawo wołoskie w dawnej Polsce.[w:] Studia Historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, Kraków 1938.

799.         Dąbkowski Przemysław: Ziemia sanocka w XV stuleciu, [w:] „Wschód" cz. II, Wydawnictwo do Dziejów Kulturalnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów 1931.

800.         Dąbrowski Jan: Kraków a Węgry w wiekach średnich,[w:]"Rocznik Krakowski", t. XIII, 1911.

801.         Dąbrowski Jan, Zapatrywania i dążenia gospodarcze szlachty czerwonoruskiej w XVI wieku, Lwów 1927.

802.         Denys Wasyl Ilnicki: z Karpat kołomyjskich. [w:] „Zoria", nr 10, Lwów 1880

803.         Długopolski Edmund: Z życia zbójników tatrzańskich, [w:] Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, t. XXXIII, Kraków 1912.

804.         Dobrowolski Kazimierz: Wróżda i pojednanie w sądownictwie polskich wsi beskidzkich w XVI i XVII wieku, Lwów 1924.

805.         Dąbrowski Kazimierz: Migracje wołoskie na ziemiach polskich.[w:] Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Lwów 1930.

806.         Drakohrust Ewa: Galickoje Prikarpatie XVI wieka i dwiżenije opriszkov. [w:] „Woprosy Istorii", I, 1948.

807.         Dubicz Tadeusz, Dzieje kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie po II wojnie światowej, Warszawa 1985.

808.         Dzierzkowski Józef: Opryszki. [w:] „Przyjaciel Domowy", nr 1-4, Lwów 1861.

809.         Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami..., wydana przez X Michała Nowodworskiego, T. XXII, Warszawa 1988.

810.         Fastnach Adan: Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, Wrocław 1962.

811.         Fastnacht Adam: Oświata i kultura w Sanoku i Ziemi Sanockiej w XV i XVI wieku, „Rocznik Sanocki" 1980.

812.         Goszko Jurij Grigoriewicz: Nasieliennja Ukraińskich Karpat XV-XVIII wieku, [w:] Zdatielstwo Naucznaja Domka, Kijów 1976.

813.         Gunda Bela, Wędrowne zawody w Karpatach, W: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie, t. XIX, R. 1975.

814.         Grusevkyj Michaił: Istorija Ukrainy - Rusy, t. I-FV, Kijów-Lwów 1904-1907.

815.         Gutkowska-Rychlewska Maria: historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.

816.         Historia Kultury Materialnej Polski, t. III, pod red. Antoniny Weckowej i Danuty Molendy, t. IV pod red. Zofii Kamieńskiej i Bohdana Baranowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1978.

817.         Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1979.

818.         Hnatiuk Wołodymyr: Narodni opowiadania pro opryszki. [w:] Etnograficznyj Zbirnyk Naukowowo Towarzystwa im. Szewczenka, Lwów 1910 (XXVI)

819.         Horn Maurycy: Chłopi ziemi sanockiej i ich walka z wyzyskiem szlacheckim w latach 1638-1648, Przemyśl 1958.

820.         Horn Maurycy: Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600-1647. [w:] Studia i materiały do historii wojskowości, t. VIII, z. 1, Warszawa 1962.

821.         Horn Maurycy: Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1630-1648, cz. I-III, Opole 1974-1980.

822.         Horn Maurycy: Zbójnictwo karpackie w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 11, 1973/4.

823.         Horn Maurycy, Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI wieku i w pierwszej połowie XVII w. Działalność gospodarcza na tle rozwoju demograficznego, Warszawa 1975.

824.         Janicka-Krzywda Urszula: Niespokojne Karpaty, czyli rzecz o zbójnictwie, Warszawa-Kraków 1986.

825.         Jabłonowski Aleksander, Polska w XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym, t. XIII, cz. I, Warszawa 1915.

826.         Kadlec Kareł: Valais a valasskie pravo v zemich slovanskych, a uherskych, Praha 1916.

827.         Kałwa Piotr, Działalność kościelna Katarzyny Wapowskiej w ziemi sanockiej, Lwów 1931.

828.         Karaś Mieczysław: Śladami tak zwanej wołoskiej kolonizacji w Karpatach, [w:] Z dziejów Kultury i Literatury Ziemi Przemyskiej, t. II, Przemyśl 1973.

829.         Kiryk Feliks: Stosunki Handlowe Jasła i miast okolicznych z miastami słowackimi w XV wieku. W: Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, Kraków 1964.

830.         Kiryk Feliks: Zarys dziejów powiatu sanockiego do 1945 roku. [w:] Ziemia Sanocka, Kraków 1966.

831.         Kłoczowski Jerzy, Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV - XVIII wieku, „Nasza Przeszłość" nr XLIII, Kraków 1975.

832.         Kolberg Oskar: Ruś Karpacka, [w:] Dzieła wszystkie, t. LIV, Warszawa 1970.

833.         Krygowski Władysław: Przewodnik Beskid Niski i Pogórze (część zachodnia), Warszawa 1967.

834.         Krygowski Władysław: Przewodnik Bieszczady i Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie (część zachodnia), Warszawa 1975.

835.         Krzyżanowski Józef: Proces Janosika, [w:] „Przegląd Współczesny", nr 6-7, Kraków 1936.

836.         Kucharski Władysław: Sanok i sanocka ziemia w dobie Piastów i Jagiellonów, Lwów 1905.

837.         Kuchowicz Zbigniew: Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1977.

838.         Kumor Bolesław, Granice metropolii i diecezji polskich 968 - 1939, Lublin 1969-1971.

839.         Kwolek Jan, Początki biskupstwa przemyskiego, „Nasza Przeszłość" nr XLIII, Kraków 1975.

840.         Londzin Józef: O naszych śląskich zbójcach, [w:] „Gwiazdka Cieszyńska", nr 9, 11, 13, 1923.

841.         Łoziński Władysław: Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, 1.1 i II, Kraków 1957.

842.         Łoziński W odpowiedzi Władysław: Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1964.

843.         Przyboś Adam: Udział szlachty bieckiej w życiu politycznym Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, [w:] Nad rzeką Ropą, Kraków 1968.

844.         Pyrcak Tadeusz, Arianie i ich związki z Beskidami, „Magury" 1981.

845.         Rabinowicz Jurij W.: Antifieudalnaja barba kriastjanstwa sanockoj zemli w pierwej połowinie XVII wieka, [w:] Ucziebnije Zapiski, t.XIII, 1956.

846.         Rabinowicz Jurij W.: Krestjanstwo sanoskoj zemli w pierwej połowinie XVII wieka, Lwów - Orenburg 1965.

847.         Radzikowski Stanisław Eliasz: Zbójnicy tatrzańscy. Urywek z pracy szczegółowej, [w:] „Nasz Kraj", z. 6, 1906.

848.         Rafach Józef: Z dziejów zbójników podtatrzańskich, [w:] „Lud", R.XX, 1914-1918.

849.         Rąb Jan, Kościelne dzieje Brzozowa ,,Nasza Przeszłość" nr IX, Kraków 1959; tenże, Seminarium diecezjalne w Przemyślu, „Nasza Przeszłość" nr XI, Kraków 1960.

850.         Reinfuss Roman: Zbójnictwo w Karpatach Wschodnich i Środkowych. O łemkowskich zbójnikach, [w:] „Kurier Lwowski.

851.         Dodatek Literacko-Naukowy", R.III, nr 53 (358).

852.         Reinfuss Roman: Ze studiów nad kulturą materialna Bojków, [w:] „Rocznik Ziem Górskich", Warszawa 1939.

853.         Samolewicz Janusz: Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku sanockim 1425-1553. [w:] Studya nad Historyąprawa polskiego wydane pod redakcją Oswalda Balzera, t. II, z. 1, Lwów 1903.

854.         Sivek Alois: Ondras z Janowic. Prispevek k poznani zbojnicke problematyki v slovenosti sleske oblasti, Ostrawa 1958.

855.         Sławski Tadeusz: Beskidnicy w ziemi bieckiej. [w:] Biecz, Studia historyczne wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuki w Rzeszowie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963.

856.         Sławski Tadeusz: Opór chłopski w rejonie jasielskim przeciw uciskowi feudalnemu w latach 1650-1772. [w:] Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, Kraków 1964.

857.         Sławski Tadeusz: Wieś ziemi bieckiej w latach 1650-1772. [w:] „Rocznik Województwa Rzeszowskiego", R.IV, 1962/1963, Rzeszów 1965

858.         Sławski Tadeusz: Zagadnienia wiejskie w zachodniej części ziemi bieckiej od XVI wieku do pierwszego rozbioru Polski, [w:] Nad rzeką Ropą. Studia historyczne, Kraków 1968.

859.         Włodarska Teresa, Rączka Zofia: Hetmani zbójniccy Wojciech i Mateusz Klimczokowie - w świetle nowych źródeł, [w:] „Zaranie Śląskie", nr XXII 1961.

860.         Wójcik Zbigniew, U źródeł polsko-ukraińskiej teraźniejszości, „Znak" nr 360-361, R. XXXVI, Kraków 1984.

861.         Wróbel Zdzisław: Zbójnictwo na Podhalu, Częstochowa 1929

862.         Vincent Stanisław: Na wysokiej połoninie - prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy z Wierzchowiny Huculskiej, Warszawa 1980.

863.         Zborowski Juliusz: Pieśń o Stadrechcie i Proćpakowej bandzie z roku 1795 (przyczynek do dziejów zbójnictwa w Żywieckiem). [w:] „Lud", nr XXVIII, 1929.

864. Stanisław Eljasz-Radzikowski: Zbójnicy tatrzańscy. ,,Nasz Kraj, rocz. 1, t.2, 1906, nr 6.

864. Tyrpa, Anna. „Obraz zbójników w pieśniach ludowych“. In Mity i rzeczywistość zbójnictwa…, s. 115.

865.Zdzisław Wróbel: Zbójnictwo na Podhalu. Częstochowa 1929.

866.Władysław Ochmański: Zbójnictwo góralskie. Wa. 1950.

867. Andrej Melicherčík: K otázke vzniku zbojníctva v Karpatoch. ,,Slov. Národopis 4, 1956, nr 2.

868. Zdzisław Piasecki: Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie. Kr. 1973.

869. Urszula Janicka-Krzywda: Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie. Kr. 1986.

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które wymienione sa powyżej."Zbójnicki Szlak" został wybrany najlepszym produktem turystycznym w największym projekcie
szkoleniowo-doradczym dla polskiej branży turystycznej. Projektowi patronowali:
do góry
2009-2012 © Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski


POLECAMY

e-beskidy

Beskidy, noclegi, mapy,
kamery, ogłoszenia, forum

karpackie-zboje

Napady zbójnickie, wesela,
biesiady, kuligi, integracja

ulica-hafciana

Haft komputerowy, naszywki,
odzież reklamowa

apter

Trekking w Alpach, Urlop
w górach, narty w Dolomitach


fundacja

Góralskie prelekcje, zbójnicki questing,
towarzystwo naukowe, zbójnicka biblioteka

karpacki-gazda

Przewodnik beskidzki, pilot wycieczek,
kierownik kolonii, Beskidy, ŻywiecProjekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPRAWĘ FOTO/VIDEO PODCZAS ZBÓJNICKICH IMPREZ INTEGRACYJNYCH SPRAWUJE FIRMA MTUR Media + Turystyka

Zbójnickiszlak.pl Tel - (+48) 609 789 879, E-mail - info@zbojnickiszlak.pl